Marea Adunare Națională - MAN

Codul Aerian din 1953

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1), Doctrine (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1953 până la 28 octombrie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Aerian 1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL 1 Dispozitiuni generale Reviste (1)

ARTICOLUL 1

Republica Populara Romana este singura si deplina suverana asupra spatiului sau aerian.

Spatiul aerian al Republicii Populare Romane este spatiul cuprins in limitele si deasupra teritoriului Republicii Populare Romane.

ARTICOLUL 2

Spatiul aerian al Republica Populara Romane cuprinde:

a) spatiul de circulatie aeriana;

b) zone rezervate pentru lucru aerian;

c) zone interzise.

Se numeste "spatiu de circulatie aeriana" portiunea din spatiul aerian unde se permite, in aer si pe terenurile destinate decolarilor si aterizarilor, circulatia tuturor aeronavelor, indiferent de apartenenta si de natura activitatii lor de zbor.

Se numesc "zone rezervate pentru lucrul aerian" portiunile din spatiul aerian rezervate unor activitati aeronautice determinate (zone de scoala, de sport aeronautic, de incercare si omologare a aeronavelor si alte asemenea).

Se numesc "zone interzise" portiunile din spatiul aerian unde aeronavele nu au dreptul sa circule.

Zonele rezervate pentru lucrul aerian si zonele interzise se stabilesc prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

In spatiul de circulatie aeriana se pot stabili zone conditionate, in care aeronavele vor zbura respectind anumite conditiuni.

ARTICOLUL 3

In spatiul aerian al Republicii Populare Romane se desfasoara activitati aeronautice civile si militare.

Dispozitiunile prezentului cod se aplica tuturor activitatilor aeronautice civile, precum si tuturor persoanelor si mijloacelor cuprinse in cadrul acestor activitati.

Activitatile aeronautice militare sint reglementate prin dispozitiuni aparte.

ARTICOLUL 4

Activitatea aeronautica civila a Republica Populara Romane are ca scop:

a) realizarea si dezvoltarea continua a transporturilor aeriene publice de calatori si incarcatura (trafic aerian public);

b) realizarea si dezvoltarea aeronauticei utilitare in sprijinul economiei nationale si a ridicarii nivelului de trai al poporului muncitor prin deservirea industriei, agriculturii, silviculturii, pisciculturii, actiunilor medico-sanitare, cercetarilor stiintifice, lucrarilor de aerofotogrametrie, si alte asemenea;

c) realizarea si dezvoltarea activitatii aeronautice sportive de masa si a actiunilor si manifestatiilor aeronautice cultural-educative.

ARTICOLUL 5

Activitatea aeronautica civila din Republica Populara Romana se realizeaza prin ministere si institutii de stat, Sfaturi populare, organizatii, intreprinderi precum si persoane particulare.

In dispozitiunile prezentului cod, ministerele, institutiile, organizatiile sau intreprinderile care conduc o activitate aeronautica civila in temeiul unor legi speciale sau conventii internationale si au in subordinea lor formatii de aeronautica civila, sint denumite generic "unitati centrale de aeronautica civila".

Unitatile centrale de aeronautica civila pot executa numai zborurile care fac obiectul activitatii lor specifice, inscrise in legile lor de organizare si functionare sau in conventiile internationale.

ARTICOLUL 6

Organul de stat care reglementeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate aeronautica civila din aer si de pe sol din spatiul de circulatie aeriana a Republicii Populare Romane este Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, prin Directia Generala a Flotei Aeriene Civile.

Reglementarea si controlul circulatiei aeriene intr-o zona rezervata unei activitati aeronautice civile se face de catre unitatea centrala pentru care s-a rezervat zona respectiva, cu respectarea conditiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 7

Activitatea aeronautica civila internationala se desfasoara in spatiul aerian al Republicii Populare Romane pe cai aeriene sau in zone stabilite pentru aceasta activitate. Ea este reglementata conform prevederilor acordurilor si conventiilor aeriene internationale incheiate de Republica Populara Romana, de dispozitiile prezentului cod si potrivit Hotaririlor Consiliului de Ministri privitoare la fixarea regimului de zbor al aeronavelor in Republica Populara Romana.

ARTICOLUL 8

Toate mijloacele aeronautice civile ale Republica Populara Romane, inclusiv terenurile, constructiile si instalatiile de la sol, sint proprietate de stat.

Fac exceptie:

a) aeronavele civile, echipamentele de bord si instalatiile aeronautice care apartin intreprinderilor de transporturi aeriene infiintate prin conventii internationale incheiate de Republica Populara Romana;

b) aeronavele civile, echipamentele de bord, constructiile si instalatiile aeronautice care fac obiectul unei proprietati cooperatiste-colectiviste;

c) aeronavele civile si echipamentele de bord proprietate particulara.

ARTICOLUL 9

Aeronavele civile, echipamentele de bord si de aerodrom, terenurile, constructiile si instalatiile aeronautice civile intra in inventarul unitatilor centrale de aeronautica civila, potrivit legilor lor de organizare si potrivit dispozitiilor privitoare la dobindirea mijloacelor de baza si transmiterea folosintei acestor mijloace.

Pentru realizarea sarcinilor ce le revin, organele administratiei de stat institutiile, organizatiile si intreprinderile care nu sint unitati centrale de aeronautica civila conform dispozitiilor art. 5 aliniatul 2, pot dobindi aeronave civile, echipamente de bord si de aerodrom, terenuri, constructii si instalatii aeronautice civile, cu acordul si in conditiile de pastrare si folosire stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Particularii pot dobindi aeronave civile si echipamente de bord prin Hotarire a Consiliului de Ministri, care va stabili, de la caz la caz, conditiile de pastrare si folosire a lor.

Mijloace aeronautice prevazute in prezentul articol nu pot fi ipotecate, gajate sau urmarite, fara deosebire de titlul de creanta.

ARTICOLUL 10

Dispozitiile legilor romane se aplica si aeronavelor civile neinmatriculate in Republica Populara Romana, precum si echipajelor si calatorilor aflati la bordul lor in tot timpul cit aceste aeronave zboara in spatiul aerian al Republica Populara Romane, cu derogarile stabilite prin acordurile si conventiile aeriene internationale incheiate de Republica Populara Romana.

Actele si faptele juridice petrecute la bordul aeronavelor civile inmatriculate in Republica Populara Romana, precum si conditia juridica a incarcaturii lor la bord, in timpul unui zbor international dincolo de granitele Republica Populara Romane, sint reglementate dupa legile Republica Populara Romane.

Daunele cauzate pe sol de aeronavele civile romane sau de la bordul aeronavelor civile romane intr-un zbor international dincolo de granitele R.P. Romane, sint supuse legislatiei statului pe teritoriul caruia s-au produs, cu exceptia cazurilor prevazute in acorduri si conventii internationale incheiate de Republica Populara Romana.

CAPITOLUL 2 Aeronavele civile

ARTICOLUL 11

Sint aeronave civile toate aparatele de zbor (mai grele sau mai usoare decit aerul) destinate circulatiei aeriene de persoane sau bunuri, cu exceptia aparatelor de zbor detinute si folosite de fortele aeriene militare.

Clasificarea aeronavelor civile este stabilita in Anexa Nr. 1 a prezentului cod.

ARTICOLUL 12

Constructia aeronavelor destinate unei activitati aeronautice civile poate fi intreprinsa in Republica Populara Romana numai pe baza avizului tehnic, prealabil al Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

Omologarea si receptia aeronavelor destinate unei activitati aeronautice civile, precum si folosirea materialelor accesorii pentru zbor se fac in conformitate cu normele tehnice de admisibilitate la zbor a aeronavelor civile, care vor fi aprobate prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ARTICOLUL 13

Orice aeronava civila construita sau importata in Republica Populara Romana trebuie sa fie recunoscuta apta pentru zbor printr-un certificat de navigabilitate, care se elibereaza pe o perioada determinata.

Eliberarea, echivalarea, prelungirea si retragerea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele care circula in spatiul de circulatie aeriana se face de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in conditiile stabilite de acest minister.

Pentru planoarele sportive, precum si pentru parasutele si aerostatele destinate unei activitati aeronautice sportive, eliberarea, echivalarea, prelungirea si retragerea certificatelor de navigabilitate se face de catre unitatea centrala de aeronautica sportiva.

Aparatele de lansare la zbor a aeronavelor civile vor fi folosite numai pe baza de certificate eliberate in aceleasi conditii ca si certificatele de navigabilitate pentru aeronavele civile.

Evidenta dreptului de navigabilitate a aeronavelor civile, prevazute in art. 13 aliniatul 2, construite sau importate in Republica Populara Romana, este tinuta de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in registrul de evidenta a navigabilitatii aeronavelor civile.

ARTICOLUL 14

Dupa eliberarea certificatelor de navigabilitate, toate aeronavele civile se inmatriculeaza de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in registrul unic de inmatriculare al aeronavelor civile.

ARTICOLUL 15

Toate aeronavele inmatriculate in registrul unic de inmatriculare al aeronavelor civile vor purta insemnul de nationalitate si pavilionul Republicii Populare Romane, descrise in Anexa Nr. 2 a prezentului cod.

In baza inmatricularii, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene elibereaza aeronavelor un certificat de inmatriculare, atribuindu-le totodata si o marca de ordine. Insemnul de nationalitate si marca de ordine constituie insemnele de inmatriculare ale aeronavelor civile si vor fi inscrise pe corpul lor, astfel ca ele sa poata fi identificate din aer si de la sol. In afara de insemnele de inmatriculare, aeronavele civile pot purta pe corpul lor, cu aprobarea Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene si alte insemne, culori sau inscriptii, cu conditia ca acesta sa nu impiedice identificarea din aer sau de la sol a insemnelor de inmatriculare.

Dovada nationalitatii romane si a caracterului civil al unei aeronave construita sau importata in Republica Populara Romana, se face prin certificatul de inmatriculare.

ARTICOLUL 16

Valabilitatea certificatului de inmatriculare al unei aeronave civile romane inceteaza din momentul radierii aeronavei, de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, din registrul unic de inmatriculare al aeronavelor civile.

Mutatiile si modificarile prin care trece o aeronava pina la radierea sa, vor fi consemnate in mod obligatoriu in registrul unic de inmatriculare al aeronavelor civile si in certificatul respectiv de inmatriculare, fiind opozabile fata de terti numai prin indeplinirea acestor formalitati.

Din momentul inmatricularii unei aeronave civile in Republica Populara Romana, inmatricularile anterioare ale acesteia in registrele altor state nu mai sint luate in considerare de Republica Populara Romana. De asemenea, nu sint recunoscute de Republica Populara Romana inmatricularile aeronavelor civile romane in alte state, daca ele nu au fost radiate in prealabil din registrul unic de inmatriculare al aeronavelor civile.

ARTICOLUL 17

Decolarea si efectuarea de zboruri in spatiul de circulatie aeriana a aeronavelor civile inmatriculate in Republica Populara Romana este admisa numai cu documente de bord.

Sint documente obligatorii de bord ale unei aeronave civile in spatiul de circulatie aeriana:

- certificatul de inmatriculare;

- certificatul de navigabilitate;

- planul de zbor si carnetul de drum sau ordinul de misiune, dupa natura zborului efectuat;

- autorizatia radio de bord, jurnalul radio de bord si codurile de telecomunicatii aeronautice pentru aeronavele dotate cu aparatura radio de bord.

Lipsa acestor documente atrage retinerea aeronavei la sol de catre organele autorizate in acest scop, pina la obtinerea unei aprobari speciale de decolare data in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

La aerodromul de resedinta, aeronavele civile vor avea, in mod obligatoriu, documente de aeronava constind din livretul cerului si livretul motoarelor, ce se elibereaza odata cu certificatul de navigabilitate.

In afara de documentele de bord si de aeronava, aeronavele civile vor mai avea dupa natura activitatii lor si a misiunii executate si alte documente specifice de bord (documente la bord), a caror lipsa sau neregula nu atrage retinerea aeronavei la sol.

Formularele documentelor de bord, la bord si de aeronava, stabilirea si modul de eliberare a documentelor specifice la bord, eliberarea carnetului de drum si a jurnalului radio de bord, precum si regulile dupa care se fac inscrierile in ele, se vor fixa de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, in colaborare cu unitatile centrale de aeronautica civila.

Autorizatia pentru aparatura radio de bord a aeronavelor civile se elibereaza de Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor.

Toate documentele de bord si documentele de aeronava ale unei aeronave civile radiate din registrul unic de inmatriculare, vor fi depuse la Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in termen de 15 zile si vor fi pastrate in evidenta cel putin 5 ani de la data radierii aeronavei.

CAPITOLUL 3 Personalul aeronautic civil

ARTICOLUL 18

SECTIUNEA I

Dispozitiuni generale

Personalul aeronautic civil al Republica Populara Romane se compune din:

a) personal aeronautic civil navigant;

b) personal aeronautic civil nenavigant.

Pentru a putea face parte din personalul aeronautic civil al Republicii Populare Romane si a indeplini functiile corespunzatoare in zbor si la sol se cere:

1. cetatenia romana;

2. documentul respectiv de calificare.

Documentul de calificare, prevazut la pct. 2 al acestui articol, este un document nominal ce se elibereaza si se prelungeste pe perioade de 1 an.

Conditiile de pregatire, de examinare si calificarile respective pentru intreg personalul aeronautic civil navigant si nenavigant al Republicii Populare Romane, se stabilesc si se realizeaza de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, cu exceptia conditiilor de pregatire, de examinare si a calificarilor respective pentru personalul aeronautic sportiv navigant si nenavigant al Republica Populara Romana, care activeaza in zonele rezervate sportului aeronautic si care se stabilesc si se realizeaza de unitatea centrala de aeronautica sportiva.

Examinarea psiho-fizica a personalului aeronautic civil se va face de centrul medical unic al aeronauticei civile, organizat in cadrul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, care va functiona in colaborare cu Institutul de Fiziologie al Academiei Republica Populara Romana

Eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea, suspendarea si retragerea documentelor de calificare ale intregului personal aeronautic civil navigant si nenavigant al Republicii Populare Romane se fac de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, cu exceptia documentelor de calificare ale personalului aeronautic sportiv al Republicii Populare Romane care activeaza in zonele rezervate sportului aeronautic si care se elibereaza, se prelungesc, se preschimba, se suspenda si se retrag de unitatea centrala de aeronautica sportiva.

Documentele sportive eliberate de unitatea centrala de aeronautica sportiva pentru personalul aeronautic civil navigant de pe planoarele de performanta si aerostatele libere, sint valabile in intreg spatiu aerian al Republicii Populare Romane

ARTICOLUL 19

Personalul aeronautic civil navigant si nenavigant al Republicii Populare Romane este obligat, in raport cu calificarea sa, sa-si ridice permanent pregatirea sa tehnica de specialitate, teoretica si practica, precum si sa-si mentina la zi cunostintele de legislatie aeronautica. Toate acestea se vor verifica cu ocazia prelungirii, echivalarii si preschimbarii documentelor de personal aeronautic civil.

ARTICOLUL 20

Documentul de calificare al personalului aeronautic civil este un document obligatoriu pentru durata activitatii de zbor pentru personalul aeronautic civil navigant si pe durata activitatii de aerodrom pentru personalul aeronautic civil nenavigant.

Lipsa sau neregula documentului de calificare atrage suspendarea imediata din activitate a personalului aeronautic civil, pina la intrarea lui in legalitate.

ARTICOLUL 21

Personalul aeronautic civil se imparte pe clase, dupa specialitate si calificare, in raport cu pregatirea sa tehnica si practica, in conditiile ce se vor stabili de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, cu acordul organelor in drept.

ARTICOLUL 22

Cetatenii altor state pot fi autorizati sa faca parte din personalul aeronautic civil al Republicii Populare Romane, pe baza dispozitiilor unor acorduri sau conventii internationale, incheiate de Republica Populara Romana sau pe baza unei Hotariri a Consiliului de Ministri. Acestui personal i se va elibera documentul de calificare de personal aeronautic civil prin echivalarea documentelor ce le detine.

ARTICOLUL 23

SECTIUNEA II Personalul aeronautic civil navigant

Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:

A) Personalul ce constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, radiotelegrafisti, mecanici de bord si orice alt personal care participa la conducerea aeronavei;

B) Personalul tehnic sau auxiliar de la bordul aeronavelor civile, care, neparticipind la conducerea lor, exercita la bord servicii cu privire la calatori, incarcatura sau aparatura speciala a aeronavelor in zbor, operatiunile de control dupa revizii, reparatii si intretinerea curenta a aeronavelor, precum si operatiunile de receptie si de control a aeronavelor in vederea eliberarii sau prelungirii certificatului lor de navigabilitate.

Personalul aeronautic civil navigant prevazut la lit. A si B devine profesionist prin angajarea sa pentru indeplinirea functiunilor aeronautice respective.

Elevii scolilor de pregatire a personalului aeronautic civil navigant, pe durata instructajului practic de zbor, sint asimilati cu personalul aeronautic civil navigant, in conditiile stabilite prin dispozitii speciale.

Orice alta persoana la bordul unei aeronave civile se considera calator si nu are calitatea de personal navigant.

ARTICOLUL 24

In documentul de calificare al personalului aeronautic civil navigant se va inscrie categoria, clasa si tipul aeronavei la bordul careia poate functiona titularul documentului respectiv. Numai personalul calificat pentru zborurile de calatori este autorizat sa conduca aeronave care au calatori la bord.

ARTICOLUL 25

Intreaga activitate de zbor a personalului aeronautic civil navigant, incepind de la data efectuarii primului zbor la o scoala de aeronautica civila, se consemneaza intr-un carnet individual de zbor, care se completeaza si se pastreaza conform dispozitiilor in vigoare.

Carnetul de zbor este documentul obligatoriu pentru stabilirea vechimii ca personal aeronautic civil navigant la calcularea anilor de pensie si va face dovada in orice situatie pentru activitatea aeronautica depusa de titular.

ARTICOLUL 26

Echipajul, comandantul de aeronava si pilotul comandant de bord

Aeronavele civile care in afara de pilot mai au nevoie si de alte persoane pentru efectuarea zborului in bune conditii, sint deservite de un echipaj. Echipajul unei aeronave civile cuprinde echipajul de conducere si personalul tehnic sau auxiliar de la bord.

La bordul aeronavelor in verificare tehnica se interzice participarea altor persoane, in afara de echipaj.

Prin certificatul de navigabilitate se stabileste compunerea pe functiuni a echipajelor aeronavelor civile, dupa clasa si categoria acestor aeronave.

ARTICOLUL 27

Pilotul unic sau pilotul prim al unei aeronave civile, calificat pentru categoria, clasa si tipul acesteia, este comandantul ei.

Calitatea de comandant de aeronava incepe din momentul preluarii aeronavei in vederea executarii misiunii si se pastreaza pina in momentul predarii aeronavei, la terminarea misiunii. La bord, comandantul de aeronava este investit cu atributii de delegat de stare civila si de ofiter de militie judiciara.

Comandantul aeronavei care remorcheaza alte aeronave este comandantul acestora pina la declansarea lor.

ARTICOLUL 28

Comandantul de aeronava raspunde de pregatirea fiecarui zbor in parte. El este obligat in acest scop:

a) sa stabileasca impreuna cu intreg echipajul elementele de navigatie si de zbor si sa constate starea normala si pregatirea corespunzatoare a persoanelor care compun echipajul;

b) sa verifice documentele de bord ale aeronavei;

c) sa verifice starea tehnica a aeronavei, a motoarelor, instalatiilor si a aparaturii de bord;

d) sa constate daca alimentarea aeronavei cu combustibil si lubrefianti este suficienta pentru indeplinirea misiunii;

e) sa verifice indeplinirea conditiilor cerute de certificatul de navigabilitate al aeronavei privitoare la incarcatura, precum si justa ei repartizare.

Comandantul de aeronava trebuie sa refuze decolarea daca constata nereguli cu ocazia indeplinirii sarcinilor prevazute in prezentul articol.

ARTICOLUL 29

In timpul misiunii, comandantul de aeronava raspunde fata de organul care i-a incredintat misiunea, de executarea ei in bune conditii, de stricta respectare a dispozitiilor prezentului cod privitor la zboruri si a normelor de circulatie aeriana, de comportarea si disciplina echipajului in zbor si la sol, precum si de folosirea si pastrarea aeronavei in bune conditii de zbor.

In timpul escalelor sau oricaror altor aterizari pe durata misiunii, raspunderea comandantului de aeronava inceteaza cu privire la aeronava, calatori si incarcatura, din momentul predarii ei comandantului de aerodrom, dupa coborirea intregului echipaj si a persoanelor imbarcate. Responsabilitatea comandantului este angajata, din nou, in momentul reluarii in primire a aeronavei.

La aterizare, comandantul de aeronava este obligat sa prezinte comandantului de aerodrom documentele de bord ale aeronavei sale, precum si documentele la bord.

In cursul zborului comandantul de aeronava nu-si poate delega atributiile sale. Daca insa comandantul de aeronava este impiedicat, din orice cauza, in cursul zborului sau la sol sa-si indeplineasca functia si in lipsa desemnarii prealabile a unei alte persoane pentru a-l inlocui, functia de comandant de aeronava va fi exercitata de ceilalti membrii ai echipajului, in ordinea urmatoare: pilot, navigator, mecanic de bord, radiotelegrafist, personalul auxiliar.

ARTICOLUL 30

Dispozitiile date de comandantul de aeronava in timpul zborului trebuie sa fie executate intocmai, de toate persoanele imbarcate.

Comandantul de aeronava are putere disciplinara nelimitata pentru realizarea misiunii in bune conditii, putind aplica impotriva persoanelor ce nu executa dispozitiile sale, masurile pe care le va crede de cuviinta. El poate debarca pe orice membru al echipajului si pe orice calator la o escala intermediara, pentru motive determinate de securitatea zborului si de pastrarea ordinei in aeronava. Deasemenea, pentru salvarea aeronavei, el poate ordona delestarea ei.

In caz de primejdie, comandantul de aeronava este dator sa ia toate masurile pentru salvarea calatorilor, echipajului si a incarcaturii. El nu poate parasi aeronava decit ultimul.

Comandantul unei aeronave civile isi mentine, in cazul unui accident de zbor, toate indatoririle sale pina in momentul cind organul in drept il elibereaza de misiunea pe care urma sa o indeplineasca cu aceasta aeronava.

ARTICOLUL 31

Daca impotriva Republicii Populare Romane se indreapta actiuni militare, comandantul aeronavei civile este obligat sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica pe inamic sa captureze aeronava, documentele de bord si documentele la bord, echipajul, calatorii si incarcatura sa.

ARTICOLUL 32

La sol, comandantul de aeronava are obligatia:

a) sa intreprinda demersurile necesare in cazul unei retineri a aeronavei sale sau in cazul unor masuri luate cu privire la echipaj, calatori sau incarcatura;

b) sa ia in numele detinatorului aeronavei sau in numele proprietarilor de marfuri aflate la bord, orice masuri necesare si indispensabile executarii sau continuarii zborului in bune conditii. In acest scop comandantul de aeronava are dreptul sa incheie acte si conventii.

In caz de avarii, de aterizari fortate si alte asemenea, comandantul de aeronava, tinind insa seama de interesul detinatorului aeronavei, precum si de interesele proprietarilor de marfuri aflate la bord, va fi in drept sa ia toate masurile cerute de situatie, urmind a le justifica ulterior.

In lipsa unei imputerniciri speciale, comandantul de aeronava nu are voie sa instraineze sub nici o forma aeronava, parti din aeronava sau orice alte bunuri din inventarul ei.

ARTICOLUL 33

Prin derogare de la art. 27, se poate insarcina in functia de comandant de aeronava si o alta persoana decit pilotul unic sau pilotul prim al aeronavei. In acest caz, pilotul unic sau pilotul prim al aeronavei va indeplini functia de pilot comandant de bord.

Obligatiile si raspunderile pentru executarea misiunii se impart intre comandantul de aeronava si pilotul comandant de bord, dupa cum urmeaza:

- pilotul comandant de bord, de la decolare si pina la aterizare, este insarcinat si raspunde de conducerea tehnica si de securitatea aeronavei in zbor, putind lua orice masuri pentru realizarea securitatii zborului. In caz de primejdie el nu poate parasi aeronava decit ultimul;

- comandantul de aeronava este insarcinat si raspunde, in conformitate cu dispozitiile prezentului cod, de executarea misiunii in bune conditii pentru toate celelalte operatiuni care nu privesc conducerea propriu zisa si securitatea aeronavei in zbor.

In zborurile de verificare si control tehnic al aeronavelor sau in vederea eliberarii si prelungirii certificatelor de navigabilitate, tehnicianul care executa aceste operatiuni este si comandantul aeronavei.

ARTICOLUL 34 Personalul aeronautic civil nenavigant

Personalul aeronautic civil nenavigant, care poate exercita functii aeronautice pe un aerodrom din Republica Populara Romana, cuprinde personalul tehnic nenavigant calificat pentru categoria si clasa aerodromului, lucrind direct la pregatirea tehnica, conducerea si mentinerea securitatii zborurilor pe aerodrom si in zona aerodromului.

Conducerea activitatii aeronautice pe un aerodrom civil este incredintata unui comandant de aerodrom.

Personalul tehnic care deserveste aparatura de productie a circulatiei aeriene de pe teritoriu, in afara zonei de aerodrom, se asimileaza cu personalul aeronautic de aerodrom.

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene stabileste, pe functiuni, compunerea minima si atributiile personalului aeronautic civil nenavigant pentru aerodromurile civile ce sint deschise traficului aerian public (aeroporturi) conform dispozitiilor art. 44 din prezentul cod, precum si compunerea si atributiile personalului nenavigant din afara zonelor de aerodrom, care deserveste aparatura de protectie a circulatiei aeriene din Republica Populara Romana

Normarea acestui personal se va face conform legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 35

Comandantul unui aerodrom civil are urmatoarele atributii:

1. conduce intreaga activitate de zbor din aer si de la sol, de pe aerodrom si din zona de aerodrom;

2. administreaza terenul din inventarul aerodromului in numele detinatorului acestuia;

3. vegheaza la respectarea masurilor luate pentru degajarea terenurilor de obstacole care pun in primejdie circulatia aeriana, in conformitate cu art. 47.

Comandantul de aerodrom este obligat sa cunoasca in amanunt intreaga situatie administrativa, topografica si climatologica a aerodromului sau si a zonei de aerodrom.

Pe aerodromurile deschise traficului aerian public (aeroporturi), comandantul de aerodrom este organul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene. Pe celelalte aerodromuri, comandantii de aerodrom apartin unitatilor centrale de aeronautica civila care detin aerodromurile respective. Pe terenurile de aeronautica civila detinute conform dispozitiilor art. 9 alineatul 2 al prezentului cod, conducerea activitatii aeronautice se va face potrivit unor dispozitii speciale date, de la caz la caz, de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Comandantul de aerodrom poate delega atributiile sale organelor tehnice in subordine.In conditii meteorologice grele, operatiunile de decolare sau primirea aeronavelor la aterizare se fac, intotdeauna, sub conducerea directa a comandantului de aerodrom.

In lipsa comandantului de aerodrom sau in imposibilitatea acestuia de a-si exercita functia, atributiile de comandant vor fi exercitate de catre dispecerul de circulatie aeriana, daca o alta persoana nu a fost dinainte desemnata pentru a-l inlocui.

La instalatiile de protectie a circulatiei aeriene care se afla pe teritoriu, in afara zonelor de aerodrom si care sint deservite de un personal aeronautic civil nenavigant, sefii de statie conduc si administreaza intreaga activitate a acestor instalatii.

ARTICOLUL 36

Comandantul de aerodrom are sub ordinele sale intregul personal tehnic si administrativ al aerodromului, precum si personalul de paza civila sau militarizata de pe aerodrom, cu exceptia organelor vamale, sanitare si de militie, care functioneaza conform dispozitiilor primite de la organele administratiei de stat de care depind. Dispozitiile date de comandant in exercitarea atributiilor sale sint obligatorii fata de toate persoanele aflate pe aerodrom. Deasemenea, pe aerodromuri si in timpul circulatiei aeronavelor in zona de aerodrom, toate echipajele aeronavelor civile, indiferent de categorie sau de apartenenta, sint subordonate comandantului de aerodrom.

ARTICOLUL 37

Comandantul de aerodrom este detinatorul sigiliului aerodromului si este singurul in drept sa vizeze la plecare si la sosire documentele de bord prezentate de comandantii de aeronava, raspunzind de exactitatea verificarilor facute cu ocazia acordarii vizelor. Comandantul de aerodrom este in drept sa retina orice aeronava daca constata lipsa sau neregula documentelor de bord sau daca retinerea aeronavei s-a facut ca masura preventiva pentru securitatea zborului.nda-co

Comandantul de aerodrom raspunde de realizarea in bune conditii a intregii activitati aeronautice din zona sa de activitate, de stricta respectare a normelor de circulatie aeriana si de aerodrom, de comportarea si de disciplina organelor sale in subordine, precum si de buna functionare a tuturor instalatiilor de aerodrom si din zona de aerodrom, necesare realizarii activitatii respective. El poate lua orice masuri pentru inlaturarea pericolelor sau obstacolelor periculoase pentru circulatia aeriana.

ARTICOLUL 38

Pe aerodrom raspunderea comandantului de aerodrom in privinta aeronavelor, echipajelor, calatorilor si incarcaturii, incepe din momentul in care a incetat, potrivit art. 29, raspunderea comandantului de aeronava si ia sfirsit dupa cum urmeaza:

- in ce priveste persoanele si incarcatura: la iesirea lor de pe aerodrom, in zborurile interne sau la predarea lor organelor vamale, in zborurile internationale;

- in ce priveste aeronavele: la predarea lor organelor de militie ale aerodromului, dupa ce in prealabil echipajul a fost debarcat si aeronavele au fost inchise in prezenta comandantilor de aeronava, dupa terminarea operatiunilor de garare a lor.

ARTICOLUL 39

Comandantul de aerodrom este obligat sa incheie procese verbale de constatare a abaterilor sau infractiunilor cu caracter aeronautic, pe care le va comunica imediat, atit unitatii de care depinde, cit si Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 40

SECTIUNEA III Conditiile de munca si drepturile personalului navigant profesionist
din aeronautica civila

Personalul navigant profesionist din aeronautica civila beneficiaza, pentru uzura datorita eforturilor si riscurilor zborului, prin derogare de la dispozitiile de drept comun, de un regim special de executare a muncii de indemnizatii de zbor, de protectia si stimularea muncii, de odihna, de asigurare pentru deces sau incapacitate de munca si de pensionare pentru batrinete, stabilit pe cale de legi speciale.

Prin "pensionare pentru batrinete" a personalului navigant profesionist din aeronautica civila se intelege pensionarea la care are dreptul acest personal de indata ce a implinit vechimea calculata conform uzurii in munca aeronautica, fara a se cere si o limita de virsta.

Personalul navigant profesionist din aeronautica civila, care isi pierde capacitatea de munca in interes de serviciu, beneficiaza de cote superioare de pensie pentru invaliditate, in cazul unor accidente de aeronautica sau boli profesionale. Deasemenea familia personalului navigant profesionist din aeronautica civila, decedat in timpul serviciului, beneficiaza de cote superioare de pensie pentru pierderea sustinatorului. Aceste cote de pensie se stabilesc prin legi speciale.

ARTICOLUL 41

Intreg personalul aeronautic civil din Republica Populara Romana va purta in exercitiul functiunii uniforma aeronauticei civile stabilita printr-un regulament ce se aproba de Consiliul de Ministri.

CAPITOLUL 4 Terenurile de aeronautica civila

ARTICOLUL 42

Decolarile si aterizarile aeronavelor civile in Republica Populara Romana nu se pot executa decit pe terenurile afectate aeronauticei civile, potrivit dispozitiilor prezentului cod.

Aceste terenuri, denumite generic "terenuri de aeronautica civila", sint aerodromurile si terenurile de lucru sau terenurile auxiliare.

Terenurile afectate, chiar pe timp limitat, decolarilor si aterizarilor unor aeronave civile si dotate cu constructiile si instalatiile necesare circulatiei aeriene (infrastructura aeronautica), sint "aerodromuri". Aerodromurile dotate cu constructii si instalatii pentru deservirea transportului public de calatori si incarcatura (trafic aerian public) se mai numesc si "aeroporturi".

Terenurile demarcate pentru zbor, dar nedotate cu nici o infrastructura sau dotate cu constructii sau instalatii sumare pentru desfasurarea unei activitati aeronautice, sint "terenuri de lucru" sau "terenuri auxiliare".

Prin derogare de la dispozitiile prezentului articol, aeronavele civile mai pot decola si ateriza pe orice terenuri de pe teritoriul Republicii Populare Romane, in urmatoarele cazuri:

a) aterizarile datorate unor cauze de forta majora;

b) executarea unor misiuni speciale, specifice in carnetul de drum al aeronavei;

c) zborurile de performanta efectuate de planoare sau aerostate.

ARTICOLUL 43

Pentru stabilirea de catre orice organ a amplasamentelor tuturor terenurilor de aeronautica civila din Republica Populara Romana, precum si pentru experimentarea lor in cuprinsul spatiului de circulatie aeriana, este necesar avizul prealabil al Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 44

Un teren devine teren de aeronautica civila prin declararea sa ca atare si nu poate fi folosit de aeronave decit dupa omologarea si deschiderea sa circulatiei aeriene. Terenurile de aeronautica civila supuse experimentarii in vederea omologarii lor, nu pot fi folosite decit de aeronavele civile cu care se procedeaza la experimentarea acestor terenuri.

Declararea, experimentarea, omologarea si dezafectarea terenurilor de aeronautica civila destinate traficului aerian public sau destinate aviatiei utilitare, precum si a acelora detinute conform art. 9 alineatul 2, se fac de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Deschiderea aerodromurilor civile pentru traficul aerian public (aeroporturi), precum si inchiderea lor pentru acest trafic, se face prin Hotarire a Consiliului de Ministri, la propunerea Ministerului Transporturilor Nava le si Aeriene.

Aerodromurile civile deschise traficului aerian public intern pot fi des chise traficului aerian international, daca ele indeplinesc conditiile ce rute de normele internationale pentru navigatia si circulatia aeriana. Deschiderea pentru circulatia aeriana a terenurilor de aeronautica utili tara si a acelora detinute conform art. 9 aliniatul 2, se face de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Declararea, experimentarea, deschiderea si dezafectarea terenurilor de aeronautica civila neprevazute in aliniatele 2, 3 si 5 din prezentul articol se fac de catre unitatile centrale de aeronautica civila in conditiile tehnice minimale stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene si cu instiintarea acestui minister. In cazul cind un teren apartinind unei alte unitati centrale de aeronautica civila, este supus dezafectarii pentru respectarea dispozitiilor art. 66 alineatul 1, se va cere aprobarea Consiliu lui de Ministri.

Terenurile omologate se claseaza pe categorii si clase, potrivit destinatiei lor si pe baza capacitatii lor de folosire in conditiile tehnice stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene. Terenurile de aeronautica civila, omologate si clasate, nu pot fi deschise si folosite pentru circulatia aeriana decit pe baza de certificate pe termen de un an, care se elibereaza, se prelungesc, se suspenda sau se retrag de catre unitatile centrale de aeronautica civila prevazute la alineatele 2, 5 si 6 din prezentul articol.

ARTICOLUL 45

Amenajarea, dotarea si intretinerea aerodromurilor civile deschise traficului aerian public (aeroporturi) se fac de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Amenajarea, dotarea si intretinerea terenurilor detinute de unitatile centrale de aeronautica civila se fac de catre detinatorii lor, in conditiile tehnice minimale stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, tinindu-se seama de categoria si clasa terenurilor respective.

Pe aerodromurile deschise traficului aerian public (aeroporturi) unde functioneaza mai multe activitati aeronautice civile, dintre care unele nu sint afectate traficului aerian public, unitatile centrale de aeronautica au dreptul ca, de acord cu Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, sa faca constructii si instalatii necesare desfasurarii activitatii lor, in masura in care acestea nu pericliteaza securitatea comunicatiilor si transporturilor aeriene.

Amenajarea, dotarea si intretinerea terenurilor de aeronautica utilitara si a terenurilor detinute in conditiile stabilite la art. 9 alineatul 2, se fac de catre detinatorii lor sub indrumarea directa a Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene. Terenurile comunale si raionale de aeronautica utilitara se amenajeaza si se intretin de Sfaturile Populare.

Amenajarea terenurilor tuturor aerodromurilor civile din Republica Populara Romana se face pe baza de studii si expertize geotehnice, ale caror rezultate vor fi trecute in mod obligatoriu in fisele de omologare si de clasare a acestor aerodromuri.

Constructiile si instalatiile de protectia circulatiei aeriene din afara zonelor de aerodrom nu se pot aseza si pune in functie, pentru aeronautica civila, decit cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene si in conditiile tehnice si de organizare stabilite de acest minister.

Pentru grabirea operei de ridicare si de infrumusetare a oraselor din Republica Populara Romana vor putea participa la amenajarea, dotarea si intretinerea terenurilor de aeronautica civila, prin intelegere, de la caz la caz, cu detinatorii acestor terenuri.

ARTICOLUL 46

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene este in drept sa faca trecerea unui teren de la o clasa si categorie superioara la o clasa si categorie inferioara, pentru toate terenurile omologate de aeronautica civila din Republica Populara Romana, daca se constata ca terenul nu mai corespunde conditiilor stabilite pentru clasarea, amenajarea, dotarea sau intretinerea sa minimala. Deasemenea, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene are dreptul sa suspende, pe timp limitat sau nelimitat, folosirea instalatiilor terestre de orice fel destinate aeronauticei civile, in cazul in care asezarea sau functionarea lor contravine conditiilor pentru realizarea securitatii navigatiei si circulatiei aeriene. In aceste cazuri, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene este in drept a completa amenajarile, constructiile si instalatiile de aeronautica civila de pe intreg teritoriul cuprins in spatiul de circulatie aeriana si poate proceda la modificari de orice fel ale acestora, in vederea realizarii securitatii comunicatiilor si transporturilor aeriene.

ARTICOLUL 47

Pentru realizarea securitatii decolarilor si aterizarii aeronavelor, precum si pentru asigurarea bunei folosiri a amenajarilor, constructiilor si instalatiilor aeronautice de pe teritoriu, se vor fixa pe terenurile de aeronautica civila si in jurul acestora, din momentul declansarii lor si potrivit destinatiei pentru care ele vor fi omologate, zone de siguranta. Conditiile de fixare a zonelor de degajari de obstacole (servituti aeronautice), pe categorii de aerodromuri, se stabilesc prin Hotarire a Consiliului de Ministri. Culturile autorizate in cuprinsul aerodromurilor civile din Republica Populara Romana sint numai culturile de plante destinate intelenirii acestor terenuri si intretinerii lor.

La degajari de obstacole se procedeaza si pe timpul experimentarii terenurilor de aeronautica civila, pe un termen de cel mult un an de la alegerea terenului.

Amenajarile, constructiile si instalatiile mentinute sau realizate de altii decit de organele Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, prin nerespectarea dispozitiilor prezentului articol, vor putea fi desfiintate sau reduse pe baza unei ordonante prezidentiale.

ARTICOLUL 48

In zonele aerodromurilor deschise traficului aerian sau in apropierea instalatiilor aeronautice de pe caile aeriene, constructiile si instalatiile electrice sau statiile de radio ce pot tulbura comunicatiile radioelectrice ale aeronauticei civile, se vor aseza si pune in functiune numai de acord cu Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Asezarea noilor constructii si instalatii radioelectrice de aeronautica civila, precum si amplasarea noilor aerodromuri civile destinate a fi dotate cu aparatura radioelectrica, se vor face de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene de acord cu Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si Comitetul de Stat al Planificarii.

ARTICOLUL 49

Transmiterea folosintei aerodromurilor civile si a instalatiilor aeronautice de pe teritoriul Republicii Populare Romane, precum si dezafectarea sau schimbarea destinatiei lor, se fac potrivit dispozitiilor legale in vigoare si cu avizul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

Daca o unitate centrala de aeronautica civila inceteaza sa mai foloseasca instalatii aeronautice pe aerodromuri sau in afara zonelor de aerodrom, fara sa le mai transmita altor unitati centrale de aeronautica civila, instalatiile trec in folosinta Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 50

Terenurile aerodromurilor civile ce se deschid traficului aerian public (aeroporturi), cu intreaga lor infrastructura trec in folosinta Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 51

Sfaturile Populare, ministerele, institutiile, organizatiile si intreprinderile care se ocupa cu lucrari edilitare si de sistematizare a oraselor din Republica Populara Romana, vor supune spre avizare Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, inainte de definitivare, toate lucrarile lor ce intereseaza amenajarea, dotarea, degajarea si organizarea terenurilor de aeronautica civila din Republica Populara Romana

ARTICOLUL 52

Dispozitiile prezentului cod privitoare la terenurile de aeronautica civila se aplica prin asemanare hidroscalelor civile si planurilor de apa ce pot fi folosite de aeronave civile.

CAPITOLUL 5 Circulatia aeriana

ARTICOLUL 53

SECTIUNEA I Dispozitii generale

Circulatia aeronavelor civile izolate sau in grup, in spatiul aerian al Republicii Populare Romane, se efectueaza in conformitate cu dispozitiile prezentului cod, ale Hotaririlor Consiliului de Ministri privitoare la fixarea regimului de zbor al aeronavelor in Republica Populara Romana, cu prevederile Instructiunilor elaborate pentru aplicarea acestor Hotariri, precum si cu normele tehnice stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Hidroavioanele civile, pe timpul cit circula pe apa, sint supuse normelor aplicabile vaselor maritime sau fluviale.

ARTICOLUL 54

Zborurile aeronavelor civile din spatiul aerian al Republicii Populare Romane se clasifica:

a) in functie de conditiile meteorologice si de vizibilitate;

b) in functie de departarea la care se executa zborul, fata de aerodromul de plecare;

c) in functie de regularitatea lor.

In functie de conditiile meteorologice si de vizibilitate, zborurile se impart in: zboruri la vedere (sau de navigatie observata) si zboruri instrumentale (in conditiile de vizibilitate redusa).

Zborurile de noapte si zborurile peste marea libera, in afara apelor teritoriale, se considera zboruri instrumentale. Prin zbor de noapte se intelege zborul unei aeronave civile de la ora cind apune si pina la ora cind rasare soarele (dupa ora oficiala a teritoriilor survolate).

In functie de departarea la care se exercita zborul, fata de aerodromul de plecare zborurile se impart in:

a) zboruri in zone de aerodrom, efectuate deasupra aerodromurilor si intr-o zona inconjuratoare fixata pentru fiecare aerodrom in parte;

b) zboruri in afara zonei de aerodrom.

In functie de regularitate, zborurile se impart in:

a) zboruri regulate, executate conform unor orarii si pe itinerarii prestabilite;

b) zboruri ocazionale, executate la cerere sau dupa nevoi pe orice itinerarii autorizate in spatiul aerian (rute aeriene).

Zborurile in afara zonei de aerodrom, regulate sau ocazionale, pot fi interne si internationale.

Pentru realizarea securitatii zborurilor executate in afara zonei de aerodrom, se creaza in Republica Populara Romana, pe itinerariile de zbor parcurse in mod obisnuit de aeronavele civile, o retea de cai aeriene pe parcursul carora va fi asigurata permanent protectia radioelectrica a aeronavelor. Caile aeriene interne si internationale ale Republicii Populare Romane se fixeaza prin Hotarire a Consiliului de Ministri, la propunerea Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene si a Ministerului Fortelor Armate.

Zborurile regulate, pentru toate aeronavele civile din Republica Populara Romana, indiferent de categorie si nationalitate, se pot efectua numai pe caile aeriene.

ARTICOLUL 55

In spatiul de circulatie aeriana, toate zborurile din afara zonelor de aerodrom nu se pot executa decit pe baza unui plan de zbor, indiferent de scopul si de conditiile in care urmeaza sa se desfasoare aceste zboruri.

Planul de zbor este intocmit de comandantul de aeronava si se aproba de comandantul de aerodrom.

ARTICOLUL 56

Nici o aeronava nu poate decola fara autorizatia de plecare data de comandantul de aerodrom, in urma controlului efectuat asupra documentelor de bord si a indeplinirii conditiilor stabilite in certificatul de navigabilitate privitoare la incarcatura si la repartizarea acesteia in aeronava. In transporturile speciale prevazute la art. 80 litera c, comandantul de aerodrom poate aproba decolarea aeronavei pe simpla certificare a comandantului de aeronava in ce priveste misiunea si incarcatura, fara a proceda la verificarea lor. In acest caz, comandantul de aeronava raspunde singur de exactitatea celor declarate de el.

Comandantul de aeronava este obligat in zborurile din afara zonei de aerodrom sa treaca in carnetul de drum al aeronavei toate cele survenite la bord sau constatate de la bord, care se petrec in timpul executarii misiunii si raspunde de exactitatea consemnarilor facute. Aceste consemnari fac proba oficiala in fata oricaror organe pentru dovedirea actelor si faptelor respective.

ARTICOLUL 57

In spatiul de circulatie aeriana, aeronavele civile nu au radio la bord vor circula numai la vedere.

In zborurile la vedere comandantul de aeronava (pilotul comandant de bord) are initiativa conducerii aeronavei sale, conform normelor de circulatie aeriana. In zona de aerodrom, pentru decolare si aterizare, comandantul de aeronava (pilotul comandant de bord) este obligat sa respecte dispozitiile date de comandantul de aerodrom sau de imputernicitii sai, raspunzind de aplicarea lor.

In zborurile instrumentale, comandantul de aeronava (pilotul comandant de bord) este obligat sa respecte intocmai dispozitiile primite de la organele de protectie a circulatiei aeriene si raspunde numai de aplicarea conforma a acestora. In cazul intreruperii sau imposibilitatii de stabilire a comunicatiilor aer-sol, comandantul de aeronava este tinut sa respecte planul de zbor pina la primul aerodrom prevazut pentru aterizare.

Comandantul de aeronava nu poate deroga de la normele de circulatie aeriana din aer si de la sol decit din cauza unor conditii meteorologice sau tehnice exceptionale sau pentru inlaturarea unui pericol iminent, urmind ca, prin radio, sa comunice imediat derogarile facute, iar la terminarea misiunii sa justifice masurile luate.

Zborurile tehnice pentru incercare sau probele de omologare si receptie a aeronavelor, motoarelor sau instalatiilor de bord, precum si zborurile efectuate pentru deplasarea aeronavelor in vederea reperarii lor, se vor executa in spatiul de circulatie aeriana cu avizarea prealabila a Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

Planoarele de performanta si de antrenament care executa zboruri termice in nori sint exceptate de la dispozitiile aliniatului 1 al prezentului articol, zborul lor fara vizibilitate fiind reglementat prin dispozitii speciale pentru realizarea sigurantei circulatiei aeriene.

ARTICOLUL 58

In timpul zborurilor deasupra localitatilor si aglomeratiilor de oameni (adunari, spectacole in aer liber si alte asemenea), aeronavele civile trebuie sa aiba o astfel de inaltime incit sa poata ateriza fara risc, cu motoarele oprite, pe aerodrom sau in afara localitatii.

Inaltimile de siguranta, atit deasupra localitatilor si aglomeratiilor de oameni cit si pe ruta, sint fixate prin normele de circulatie aeriana.

ARTICOLUL 59

In timpul zborului sint interzise la bord actiuni si manevre de orice fel ce ar putea periclita situatia aeronavei a ocupantilor si a incarcaturii ei sau a persoanelor si bunurilor de la sol si care nu au de scop evitarea unui pericol iminent pentru siguranta zborului. Zborurile acrobatice sint interzise in spatiul de circulatie aeriana fara o autorizatie data de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Aruncarea oricaror bunuri din aeronavele civile, cu exceptia delestarilor prevazute la art. 30 si a celor necesare navigatiei baloanelor libere, stabilite prin normele de circulatie a aerostatelor, parasutarea, remorcarea unei alte aeronave sau obiect de orice fel (panouri, afise si alte asemenea), ridicarea sau depunerea la sol din zbor a unor bunuri de orice fel neprevazute de documentele la bord ale aeronavei, sint interzise fara o autorizatie prealabila din partea Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene sau din partea unitatii centrale de aeronautica civila careia apartine aeronava.

Aruncarea sau caderea unor bunuri de orice fel de la bord, dau dreptul la despagubiri pentru pagubele pricinuite la sol, indiferent de cauzele care au determinat aruncarea sau caderea.

ARTICOLUL 60

Pe aerodromurile civile deschise traficului aerian public (aeroporturi) si pe terenurile de aeronautica utilitara pot decola si ateriza orice aeronave, fara deosebire de apartenenta sau de natura activitatii lor de zbor, in functie de capacitatea de primire sau de folosire a acestor terenuri. In vederea aterizarii si decolarii in bune conditii a aeronavelor civile pe aerodromurile deschise traficului aerian public, se pot stabili pentru personalul aeronautic civil navigant conditiuni speciale de aterizare si decolare, in functie de pregatirea sau de experienta acestui personal.

Decolarea si aterizarea aeronavelor civile pe aerodromurile civile deschise traficului aerian (aeroporturi) se fac intr-o ordine de prioritate stabilita de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Pe celelalte terenuri de aeronautica civila decolarea si aterizarea aeronavelor se face in conditii stabilite de organele care detin aceste terenuri, cu respectarea dispozitiilor prezentului cod.

Pe terenurile de aeronautica utilitara doar demarcate pentru zbor, pe care nu functioneaza un personal aeronautic civil nenavigant, responsabilitatea comandantului de aeronava la aterizare este cea stabilita de normele de circulatie aeriana pentru aterizarea in teren necunoscut.

Aeronavele care executa misiuni de ajutor rapid, misiuni de combatere a calamitatilor, misiuni speciale de stat si de control aeronautice pot decola si ateriza pe orice terenuri de aeronautica civila.

Detinatorii terenurilor de aeronautica civila din Republica Populara Romana au datoria, la cererea comandantilor de aeronave, sa dea asistenta oricarei aeronave aterizate pe terenul lor. Deasemeni, pe intreg teritoriul Republicii Populare Romane, organele locale ale puterii de stat, la cererea comandantilor de aeronave, vor da asistenta oricaror aeronave aterizate in situatiile prevazute la art. 42 alineatul 5 din prezentul cod.

ARTICOLUL 61

SECTIUNEA II Protectia circulatiei aeriene

Securitatea, disciplina si regularitatea zborurilor in aer si la sol se asigura in spatiul de circulatie aeriana al Republicii Populare Romane prin sistemul de lucru al protectiei circulatiei aeriene pentru aeronautica civila.

Protectia circulatiei aeriene, prevazuta la alineatul 1, se realizeaza prin:

a) luarea de la sol a tuturor masurilor operative de conducere, de dirijare radioelectrica, de disciplina si de coordonare a circulatiei aeronavelor prin servicii de dispeceri centrale, regionale si de aerodrom;

b) organizarea primirii si difuzarii informatiilor meteorologice, prin reteaua meteorologica a Institutului Meteorologic Central;

c) organizarea primirii si difuzarii instiintarilor catre navigatorii aerieni, prin Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 62

Organizarea, indrumarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a circulatiei aeriene in spatiul de circulatie aeriana, se asigura fara intrerupere de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, care va elabora normele generale necesare, in concordanta cu normele tehnice internationale.

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene coordoneaza unitar dirijarea radioelectrica si in cazurile cind aceasta, pe baza unor autorizatii speciale sau conventii internationale, se asigura total sau partial de catre alte unitati aeronautice civile sau intreprinderi de transport.

Nici o alta cale aeriana nu poate fi deschisa pentru circulatia aeriana pina ce nu s-a amenajat, in prealabil, la sol, aparatura necesara dirijarii radioelectrice a aeronavelor, pe intregul ei parcurs.

ARTICOLUL 63

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene tine in registrul unic de statii radioelectrice din aeronautica civila evidenta tuturor instalatiilor radioelectrice de bord si de pe teritoriu destinate activitatii aeronautice civile din Republica Populara Romana, detinatorii acestor instalatii fiind obligati, dupa inscrierea lor in registrul unic, sa comunice Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene orice mutatii sau schimbari ce pot modifica organizarea si functionarea serviciilor de dispeceri pentru protectia circulatiei aeriene.

ARTICOLUL 64

Deservirea meteorologica a aeronavelor civile se face in mod gratuit de Institutul Meteorologic Central, in conditiile tehnice stabilite de acord cu Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Previziunile meteorologice pentru zboruri se vor da in mod obligatoriu oricarei aeronave inainte de decolare, pentru fiecare aerodrom de escala din planul de zbor, precum si pentru aerodromurile de degajare pe care functioneaza statii meteorologice.

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene determina asezarea si categoria statiilor meteorologice pentru aeronautica civila. Statiile meteorologice de pe aerodromuri sint subordonate, in ce priveste functionarea lor in cadrul protectiei circulatiei aeriene, serviciilor de dispeceri.

In timpul zborurilor, comandantul de aeronava (pilotul comandant de zbor) este obligat, daca aeronava are radio la bord, sa transmita serviciului de dispeceri cu care este in legatura fenomenele meteorologice pe care le observa.

ARTICOLUL 65

Unitatile centrale de aeronautica civila care detin in spatiul de circulatie aeriana terenuri de aeronautica civila sau planuri de apa, precum si toti comandantii aerodromurilor sau hidroscalelor civile din Republica Populara Romana sint obligati sa comunice Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene informatiile de orice fel necesare transmiterii "instiintarilor catre navigatorii aerieni", pentru realizarea securitatii zborurilor.

ARTICOLUL 66

In spatiul de circulatie aeriana, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene poate stabili conditii speciale si restrictii de zbor in anumite zone de circulatie intensa, in vederea securitatii zborurilor.

Comandantii de aerodrom, in scopul garantarii securitatii aeriene, pot suspenda temporar activitatea de pe aerodromul ce se afla sub conducerea lor, conformindu-se normelor stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 67

SECTIUNEA III Zborurile internationale

Orice zbor al unei aeronave civile inmatriculata in Republica Populara Romana, care trece dincolo de granitele Republicii Populare Romane, precum si orice zbor al unei aeronave neinmatriculate in Republica Populara Romana, care executa un zbor cu sau fara escala in spatiul aerian al Republicii Populare Romane, se considera un zbor international.

Zborurile internationale executate dupa orare si pe itinerarii prestabilite (zboruri regulate), se efectueaza in spatiul aerian al Republicii Populare Romane pe baza de acorduri aeriene bilaterale si conventii aeriene multilaterale, incheiate de Republica Populara Romana

Zborurile internationale ale aeronavelor civile romane neprevazute in acorduri aeriene bilaterale sau conventiuni aeriene multilaterale incheiate de Republica Populara Romana, se aproba de Ministerul Afacerilor Externe, la propunerea Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene pentru toate zborurile si la propunerea unitatii centrale de aviatie sportiva in cazul zborurilor sportive sau de interes sportiv.

Zborurile internationale ale aeronavelor civile neinmatriculate in Republica Populara Romana, care circula in spatiul aerian al Republica Populara Romana in cadrul unor curse neprevazute in acorduri aeriene bilaterale sau conventii aeriene multilaterale incheiate de Republica Populara Romana (zboruri ocazionale), se vor efectua numai pe baza unei autorizatii prealabile, data de la caz la caz, denumita "autorizatie de survol".

Autorizatiile de survol se elibereaza de Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe cu avizul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene poate reduce formalitatile de survol pentru aeronavele neinmatriculate in Republica Populara Romana, care executa zboruri ocazionale in tranzit sau cu escala tehnica, precum si pentru zborurile sportive de performanta sau de raiduri in spatiul aerian al Republica Populara Romana

ARTICOLUL 68

In zborurile ocazionale, documentele de bord si documentele la bord ale aeronavelor civile neinmatriculate in Republica Populara Romana sint luate in consideratie in spatiul aerian al Republicii Populare Romane prin faptul emiterii autorizatiei de survol.

In zborurile ocazionale, pentru aeronavele civile de orice categorie si nationalitate, autorizatia de survol va constitui un document obligatoriu de bord, iar in caz de imposibilitate de eliberare a acestui document la decolare, autorizatia de survol va fi consemnata de comandantul aerodromului de plecare in carnetul de drum.

In cazul in care in cursul unui zbor international documentele de bord - cu exceptia autorizatiei de survol - ale unei aeronave neinmatriculata in Republica Populara Romana, au fost pierdute sau au ajuns la termenul de expirare a valabilitatii lor in timp ce aeronava se gasea in spatiul aerian al Republicii Populare Romane, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene la cererea organului competent pentru aviatia civila a statului unde este inmatriculata aeronava, poate autoriza decolarea si zborul pina la iesirea ei din spatiul aerian al Republicii Populare Romane, in conditiile stabilite intre cele doua organe de stat.

Daca intr-un zbor international, o aeronava civila, de orice categorie sau nationalitate, nu are ca document obligatoriu de bord patenta de sanatate, consemnarile de ordin sanitar prevazute in conventiile sanitare internationale vor trebui facute in carnetul de drum.

Pentru planoarele sau baloanele libere, neinmatriculate in Republica Populara Romana, care intra in spatiul aerian al Republicii Populare Romane fara autorizatie de survol cu ocazia executarii unui zbor de performanta, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene de acord cu unitatea centrala de aeronautica sportiva va stabili de la caz la caz conditiile tehnice in care aeronavele respective isi vor putea relua zborul.

ARTICOLUL 69

Aeronavele civile, de orice categorie si nationalitate, care in cursul unui zbor international intra in spatiul de circulatie aeriana al Republicii Populare Romane, trebuie sa faca pe teritoriul Republica Populara Romana prima aterizare pe un aerodrom vamal. Deasemenea, aeronavele civile care parasesc teritoriul Republicii Populare Romane trebuie sa efectueze ultima lor decolare de pe un aeroport vamal. Prin aeroport vamal se intelege orice aerodrom deschis traficului aerian public international pe care functioneaza organele vamale ale Republicii Populare Romane Pe aeroporturile vamale functioneaza si controlul aeronautic sanitar si fito-sanitar, la care vor fi supuse toate aeronavele civile care efectueaza un zbor international.

In cazul aterizarilor neprevazute ale aeronavelor civile, de orice categorie si nationalitate, in afara aeroporturilor vamale, in cursul unui zbor international, comandantul de aerodrom este obligat sa intre prin orice mijloc in legatura cu Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene si cu organele locale ale puterii de stat care vor proceda fata de aeronava, de incarcatura si de calatori, la luarea masurilor necesare pentru asigurarea controlului vamal. Cheltuielile pricinuite cu ocazia acestui control special, vor fi suportate de catre unitatile sau persoanele carora apartin aeronavele respective.

ARTICOLUL 70

Aeronavele civile neinmatriculate in Republica Populara Romana, care fac escala pe un aerodrom deschis traficului aerian public (aeroport), se vor supune regimului de taxe pentru aterizare, garare si intretinere in vigoare. Sint scutite de taxe de aterizare si garare aeronavele sportive in zboruri internationale de concursuri, de raiduri sau de performanta.

ARTICOLUL 71

Inainte de a-si continua zborul, orice aeronava civila neinmatriculata in Republica Populara Romana poate fi supusa la proba de catre organele tehnice ale Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, daca aeronava a fost accidentata si reparata in Republica Populara Romana sau daca la aeronava au fost constatate defecte tehnice ce ar putea micsora siguranta circulatiei aeriene.

ARTICOLUL 72

Normele privitoare la efectuarea zborurilor internationale ale aeronavelor civile neinmatriculate in Republica Populara Romana, precum si modificarile acestora, vor fi comunicate, prin avize speciale, navigatorilor aerieni, de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

CAPITOLUL 6 Cautarea si salvarea aeronavelor civile in primejdie sau
accidentate. Tratarea accidentelor si incidentelor de zbor

ARTICOLUL 73

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene organizeaza si dirijeaza toate operatiile de cautare, salvare si asistenta a aeronavelor civile in primejdie sau accidentate in spatiul aerian si pe teriroriul Republicii Populare Romane

Fiecare unitate centrala de aeronautica civila trebuie sa fie dotata cu mijloace de cautare si salvare corespunzatoare activitatii sale, pentru a putea colabora in caz de nevoie la efortul colectiv de cautare si salvare a aeronavelor civile in primejdie sau accidentate.

ARTICOLUL 74

Comandantul unei aeronave civile care primeste semnalul de primejdie din partea altei aeronave sau din partea unui vas in primejdie, precum si comandantul care descopera o aeronava accidentata sau orice alt sinistru, este obligat, in masura posibilitatilor ce le are, sa le vina in ajutor, fara insa a periclita siguranta aeronavei sale si a persoanelor de la bord. Daca nu poate proceda la salvarea celor in primejdie, comandantul va mentine legatura permanenta prin radio cu acestia, va determina locul primejdiei si va anunta prin radio sau la primul aerodrom situatia constata de el.

ARTICOLUL 75

Faptele petrecute in aer sau la sol, care decurg dintr-o activitate de zbor a personalului aeronautic civil si care au ca urmare ranirea grava sau moartea uneia sau mai multor persoane sau avarierea unei aeronave civile, in asa fel, incit aceasta sa nu poata fi reparata cu mijloace obisnuite de depanare, sint "accidente de zbor".

Deteriorarile sau penele aeronavelor civile care nu provoaca raniri grave de persoane sau avarierea navelor in structura lor si care pot fi reparate cu mijloace obisnuite de depanare, sint "accidente de zbor".

Toate accidentele de zbor survenite in spatiul de circulatie aeriana vor fi anchetate de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene cu participarea in comisia de ancheta si a unui delegat al unitatii careia apartine aeronava.

Accidentele survenite aeronavelor civile in zonele rezervate pentru formatiunile unitatilor centrale de aeronautica civila, vor fi anchetate de unitatea centrala de aeronautica civila respectiva, in aceleasi conditii ca si acelea din spatiul de circulatie aeriana.

Incidentele de zbor sint supuse cercetarii detinatorilor aeronavelor in cauza.

ARTICOLUL 76

Detinatorii de aeronave civile sint obligati sa comunice imediat si prin orice mijloace Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene toate accidentele de zbor survenite in cadrul activitatii lor, in vederea centralizarii si tinerii evidentei, precum si pentru a se putea trage invatamintele folositoare realizarii sigurantei zborului.

Modul amanuntit de tratare a tuturor accidentelor si incidentelor de zbor, a instructajului necesar legat de problema accidentelor, precum si tratarea persoanelor, incarcaturii si a actelor unei aeronave accidentate, se vor stabili printr-un regulament de tratare a accidentelor de zbor, aprobat prin Hotarire a Consiliului de Ministri.

ARTICOLUL 77

In cazul avarierii unei aeronave civile sau a imposibilitatii acesteia de a-si continua zborul datorita decesului, ranirii sau imbolnavirii persoanelor care fac parte din echipaj, organele locale ale puterii de stat sint obligate sa dea ajutorul necesar, sa ia asupra lor paza aeronavei si sa comunice imediat cele intimplate unitatii de aeronautica civila cea mai apropiata, prin mijloacele de comunicare cele mai rapide ce le stau la indemina. Aceasta unitate va lua imediat legatura cu unitatea centrala de aeronautica civila careia ii apartine aeronava accidentata.

Orice persoana care observa sau gaseste o aeronava civila accidentata sau epava unei aeronave pe teritoriu sau pe mare, este obligat sa anunte neintirziat organele locale ale puterii de stat si Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 78

Asistenta si salvarea aeronavelor civile pe mare sint supuse normelor de asistenta si salvare stabilite pentru vasele maritime.

ARTICOLUL 79

In caz de sinistre sau calamitati sau in cazuri de ajutor imediat sau de nevoia unei participari exceptionale a aeronauticei civile, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene poate mobiliza orice aeronava civila inmatriculata in Republica Populara Romana pentru a lua parte la actiunea respectiva.

CAPITOLUL 7 Transporturile aeriene civile

ARTICOLUL 80

SECTIUNEA 1 Transporturile aeriene interne

Transporturile aeriene se efectueaza in Republica Populara Romana in urmatoarele scopuri:

a) pentru deservirea traficului de calatori si incarcatura (bagaje, marfuri, expeditii postale, precum si orice alte bunuri care pot face obiectul unui transport aerian public), prin curse regulate sau ocazionale de trafic aerian public;

b) pentru deservirea misiunilor utilitare (in slujba activitatilor industriale, agriculturii, silviculturii, sanatatii poporului, cercetarilor stiintifice si alte asemenea), sub forma de transporturi aeriene utilitare;

c) pentru deservirea intereselor superioare de stat (curier aerian intern, curier diplomatic si alte asemenea) sau privind ordinea de stat, sub forma de transporturi speciale;

d) pentru deservirea necesitatilor proprii de serviciu ale unitatilor aeronautice civile.

Cursele regulate de transport aerian public pot fi suplimentate, in cel mult 2 ore dupa plecarea ultimei curse regulate, daca mai ramine de transportat 50% din incarcatura specifica pentru transportul cursei regulate. Cursele suplimentare beneficiaza de acelasi regim ca si cursele regulate.

ARTICOLUL 81

Nu se pot efectua in Republica Populara Romana transporturi aeriene civile publice, transporturi aeriene utilitare sau transporturi speciale decit in cadrul unitatilor centrale de aeronautica civila autorizate in acest scop prin legile lor de organizare. Intreprinderile de transporturi aeriene publice nu pot functiona decit in cadrul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene sau tutelate de acest minister sau pe baza de conventii internationale.

ARTICOLUL 82

Transporturile aeriene regulate publice se realizeaza potrivit planului de linii comerciale aeriene stabilit de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Liniile comerciale aeriene nu pot fi deschise exploatarii de intreprinderile de transporturi aeriene decit dupa crearea cailor respective, conform dispozitiilor art. 54 alineatul 5 si art. 62 alineatul 3 din prezentul cod si dupa experimentarea sau receptionarea lor de catre Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 83

Transporturile aeriene civile publice si utilitare se efectueaza pe baza dispozitiilor de planificare, la propunerea Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene.

ARTICOLUL 84

Transporturile aeriene publice de calatori si incarcatura se realizeaza in cadrul intreprinderilor de transporturi aeriene pe baza de contract, prin care intreprinderea se obliga sa transporte calatorii si incarcatura pe calea aerului la destinatie, iar calatorii sau expeditorii incarcaturii sint obligati sa plateasca intreprinderii costul transportului conform tarifului. Contractul de transport aerian se considera incheiat in momentul cind intreprinderea elibereaza documentele de transport calatorului sau expeditorului incarcaturii.

Transporturile aeriene postale din Republica Populara Romana se considera transporturi aeriene publice si se realizeaza pe baza de conventii incheiate intre Ministerul Postelor si Telecomunicatiilor si intreprinderile de transporturi aeriene, cu avizul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene. Transporturile aeriene efectuate exclusiv pentru difuzarea presei in regiunile greu accesibile altor mijloace de transport se considera transporturi aeriene utilitare.

Transporturile aeriene utilizare se realizeaza, fie pe baza de contracte incheiate intre cei interesati si intreprinderile de transport aeriene, fie pe baza de conventii incheiate cu organele administratiei de stat, institutiile sau intreprinderile interesate, de catre unitatile centrale de aeronautica civila autorizate prin legile lor de organizare de a executa asemenea transporturi cu mijloace proprii, fie prin transporturi de serviciu in cadrul unitatilor centrale de aeronautica civila pentru deservirea nevoilor lor utilitare.

Transporturile de serviciu sint gratuite si nu se pot realiza decit cu mijloace proprii. Zborul aeronavelor civile detinute in conditiile art. 9 alineatul 2 se considera intotdeauna transport de serviciu.

ARTICOLUL 85

Tarifele si dispozitiile tarifare pentru transporturile aeriene publice si pentru transporturile aeriene utilitare, executate de intreprinderile de transporturi aeriene, se stabilesc in conformitate cu legile in vigoare.

ARTICOLUL 86

Pretul prestatiilor efectuate prin transporturile aeriene utilitare se poate stabili si pe calea conventiilor incheiate in acest scop, calculul respectiv putind reprezenta valoarea integrala sau partiala a prestatiilor, in functie de interesele generale ale statului, deservite prin transporturile aeriene utilitare.

ARTICOLUL 87

Durata unui transport aerian de calatori se socoteste din momentul in care calatorul, in posesia documentelor de transport, a fost preluat la plecare de catre imputernicitii transportatorului, fie la aerodrom, fie prin mijlocul de transport pe care transportatorul i l-a pus la dispozitie pentru a sosi la aerodrom si pina in momentul cind, la destinatie, calatorul a iesit de pe aerodrom sau a coborit din mijlocul de transport ce i s-a pus la dispozitie de catre transportator. in.dac,o

Durata unui transport aerian pentru incarcatura se socoteste din momentul inregistrarii si primirii ei efective, de catre transportator sau de catre imputernicitii acestuia si pina in momentul predarii, la sosire, fie destinatarului in transporturile interne, fie organelor vamale in transporturile internationale, fie organelor postale in transporturilor aero-postale de orice fel.

ARTICOLUL 88

Intreprinderile de transporturi aeriene sau unitatile centrale de aeronautica civila, care sint autorizate conform legii lor de organizare sa execute transporturi aeriene publice sau utilitare, sint in drept sa refuze un transport:

a) daca transportul este anulat sau suspendat, fie in urma unor dispozitii legale sau administrative de stat, fie din cauza unor conditii tehnice sau meteorologice exceptionale sau neprevazute;

b) daca persoanele ce urmeaza a calatori se incadreaza in categoria celor pentru care nu se permite deplasarea pe calea aerului, (persoanele in stare de ebrietate sau intr-o stare psihica anormala, persoanele cu boli contagioase sau cu plagi deschise, persoanele care nu vor sa se supuna dispozitiilor obligatorii pentru calatori in timpul zborului si alte situatii stabilite prin instructiuni);

c) daca bunurile date la transport sint interzise, fie ca ele sint prohibite prin dispozitiile legale sau administrative in vigoare, fie ca ele reprezinta un pericol pentru securitatea zborului sau pentru transportul calatorilor si a incarcaturii (arme, munitii, explozibile, aparate de radioemisie, materii usor inflamabile, corozive sau toxice si alte asemenea);

d) daca transportul nu se poate efectua din cauza lipsei mijloacelor de transport sau din cauza neindeplinirii conditiilor stabilite pentru transportul aerian privitoare la caracteristicile, greutatea si dimensiunile incarcaturii sau daca incarcatura aeronavei a fost completata conform prevederilor certificatului de navigabilitate;

e) daca transportul se refera la o incarcatura ce face obiectul monopolului unui alt mijloc de transport.

Nu sint socotite a face parte din obiectele interzise la transportul aerian, materialul de semnalizare (rachete, pistoale pentru rachete si alte asemenea) si instalatiile de radio de bord care sint folosite pentru conducerea si securitatea zborului. Aparatele fotografice, cinematografice si de radio-receptie, precum si armele de vinatoare sint autorizate la transportul aerian, daca acestea sint ambalate si inregistrate printre coletele date la transport.

Obiectele de valoare si metalele pretioase sint autorizate la transportul aerian, cu conditia de a fi asigurate.

ARTICOLUL 89

In transporturile aeriene civile asigurarea calatorilor este obligatorie. Ea se contracteaza in transporturile aeriene publice odata cu contractul de transport, iar in transporturile aeriene utilitare, in transporturile de serviciu, fie direct de calator, fie de organele administratiei de stat, institutiile, organizatiile sau intreprinderile pentru care se efectueaza zborul.

Se interzice plecarea in zbor a unui calator, daca obligatiile prevazute in prezentul articol nu sint indeplinite.

ARTICOLUL 90

Calatorii si expeditorii de incarcatura sint datori sa respecte intocmai prevederile prezentului cod si normele de reglementare pentru transportul aerian ce le-au fost aduse la conostinta prin contractul de transport aerian public sau prin conventia de transporturi aeriene utilitare. In caz contrar transportatorul este in drept, independent de aplicarea dispozitiilor art. 100, sa rezilieze contractul sau conventia de transport aerian, fara restituirea sumei depuse de calatori sau de expeditorii de incarcatura.

ARTICOLUL 91

Transportatorul are asupra incarcaturii drepturile unui creditor gajist pentru asigurarea tuturor creantelor nascute din contractul de transport aerian public sau conventiunea de transport aerian utilitar. Aceste drepturi inceteaza cind incarcatura a fost predata destinatarului, in transporturile aeriene interne sau organului vamal, in transporturile aeriene internationale.

Expeditorul poate dispune asupra bunurilor sale transportate pina cind acestea sint predate destinatarului, in transporturile aeriene interne sau organului vamal, in transporturile aeriene internationale.

ARTICOLUL 92

In cazul anularii sau suspendarii totale a zborului, transportatorul este obligat sa restituie imediat, la cererea calatorilor sau expeditorilor de incarcatura, suma pe care acestia au platit-o la contractarea transportului aerian public sau utilitar.

Daca zborul a fost intrerupt, transportatorul este obligat sa duca calatorul sau incarcatura pina la locul de destinatie cu cel mai rapid mijloc de transport public, iar daca calatorul sau expeditorul incarcaturii refuza acest mijloc de transport, sa-i restituie plata transportului pe calea aerului pentru portiunea de drum neefectuata, prevazuta in contractul de transport aerian public sau conventiunea de transport aerian utilitar. Costul asigurarii calatorilor sau incarcaturii nu se restituie.

Coborirea voluntara a calatorilor, precum si coborirea incarcaturii, conform dispozitiei expeditorului, la o escala anterioara decit celei pentru care s-a emis documentul de transport sau coborirea calatorilor si a incarcaturii in urma unor abateri si infractiuni de la normele de transport aerian nu dau dreptul la restituirea costului transportului.

ARTICOLUL 93

Pe baza unei intelegeri speciale cuprinse in contractul sau conventiunea de transport, transportatorul isi poate lua obligatiunea sa transporte calatorii si incarcatura nu numai pe calea aerului ci, parte de drum si cu ajutorul altor mijloace de transport.

In cazul unor transporturi mixte (in aer, pe uscat, pe apa), dispozitiunile prezentului cod se aplica portiunii de transport efectuat pe calea aerului.

ARTICOLUL 94

Dispozitiunile generale privitoare la transporturile aeriene publice si utilitare se aplica si transporturilor aeriene speciale si de serviciu, in masura in care dispozitiuni speciale nu au prevazut altfel.

ARTICOLUL 95 Transporturile aeriene internationale

Conventiunile privitoare la stabilirea conditiunilor tehnice si comerciale de exploatare a transporturilor aeriene publice internationale (curse regulate, suplimentare si ocazionale), stabilite in cadrul acordurilor bilaterale sau conventionale aeriene multilaterale incheiate cu Republica Populara Romana, se incheie, se modifica sau se denunta de catre intreprinderile de transporturi aeriene cu avizul Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, in masura in care acordurile sau conventiunile respective nu contin clauze contrarii.

Transporturile aeriene nereglementate prin acorduri sau conventiuni internationale incheiate cu Republica Populara Romana sunt supuse dispozitiilor art. 67 alin. 4 din prezentul cod.

ARTICOLUL 96

Dreptul de a imbarca si debarca calatori, precum si dreptul de a incarca si descarca orice fel de incarcatura care face obiectul unui transport aerian intre doua puncte ale teritoriului Republicii Populare Romane (cabotaj aerian), este interzis aeronavelor neinmatriculate in Republica Populara Romana, exceptindu-se cazurile stabilite pe cale de acorduri sau conventiuni internationale incheiate de Republica Populara Romana

CAPITOLUL 8 Responsabilitatea celor care exploateaza aeronavele civile
pentru daune cauzate in aer sau pe sol

ARTICOLUL 97 Doctrină (1)

Sectiunea I Dispozitii generale

In cazul in care o aeronava civila provoaca in timpul activitatii de zbor moartea sau ranirea persoanelor imbarcate la bordul ei sau daune corporale sau materiale, persoanele ce nu se afla la bord, ministerul, institutia, Sfatul Popular, organizatia, intreprinderea sau persoana care exploateaza sub orice forma aeronava, poarta raspunderea tuturor daunelor cauzate, conform regimului general de raspundere stabilit de legislatia Republicii Populare Romane in vigoare. Se excepteaza cazul in care se dovedeste ca dauna se datoreaza intentiei sau neglijentei grave a celui daunat, precum si cazurile altfel reglementate prin dispozitiunile prezentului cod. Prin activitatea de zbor a unei aeronave civile se intelege orice activitate rezultata din momentul pregatirii aeronavei pentru zbor si pina in momentul gararii aeronavei.

In cazul in care dauna a fost provocata de un tren aerian, raspunderea o poarta cel care exploateaza aeronava remorcher, daca nu se stabileste culpa datorata unei alte aeronave din componenta trenului.

Responsabilitatea celor care exploateaza aeronave civile pentru daunele cauzate prin ciocnirea intre doua sau mai multe aeronave in aer sau la sol, se stabileste in raport cu culpa comandantilor de aeronava. In cazul in care nici unul dintre comandantii de aeronava nu poarta raspunderea ciocnirii sau nu se poate stabili aceasta raspundere, fiecare dintre cei care exploateaza aeronavele respective va suporta daunele ce s-au cauzat aeronavei proprii, personalului imbarcat, incarcaturii si tertilor. Dispozitiunile prezentului alineat se aplica si accidentelor provocate unei aeronave in zbor sau pe sol de catre o alta aeronava, prin stinjenirea zborului sau rulajului normal, fara a fi existat o ciocnire intre ele.

ARTICOLUL 98

SECTIUNEA II Responsabilitatea pentru daunele cauzate
pe durata unui transport aerian

Cei care exploateaza aeronave civile pentru efectuarea transporturilor aeriene de orice fel raspund in conditiile stabilite de prezentul cod pentru daunele corporale si materiale cauzate calatorilor si incarcaturii, pe toata durata transportului, astfel cum ea a fost definita la art. 87.

In transporturile de incarcatura, despagubirile sint datorate de transportator pentru pierderea sau stricaciunile aduse incarcaturii si se stabilesc dupa cum urmeaza:

1. pentru pierderea incarcaturii a carei valoare a fost declarata, despagubirea va reprezenta valoarea declarata a bunurilor in momentul predarii lor la transport, fara ca aceasta valoare sa poata depasi pe cea reala;

2. pentru pierderea incarcaturii a carei valoare nu a fost declarata la predare, despagubirea va reprezenta valoarea reala in momentul pierderii;

3. pentru pierderea bagajelor inregistrate, primite la transport fara valoare declarata, despagubirea se va stabili dupa criteriile si in limitele fixate prin instructiuni ale Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene, aprobate prin Hotarire a Consiliului de Ministri;

4. pentru stricaciunile aduse incarcaturii, despagubirea va fi egala cu valoarea pe care aceasta a pierdut-o prin stricaciunile aduse.

In transportul aerian, transportatorul nu raspunde de bagajele de mina ce nu i-au fost date in primire.

In cazurile prevazute la art. 92 alineatul 1 si 2, daca expeditorii de incarcatura nu mai folosesc transportul aerian, raspunderea transportatorului se mentine pina la restituirea efectiva a incarcaturii, expeditorilor.

ARTICOLUL 99

In transportul aerian, transportatorul este aparat de raspundere pentru pierderea sau avarierea incarcaturii daca pierderea sau avarierea se datoreaza:

1. intentiei sau neglijentei expeditorului de incarcatura sau destinatarul, in special daca expeditorul nu se conforma normelor privitoare la transportul aerian stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene;

2. calamitatilor naturii, daca pierderea sau avarierea nu s-a produs in timpul zborului;

3. anumitor insusiri ale bunurilor transportate care au provocat spargerea, coroziunea, aprinderea, explozia, alterarea sau alte asemenea;

4. lipsei de ambalaj sau ambalajul insuficient sau defectuos, pentru incarcatura la care ambalajul este obligatoriu;

5. scaderii normale a bunurilor transportate, in limita unor coeficienti stabiliti de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene;

6. masurilor luate de comandantul de aeronava, de comandantul de aerodrom, de organele de militie, de organele fiscale sau organele vamale, in aplicarea dispozitiilor legale prin care se interzice transportul unor obiecte sau prin care transportul acestora este supus unor anumite conditii, ori cu prilejul nerespectarii de catre calatori a acelorasi dispozitii.

ARTICOLUL 100

Calatorii si expeditorii de incarcatura care aduc sub orice forma stricaciuni aeronavelor, vehiculelor, instalatiilor sau oricaror altor bunuri din inventarul celor care executa transportul aerian, sint obligati, la cerere, sa despagubeasca pe detinator cu valoarea daunelor cauzate.

ARTICOLUL 101

Intreprinderile de transporturi aeriene sau unitatile centrale de aeronautica civila autorizate prin legile lor de organizare sa execute transporturi aeriene publice sau utilitare, pot fi trase la raspundere pentru nerespectarea la timp a transporturilor convenite cu calatorii si expeditorii de incarcatura. Ele sint aparate de raspundere numai:

a) in caz de intirzieri motivate de interese de stat;

b) in caz de intirzieri motivate din cauza de forta majora sau pentru realizarea securitatii zborurilor.

ARTICOLUL 102

In transporturile aeriene, este nula orice conventie incheiata intre transportator si calatori sau expeditorii de incarcatura prin care s-ar modifica raspunderile stabilite prin dispozitiile prezentului cod.

Pentru transporturile aeriene utilitare si aeropostale se aplica dispozitiile prezentului cod privitoare la raspunderi, ele putindu-se completa, potrivit specificului diferitelor activitati, in cadrul conventiilor speciale incheiate conform prevederilor art. 84 alineatul 2 si 3.

ARTICOLUL 103 Doctrină (1)

Cererile de despagubire in materie de transporturi aeriene vor fi adresate transportatorului in termen de 6 luni, iar cele izvorite din transporturile mixte (apa, aer, uscat) in termen de un an.

In acelasi termen, transportatorul are dreptul sa ceara despagubiri de la calatori si expeditorii de incarcatura.

Cererile de despagubiri vor fi insotite de documentele de transport. In lipsa acelor documente, se vor lua ca baza pentru rezolvarea cererii preturile oficiale si daca asemenea preturi nu exista, preturile pietii. Se va tine seama de starea bunului in momentul producerii pagubei.

Termenele prevazute in prezentul articol incep sa curga dupa cum urmeaza:

1. in caz de avarii sau pierderi partiale ale incarcaturii, din ziua predarii acesteia la destinatar.

La predare se va constata avaria sau pierderea partiala, prin proces-verbal semnat de destinatar si predator;

2. in caz de pierdere totala a incarcaturii, precum si in caz de nepredarea ei la timp, din ziua in care a expirat termenul cind aceasta trebuia sa fie predata la destinatie;

3. in toate celelalte cazuri, din ziua cind au avut loc faptele care au dat nastere la pretentii.

Cererile de restituire a costului transporturilor aeriene anulate sau suspendate vor fi introduse in cel mult 15 zile de la data cind transportul a fost anulat sau suspendat.

Transportul este obligat sa cerceteze reclamatiile si sa comunice reclamantilor, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea reclamatiilor, admiterea sau respingerea acestora, daca este vorba de transporturi aeriene propriu-zise. Pentru reclamatiile relative la transporturile mixte (aer, uscat, apa) termenul de raspuns este de cel mult 60 zile.

Daca cererea a fost respinsa sau lasat fara raspuns, reclamantul are dreptul sa porneasca actiune in termen de 2 luni de la primirea raspunsului sau din ziua cind acest raspuns trebuia primit. Actiunea in justitie sau la Arbitrajul de Stat (dupa competenta), se intenteaza la instanta domiciliului transportatorului.

Actiunile pentru daune izvorite din transporturile aeriene se prescriu in termen de un an, iar cele izvorite din transporturi mixte (aer, uscat, apa) se prescriu in termen de doi ani.

Pentru daunele cauzate de aeronave civile in aer sau pe sol in alte imprejurari decit transportul aerian, cererile de despagubiri si rezolvarea lor urmeaza regimul stabilit de legislatia generala in vigoare.

CAPITOLUL 9 Dispozitii speciale privitoare la sportul aeronautic

ARTICOLUL 104

Activitatea aeronautica sportiva se desfasoara pe baza principiilor si dispozitiilor prezentului cod aerian, a instructiunilor si normelor sale dezvoltatoare si potrivit legislatiei aeronauticii sportive.

Unitatile de aeronautica sportiva sint obligate sa sigure pentru deces sau pentru incapacitate de munca - in afara de personalul aeronautic civil navigant profesionist - pe toti sportivii care se formeaza sau se antreneaza in cadrul lor. Se interzice plecarea in zbor a acestui personal daca asigurarea nu s-a efectuat.

ARTICOLUL 105

Orice manifestatie aeronautica sportiva ce urmeaza a se desfasura pe un aerodrom deschis traficului aerian public (aeroport) sau in spatiul de circulatie aeriana, se poate tine numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene. Controlul desfasurarii manifestarilor de aeronautica sportiva este in sarcina unitatii organizatoare.

ARTICOLUL 106

Transporturile de personal aeronautic sportiv cu aeronavele civile detinute de unitatile de aeronautica sportiva pentru formare, pentru antrenament sau pentru manifestatii sportive si concursuri de aeronautica sportiva sint considerate transporturi de serviciu.

CAPITOLUL 10 Sanctiuni

ARTICOLUL 107

Pe baza de instructiuni se fixeaza obligatiile tuturor cetatenilor pentru realizarea disciplinei si sigurantei zborului, precum si pentru asigurarea pazei si intretinerii intregului inventar al aeronauticei civile din Republica Populara Romana, fixindu-se faptele ce constituie abateri de la aceste instructiuni, sanctiunile ce urmeaza a se aplica pe cale administrativa in limita unor amenzi stabilite prin dispozitii speciale, precum si organele care constata abaterile respective.

Procesele verbale de constatare a abaterilor se iau in examinare sau se incheie de catre comandantii de aeronava, de comandantii de aerodrom, de organele de control ale Ministerului Transporturilor Navale si Aeriene si de organele de control ale unitatilor centrale de aeronautica civila, in limita atributiilor si competentelor stabilite prin dispozitiile prezentului cod, ale Hotaririlor Consiliului de Ministri si ale ordinelor, instructiunilor si normelor dezvoltatoare. Aceste organe aplica amenda printr-o incheiere motivata pe scurt.

Impotriva procesului verbal de aplicare a sanctiunii, cel amendat poate face intimpinare in termen de 15 zile de la primirea procesului verbal de amendare.

Amenzile aplicate se executa potrivit legilor de procedura fiscala.

Nerespectarea dispozitiilor codului de fata, in masura in care nerespectarea constituie o infractiune, se pedepseste potrivit legilor penale.

CAPITOLUL 11 Dispozitii finale si tranzitorii

ARTICOLUL 108

Aplicarea dispozitiilor prezentului cod in ce priveste programarea, autorizarea si controlul zborurilor in spatiul aerian al Republicii Populare Romane se va face potrivit unor Hotariri ale Consiliului de Ministri privitoare la fixarea regimului de zbor al aeronavelor in Republica Populara Romana

ARTICOLUL 109

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in colaborare cu unitatile centrale de aeronautica civila va elabora proiectele de Decrete, de Hotariri ale Consiliului de Ministri, instructiunile si normele de dezvoltare si aplicare a prevederilor Codului Aerian.

Instructiunile si normele de dezvoltare si de aplicare ale Codului Aerian vor fi obligatorii fata de toate organele administratiei de stat, institutiile, organizatiile obstesti, intreprinderile si cetatenii de pe intreg teritoriul Republica Populara Romana

ARTICOLUL 110

In vederea folosirii rationale a personalului aeronautic civil, Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene, in colaborare cu unitatile centrale de aeronautica civila vor efectua recenzarea intregului personal aeronautic civil navigant si nenavigant din Republica Populara Romana, indiferent de ministerele, institutiile, Sfaturile Populare, intreprinderile si organizatiile obstesti in care presteaza munca, precum si a tuturor cetatenilor care au prestat o munca de specialitate in aeronautica cel putin 3 ani, exceptindu-se militarii activi din cadrul Fortelor Armate ale Republica Populara Romana

ARTICOLUL 111

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene si unitatile centrale de aeronautica civila in colaborare cu Ministerul Invatamintului tehnic superior aeronautic, pentru pregatirea de cadre, de ingineri, tehnicieni si specialisti de inalta calificare, necesari aeronauticei civile din Republica Populara Romana

Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene si unitatile centrale de aeronautica civila, prin Academia Republicii Populare Romane, vor organiza si asigura munca de documentare, studii, cercetari si experimentari in toate sectoarele aeronautice si pe specialitati, pentru ca activitatea stiintifica aeronautica sa se ridice la un nivel superior.

ARTICOLUL 112

Codul Aerian al Republicii Populare Romane intra in vigoare de la data publicarii lui. Pe data publicarii prezentului cod, se abroga orice dispozitii contrare.

ANEXA Nr. 1

Clasificarea aeronavelor

          !
          § 1. Smeul (de peste 5 kg)
          §       !
          §       § planor terestru
    Nepropulsata § 2. Planorul ¯ hidroplanor
    de un organ |¯       § (motoplanor)
    motor    §       ¡
          §       !
          §       § numai parasuta care nu este destinata
          §       § ca echipament de bord pentru salvare
          § 3. Parasuta ¯ si care serveste deplasarii voite
          ¡       § si intr-un scop prestabilit a unor
                 § persoane sau bunuri in spatiul aerian
                 ¡


     !                      !
     §I. Aerodina        !        § avion terestru
     §(aeronava !        §1. Avion    |¯ hidroavion
     §mai grea  §Propulsata   §        § avion amfibiu
     §decit   |¯de un organ  |¯        ¡
     §aerul)   §motor     §        !
     §      ¡        §        § autogir terestru
     §              §2. Autogir   |¯ hidroautogir
     §              §        § autogir amfibiu
     §              §        ¡
     §              §        !
     §              §        § helicopter terestru
     §              §3. Helicopter |¯ hidrohelicopter
Aeronava |¯              §        § helicopter amfibiu
     §              §        ¡
     §              §        !
     §              §        § ornitopter terestru
     §              §4. Ornitopter |¯ hidroornitopter
     §              ¡        § ornitopter amfibiu
     §                      ¡
     §      !        !
     §      §1. Nepropulsat |¯ Balon liber - balon liber sferic
     §      §de un organ   §       - balon liber nesferic
     §II. Aerostat§motor      §
     §(aeronava |¯        § Balon captiv - balon captiv sferic
     §mai usoara §        ¡       - balon captiv nesferic
     §decit    §        !
     §aerul)   §2. Dirijabil  |¯ dirijabil rigid
     ¡      ¡        § dirijabil semi-rigid
                    § dirijabil suplu
                    ¡

ANEXA Nr. 2

Descrierea pavilionului si stabilirea insemnului de nationalitate al
aeronavelor civile din Republica Populara Romana

1. Pavilionul aeronavelor civile din Republica Populara Romana se stabileste dupa cum urmeaza:

A. Pentru aerodine

- Pavilionul este tricolor (albastru, galben si rosu), are forma dreptunghiulara, iar culorile sale sint insemnate vertical din 3 benzi identice pe cele doua fete ale directiei, culoarea albastra fiind asezata la axul de articulatie al directiei. Pe banda galbena a pavilionului va fi asezata la mijloc stema Republicii Populare Romane

Centrul dreptunghiului este asezat la jumatatea distantei dintre extremitatea superioara a directiei si ampenajul orizontal.

Dimensiunile dreptunghiului sint in functie de marimea directiei si anume: partea superioara din latura mare a dreptunghiului este cit latimea directiei, iar latura mica este 2/3 din latura mare.

Parasutele nu poarta pavilion, ci numai insemnul de nationalitate.

B. Pentru aerostate

- Pavilionul va fi dreptunghiular ca si cel prevazut la lit. A, asesizindu-se deasupra insemnului de nationalitate al aeronavei in conditiile tehnice stabilite de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene.

Descrierea insemnului de nationalitate al aeronavelor civile romane

Aeronavele civile inmatriculate vor purta pe corpul lor, ca insemn de nationalitate romana, o grupa de litere stabilita de Ministerul Transporturilor Navale si Aeriene in concordanta cu conventiile internationale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1
;
se încarcă...