Art 129 Sănătate publică*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Sănătate publică*) -
Art. 129.
-

(1) Comunitatea contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane încurajînd cooperarea între statele membre și, dacă este necesar, sprijinindu-le acțiunea.

Acțiunea Comunității are drept scop prevenirea bolilor și, mai ales, a marilor flageluri, inclusiv toxicomania, favorizînd cercetarea cauzelor și a transmiterii lor, precum și informarea și educarea în domeniul sănătății.

Exigențele din domeniul protecției sănătății constituie o componentă a celorlalte politici ale Comunității.

(2) Statele membre, colaborînd cu Comisia, își coordonează politicile și programele în domeniile vizate de paragraful 1. Comisia, în strînsă colaborare cu statele membre, poate lua orice inițiativă utilă pentru promovarea acestei coordonări.

(3) Comunitatea și statele membre favorizează cooperarea cu statele terțe și cu organizațiile internaționale competente în domeniul sănătății publice.

(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor vizate de prezentul articol, Consiliul:

- adoptă măsuri de încurajare, excluzînd orice armonizare a dispozițiilor legislative și de reglementare ale statelor membre, hotărînd conform procedurii prevăzute în articolul 189 B și după consultarea Comitetului economic și social și a Comitetului regiunilor;

- adoptă recomandări, hotărînd cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 119 Dispoziții sociale
Art 120 Dispoziții sociale
Art 121 Dispoziții sociale
Art 122 Dispoziții sociale
Art 123 Fondul social european
Art 124 Fondul social european
Art 125 Fondul social european
Art 126 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 127 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 128 Cultură*)
Art 129 Sănătate publică*)
Art 129A Protecția consumatorilor*)
Art 129B Rețele transeuropene*)
Art 129C Rețele transeuropene*)
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
Art 130E Coeziune economică și socială*)
;
se încarcă...