Art 128 Cultură*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Cultură*) -
Art. 128.
-

(1) Comunitatea contribuie la dezvoltarea deplină a culturilor statelor membre respectînd totodată diversitatea lor națională și regională și punînd în evidență moștenirea culturală comună.

(2) Comunitatea încurajează prin acțiunea sa cooperarea între statele membre și, dacă este necesar, sprijină și completează acțiunea acestora în următoarele domenii:

- îmbunătățirea cunoașterii și difuzarea culturii și istoriei popoarelor europene;

- păstrarea și protejarea patrimoniului cultural de importanță europeană;

- schimburile culturale necomerciale;

- creația artistică și literară, inclusiv în sectorul audiovizualului.

(3) Comunitatea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe, cu organizațiile internaționale competente în domeniul culturii și, în special, cu Consiliul Europei.

(4) În cadrul acțiunilor întreprinse în baza altor prevederi din prezentul tratat, Comunitatea ia în considerare aspectele culturale.

(5) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor indicate în prezentul articol, Consiliul adoptă:

- hotărînd conform procedurii de la articolul 189 B și după consultarea Comitetului regional, acțiuni de încurajare, cu excepția oricăror armonizări a dispozițiilor legislative și de reglementare ale statelor membre. În cadrul procedurii prevăzute la articolul 189 B, Consiliul hotărăște în unanimitate;

- hotărînd în unanimitate, la propunerea Comisiei, recomandări.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 118B Dispoziții sociale
Art 119 Dispoziții sociale
Art 120 Dispoziții sociale
Art 121 Dispoziții sociale
Art 122 Dispoziții sociale
Art 123 Fondul social european
Art 124 Fondul social european
Art 125 Fondul social european
Art 126 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 127 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 128 Cultură*)
Art 129 Sănătate publică*)
Art 129A Protecția consumatorilor*)
Art 129B Rețele transeuropene*)
Art 129C Rețele transeuropene*)
Art 129D Rețele transeuropene*)
Art 130 Industrie*)
Art 130A Coeziune economică și socială*)
Art 130B Coeziune economică și socială*)
Art 130C Coeziune economică și socială*)
Art 130D Coeziune economică și socială*)
;
se încarcă...