Art 115 Politica comercială comună*) | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

POLITICILE COMUNITĂȚII - Politica comercială comună*) -
Art. 115.
-

Pentru a asigura ca executarea măsurilor de politică comercială luate de orice stat membru în conformitate cu prezentul tratat să nu fie împiedicată prin deturnări de schimb, sau atunci cînd disparitățile dintre aceste măsuri antrenează dificultăți economice într-unul sau mai multe state, Comisia recomandă metodele prin care cooperează celelalte state membre. În lipsa lor, ea poate autoriza statele membre să ia măsurile de protecție necesare, definindu-le condițiile și modalitățile.

În caz de urgență, statele membre cer Comisiei autorizarea de a lua ele însele măsurile necesare, iar aceasta se pronunță în termenele cele mai scurte; statele membre în cauză le notifică apoi celorlalte state membre. Comisia poate decide oricînd că statele membre în cauză trebuie să modifice sau să elimine măsurile respective.

Trebuie alese cu prioritate măsurile care produc cele mai puține perturbări în funcționarea pieței comune.*)

*) Modificat prin art. G.30 TUE.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 109I Dispoziții tranzitorii
Art 109J Dispoziții tranzitorii
Art 109K Dispoziții tranzitorii
Art 109L Dispoziții tranzitorii
Art 109M Dispoziții tranzitorii
Art 110 Politica comercială comună*)
Art 111 Politica comercială comună*)
Art 112 Politica comercială comună*)
Art 113 Politica comercială comună*)
Art 114 Politica comercială comună*)
Art 115 Politica comercială comună*)
Art 116 Politica comercială comună*)
Art 117 Dispoziții sociale
Art 118 Dispoziții sociale
Art 118A Dispoziții sociale
Art 118B Dispoziții sociale
Art 119 Dispoziții sociale
Art 120 Dispoziții sociale
Art 121 Dispoziții sociale
Art 122 Dispoziții sociale
Art 123 Fondul social european
;
se încarcă...