Art 119 Dispoziții sociale | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Politică socială, educație, formare profesională și tineret*) - Dispoziții sociale -
Art. 119.
- Doctrină (1)

Fiecare stat membru asigură în cursul primei etape și menține în continuare aplicarea principiului egalității remunerațiilor, pentru același loc de muncă, între bărbați și femei.

Prin remunerație, în sensul prezentului articol, se înțelege salariul sau plata obișnuită, de bază sau minimă și toate celelalte avantaje, plătite direct sau indirect, în numerar sau în natură, de angajator angajatului în baza raportului de muncă.

Egalitatea de remunerare fără discriminare bazată pe sex implică:

a) ca remunerația acordată pentru aceeași muncă, plătită după rezultat, să fie stabilită pe baza aceleiași unități de măsură;

b) ca remunerația acordată pentru o muncă plătită pe unitate de timp să fie aceeași pentru același loc de muncă.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept european al muncii. Principalele directive. Jurisprudența CJUE. Conformitatea dreptului național
   I.1. Principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă 
   I.1.1. Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tra­ta­ment între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)(1) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 111 Politica comercială comună*)
Art 112 Politica comercială comună*)
Art 113 Politica comercială comună*)
Art 114 Politica comercială comună*)
Art 115 Politica comercială comună*)
Art 116 Politica comercială comună*)
Art 117 Dispoziții sociale
Art 118 Dispoziții sociale
Art 118A Dispoziții sociale
Art 118B Dispoziții sociale
Art 119 Dispoziții sociale
Art 120 Dispoziții sociale
Art 121 Dispoziții sociale
Art 122 Dispoziții sociale
Art 123 Fondul social european
Art 124 Fondul social european
Art 125 Fondul social european
Art 126 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 127 Educație, formare profesională și tineret*)
Art 128 Cultură*)
Art 129 Sănătate publică*)
Doctrină:
Drept european al muncii. Principalele directive. Jurisprudența CJUE. Conformitatea dreptului național
;
se încarcă...