Marea Adunare Națională - MAN

Constituția din 1952

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 1952 până la 20 februarie 1968, fiind abrogat și înlocuit prin Constituția 1968.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Capitol introductiv Reviste (1)

Republica Populara Romana este un stat al oamenilor muncii dela orase si sate.

Republica Populara Romana a luat nastere ca urmare a victoriei istorice a Uniunii Sovietice asupra fascismului german si a eliberarii Romaniei de catre glorioasa Armata Sovietica, eliberare care a dat putinta poporului muncitor, in frunte cu clasa muncitoare condusa de Partidul Comunist, sa doboare dictatura fascista, sa nimiceasca puterea claselor exploatatoare si sa faureasca statul de democratie populara, care corespunde pe deplin intereselor si nazuintelor maselor populare din Romania.

Astfel sau putut incununa cu o victorie istorica lupta de secole dusa de poporul muncitor roman pentru libertate si independenta nationala, luptele eroice ale clasei muncitoare aliata cu taranimea muncitoare pentru doborirea regimului capitalisto-mosieresc si scuturarea jugului imperialist.

Faurirea si intarirea statului de democratie populara, prietenia si alianta cu marea Uniune Sovietica, sprijinul si ajutorul ei dezinteresat si fratesc asigura independenta, suveranitatea de stat, dezvoltarea si inflorirea Republicii Populare Romane.

Fortele armate ale Republicii Populare Romane stau de straja hotarelor tarii, suveranitatii si independentei poporului roman, securitatii sale si pacii.

Politica externa a Republicii Populare Romane este o politica de aparare a pacii, de prietenie si alianta cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste si cu tarile de democratie populara, o politica de pace si prietenie cu toate popoarele iubitoare de pace.

Minoritatile nationale din Republica Populara Romana se bucura de deplina egalitate in drepturi cu poporul roman. In Republica Populara Romana se asigura autonomie administrativ-teritoriala populatiei maghiare din raioanele secuesti, unde ea formeaza o masa compacta.

Prezenta Constitutie a Republicii Populare Romane consacra rezultatele obtinute pana acum de oamenii muncii, in frunte cu clasa muncitoare, in opera de construire a societatii socialiste in tara noastra.

Politica statului de democratie populara este indreptata spre lichidarea exploatarii omului de catre om si construirea socialismului.

CAPITOLUL I Oranduirea sociala

Art. 1. -

Republica Populara Romana este un stat al oamenilor muncii dela orase si sate.

Art. 2. -

Baza puterii populare in Republica Populara Romana este alianta clasei muncitoare cu taranimea muncitoare, in care rolul conducator apartine clasei muncitoare.

Art. 3. -

Republica Populara Romana sa nascut si sa intarit ca rezultat al eliberarii tarii de catre fortele armate ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de sub jugul fascismului si de sub dominatia imperialista, ca rezultat al doboririi puterii mosierilor si capitalistilor de catre masele populare dela orase si sate in frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Roman.

Art. 4. -

In Republica Populara Romana puterea apartine oamenilor muncii dela orase si sate, care o exercita prin Marea Adunare Nationala si Sfaturile Populare.

Sfaturile Populare constitue baza politica a Republicii Populare Romane.

Art. 5. -

Economia nationala a Republicii Populare Romane cuprinde trei formatiuni social-economice: formatiunea socialista, mica productie de marfuri si formatiunea particular-capitalista.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Fundamentul formatiunii social-economice socialiste este proprietatea socialista asupra mijloacelor de productie care are fie forma proprietatii de stat (bun comun al poporului), fie forma proprietatii cooperatiste-colectiviste (proprietatea gospodariilor agricole colective sau a organizatiilor cooperatiste).

In formatiunea socialista a economiei nationale este lichidata exploatarea omului de catre om.

Formatiunea socialista, careia ii apartine rolul conducator in economia nationala a Republicii Populare Romane, constitue baza desvoltarii tarii pe calea socialismului. Statul de democratie populara, proclamand ca principala sarcina a sa construirea socialismului, intareste si largeste neincetat formatiunea socialista, asigura cresterea neintrerupta a bunei stari materiale si a nivelului cultural al oamenilor muncii.

Art. 7. -

Bogatiile de orice natura ale subsolului, fabricile, uzinele si minele, padurile, apele, izvoarele de energie naturala, caile de comunicatie de orice fel, transportul feroviar, fluvial, maritim si aerian, bancile, posta, telegraful, telefonul, radio-ul, mijloacele de tipar, cinematografia si teatrul, gospodariile agricole de stat, statiunile de masini si tractoare, intreprinderile comunale si partea nationalizata a fondului de locuinte dela orase, constitue proprietate de stat, bun comun al poporului. Jurisprudență (2)

Art. 8. -

Pamantul in Republica Populara Romana apartine celor ce-l muncesc.

Art. 9. -

Inventarul viu si mort al gospodariilor agricole colective si al cooperativelor, productia realizata de ele, cat si toate intreprinderile sau constructiile ce le apartin, reprezinta proprietatea obsteasca a gospodariilor agricole colective si a cooperativelor.

Taranii membri ai gospodariilor agricole colective au in folosinta personala un lot de pamant pe langa casa si in proprietate personala gospodaria de pe acest lot, casa de locuit, animalele productive, pasari, inventar agricol marunt - in conformitate cu statutul gospodariei agricole colective.

Art. 10. -

Mica productie de marfuri in Republica Populara Romana cuprinde gospodariile taranesti mici si mijlocii, care poseda proprietate particulara asupra pamantului bazata pe munca proprie a producatorului, ca si atelierele meseriasilor care nu exploateaza munca altora. Statul ocroteste dreptul de proprietate particulara asupra pamantului a taranilor cu gospodarii mici si mijlocii, pe baza legilor in vigoare.

Statul democrat-popular sprijina pe taranii cu gospodarii mici si mijlocii si pe meseriasi, cu scopul de a-i feri de exploatarea capitalista, de a spori productia realizata de ei si de a ridica bunastarea lor.

Art. 11. -

Formatiunea particular-capitalista in Republica Populara Romana cuprinde gospodariile chiaburesti, intreprinderile comerciale particulare, micile intreprinderi industriale nenationalizate, bazate pe exploatarea muncii salariate.

Statul democrat-popular realizeaza in mod consecvent politica de ingradire si eliminare a elementelor capitaliste.

Art. 12. -

Dreptul de proprietate personala a cetatenilor Republicii Populare Romane asupra veniturilor si economiilor provenite din munca, asupra casei de locuit si gospodariei auxiliare pe langa casa, asupra obiectelor casnice si de uz personal, cat si dreptul de mostenire asupra proprietatii personale a cetatenilor sunt ocrotite de lege.

Art. 13. -

Viata economica a Republicii Populare Romane se desvolta pe baza planului de stat al economiei nationale, in interesul construirii socialismului, cresterii neincetate a bunei stari materiale si culturale a oamenilor muncii, intaririi independentei nationale a tarii si a capacitatii ei de aparare.

Art. 14. -

In Republica Populara Romana comertul exterior este monopol de stat.

Art. 15. -

In Republica Populara Romana munca este o datorie si o chestiune de onoare pentru fiecare cetatean capabil de munca, dupa principiul "cine nu munceste, nu mananca". In Republica Populara Romana se infaptueste tot mai larg principiul socialismului: "Dela fiecare dupa capacitatile sale, fiecaruia dupa munca sa".

CAPITOLUL II Oranduirea de stat

Art. 16. -

Regimul de stat al Republicii Populare Romane este regimul democratiei populare, care reprezinta puterea oamenilor muncii.

Art. 17. -

Statul roman democrat-popular - stat unitar, suveran si independent:

a) apara independenta si suveranitatea poporului roman, cuceririle oamenilor muncii dela orase si sate, drepturile, libertatile si puterea oamenilor muncii, impotriva dusmanilor poporului muncitor;

b) asigura intarirea si desvoltarea fortelor de productie ale tarii prin industrializarea ei socialista, prin lichidarea inapoierii economice, tehnice si culturale, prin transformarea socialista treptata a agriculturii pe baza liberului consimtamant al taranilor muncitori;

c) organizeaza si desvolta economia planificata, bazandu-se pe intreprinderile de stat si cooperatiste;

d) organizeaza apararea Republicii de dusmanii externi si conduce fortele armate ale tarii;

e) asigura securitatea interna a cetatenilor, face inofensivi si reprima pe dusmanii poporului;

f) conduce sistemul banesc si de credite, elaboreaza si realizeaza bugetul de stat, stabileste impozitele, taxele si veniturile necesare pentru nevoile statului;

g) administreaza bancile, intreprinderile si institutiile de stat industriale, agricole si comerciale;

h) conduce invatamantul public de toate gradele;

i) asigura cresterea continua a bunei stari si sanatatea maselor populare dela orase si sate;

j) asigura desvoltarea culturii poporului roman si a culturii minoritatilor nationale, socialista in continut, nationala in forma;

k) vegheaza la aplicarea si respectarea Constitutiei si legilor Republicii Populare Romane, ele fiind expresia vointei si intereselor poporului muncitor.

Respectarea si aplicarea intocmai a Constitutiei si a legilor tarii este datoria principala a fiecarei institutii de stat si a fiecarui cetatean, ele fiind obligatorii pe intreg teritoriul Republicii.

Art. 18. -

Republica Populara Romana are urmatoarea impartire administrativ-teritoriala:

Regiunile: Arad, Bacau, Baia Mare, Barlad, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Hunedoara, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploesti, Stalin, Suceava, Timisoara, Regiunea Autonoma Maghiara.

Art. 19. -

Regiunea Autonoma Maghiara a Republicii Populare Romane este formata din teritoriul locuit de populatia compacta maghiara secuiasca si are conducere administrativa autonoma, aleasa de populatia Regiunii Autonome.

Regiunea Autonoma Maghiara cuprinde raioanele: Ciuc, Gheorgheni, Odorhei, Reghin, Sangeorgiu de Padure, Sf. Gheorghe, Targu-Mures, Targu-Secuiesc, Toplita.

Centrul administrativ al Regiunii Autonome Maghiare este orasul Targu-Mures.

Art. 20. -

Legile Republicii Populare Romane, hotaririle si dispozitiile organelor centrale ale statului sunt obligatorii pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare.

Art. 21. -

Regulamentul Regiunii Autonome Maghiare este elaborat de Sfatul Popular al Regiunii Autonome si supus spre aprobare Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane.

CAPITOLUL III Organul suprem al puterii de stat a Republicii Populare Romane

Art. 22. -

Organul suprem al puterii de stat a Republicii Populare Romane este Marea Adunare Nationala a Republicii Populare Romane.

Art. 23. -

Marea Adunare Nationala este unicul organ legiuitor al Republicii Populare Romane.

Art. 24. -

Marea Adunare Nationala are in competenta sa directa:

a) alegerea Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane;

b) formarea Guvernului Republicii Populare Romane;

c) modificarea Constitutiei;

d) chestiunile razboiului si ale pacii;

e) stabilirea planurilor economiei nationale;

f) aprobarea bugetului de stat, a incheierii exercitiilor bugetare si stabilirea impozitelor si veniturilor destinate bugetului statului;

g) stabilirea numarului de ministere, denumirea, contopirea si desfiintarea de ministere;

h) modificarea impartirii pe regiuni a teritoriului Republicii Populare Romane;

i) acordarea amnistiei;

j) controlul general asupra aplicarii Constitutiei.

Art. 25. -

Marea Adunare Nationala este aleasa de catre oamenii muncii, cetateni ai Republicii Populare Romane, pe circumscriptii electorale, cate un deputat la 40.000 locuitori.

Marea Adunare Nationala se alege pe timp de 4 ani.

Art. 26. -

O lege se socoteste adoptata daca e votata de majoritatea simpla a Marii Adunari Nationale.

Art. 27. -

Dupa adoptarea legilor de catre Marea Adunare Nationala, ele sunt semnate de Presedintele si de Secretarul Prezidiului si publicate in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...