Art 109B Dispoziții instituționale | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Politica economică și monetară*) - Dispoziții instituționale -
Art. 109B.
-

(1) Președintele Consiliului și un membru al Comisiei pot participa fără drept de vot la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE.

Președintele Consiliului poate să supună o moțiune deliberării Consiliului Guvernatorilor BCE.

(2) Președintele BCE este invitat să participe la reuniunile Consiliului, atunci cînd acesta deliberează asupra chestiunilor care privesc obiectivele și misiunea SEBC.

(3) BCE transmite un raport anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și Consiliului European, asupra activității SEBC și asupra politicii monetare a anului precedent și a anului în curs. Președintele BCE prezintă acest raport Consiliului și Parlamentului European, care, în baza lui, poate organiza o dezbatere generală.

Președintele BCE și ceilalți membrii ai Comitetului director pot fi audiați de comisiile competente ale Parlamentului European, la cererea acestuia sau din proprie inițiativă.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Art 104B Politica economică
Art 104C Politica economică
Art 105 Politica monetară
Art 105A Politica monetară
Art 106 Politica monetară
Art 107 Politica monetară
Art 108 Politica monetară
Art 108A Politica monetară
Art 109 Politica monetară
Art 109A Dispoziții instituționale
Art 109B Dispoziții instituționale
Art 109C Dispoziții instituționale
Art 109D Dispoziții instituționale
Art 109E Dispoziții tranzitorii
Art 109F Dispoziții tranzitorii
Art 109G Dispoziții tranzitorii
Art 109H Dispoziții tranzitorii
Art 109I Dispoziții tranzitorii
Art 109J Dispoziții tranzitorii
Art 109K Dispoziții tranzitorii
Art 109L Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...