Act Internațional

Protocolul final al Convenției Poștale Universale din 05.10.2004 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

În momentul semnării Convenției Poștale Universale încheiate astăzi, subsemnații plenipotențiari au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL I Apartenența trimiterilor poștale. Retragerea. Modificarea sau
corectarea adresei

1. Dispozițiile art. 5.1 și 2 nu se aplică pentru Antigua și Barbuda, Bahrain (Regat), Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Hong Kong, China, Dominica, Egipt, Fidji, Gambia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Teritoriile de peste mare dependente de Marea Britanie, Grenada, Guiana, Irlanda, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Malaiezia, Malawi, Mauritius, Nauru, Nigeria, Noua Zeelandă, Papua-Noua Guinee, Saint-Cristophe-et-Nevis, St. Lucia, St. Vincent și Grenadine, Insulele Solomon, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania (Rep. Unită), Trinidad-Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu și Zambia.

2. Dispozițiile art. 5.1 și 2 nu se aplică nici pentru Austria, Danemarca și Iran (Rep. Islamică), a căror legislație nu permite retragerea sau modificarea adresei trimiterilor poștei de scrisori la solicitarea expeditorului, începând din momentul în care destinatarul a fost informat de sosirea unei trimiteri pe adresa sa.

3. Art. 5.1 nu se aplică pentru Australia, Ghana și Zimbabwe.

4. Art. 5.2 nu se aplică pentru Bahamas, Irak, Myanmar și Republica Populară Democrată Coreeană, ale căror legislații nu permit retragerea sau modificarea adresei trimiterilor poștei de scrisori la cererea expeditorului.

5. Art. 5.2 nu se aplică în America (Statele Unite).

6. Art. 5.2 se aplică Australiei în măsura în care este compatibil cu legislația internă a acestei țări.

7. Prin derogare de la art. 5.2, El Salvador, Panama (Rep.), Filipine, Rep. Dem. Congo și Venezuela sunt autorizate să nu returneze coletele poștale după ce destinatarul a cerut vămuirea lor, dat fiind că legislația lor vamală se opune acestui lucru.

ARTICOLUL II Taxe

1. Prin derogare de la art. 6, administrațiile poștale din Australia, Canada și Noua Zeelandă sunt autorizate să perceapă taxe poștale, altele decât cele prevăzute în regulamente, atunci când taxele respective sunt admisibile conform legislației țării lor.

ARTICOLUL III Excepție de la scutirea de taxe poștale în favoarea cecogramelor

1. Prin derogare de la art. 7, administrațiile poștale din Indonezia, Saint Vincent și Grenadine și Turcia, care nu acordă în serviciul lor intern scutirea de francare poștală a cecogramelor, au posibilitatea de a percepe taxele de francare și taxele pentru serviciile speciale, care nu pot fi totuși superioare celor din serviciul lor intern.

2. Prin derogare de la art. 7, administrațiile poștale din Germania, America (Statele Unite), Australia, Austria, Canada, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Japonia și Elveția au posibilitatea de a percepe taxele pentru serviciile speciale care sunt aplicate cecogramelor în serviciul lor intern.

ARTICOLUL IV Servicii de bază

1. Contrar dispozițiilor art. 12, Australia nu aprobă extinderea serviciilor de bază la coletele poștale.

2. Dispozițiile art. 12.2.4 nu se aplică Marii Britanii, a cărei legislație națională impune o limită de greutate inferioară. Legislația referitoare la sănătate și securitate limitează la 20 kg greutatea sacilor de curier.

ARTICOLUL V Pachete mici

1. Prin derogare de la art. 12 al Convenției, administrația poștală din Afganistan este autorizată să limiteze la 1 kg greutatea maximă pentru pachetele mici care sosesc și pleacă.

ARTICOLUL VI Confirmarea de primire

1. Administrația poștală din Canada este autorizată să nu aplice art. 13.1.1 în ceea ce privește coletele, dat fiind că ea nu oferă serviciul de confirmare de primire pentru colete în regimul său intern.

ARTICOLUL VII Serviciul de corespondență comercială - răspuns internațional (CCRI)

1. Prin derogare de la art. 13.4.1, administrația poștală din Bulgaria (Rep.) asigură serviciul CCRI după o negociere cu administrația poștală interesată.

ARTICOLUL VIII Interdicții (poșta de scrisori)

1. În mod excepțional, administrațiile poștale din Liban și Republica Populară Democrată Coreeană nu acceptă trimiteri recomandate care conțin monede ori bancnote sau orice valoare la purtător ori cecuri de călătorie sau platină, aur ori argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte prețioase. Ele nu sunt obligate prin dispozițiile Regulamentului poștei de scrisori, într-un mod riguros, în ceea ce privește responsabilitatea lor în caz de spoliere sau de avarie a trimiterilor recomandate, la fel și pentru trimiterile care conțin obiecte din sticlă sau fragile.

2. Cu titlu excepțional, administrațiile poștale din Arabia Saudită, Bolivia, China (Rep. Pop.), cu excepția regiunii administrative speciale Hong Kong, Irak, Nepal, Pakistan, Sudan și Vietnam nu acceptă trimiteri recomandate conținând monede, bilete de bancă, bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrate ori nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte prețioase.

3. Administrația poștală din Myanmar își rezervă dreptul de a nu accepta trimiteri cu valoare declarată conținând obiectele prețioase menționate la art. 15.5, pentru că legislația sa internă se opune admiterii acestui gen de trimiteri.

4. Administrația poștală din Nepal nu acceptă trimiteri recomandate sau cu valoare declarată conținând monede ori bancnote, fără un acord special încheiat în acest caz.

5. Administrația poștală din Uzbekistan nu acceptă trimiteri recomandate sau cu valoare declarată care conțin monede, bancnote, cecuri, timbre poștale ori monede străine și își declină orice responsabilitate în caz de pierdere sau de avarie a acestui gen de trimiteri.

5. Administrația poștală din Iran (Republica Islamică) nu acceptă trimiteri care conțin obiecte ce contravin religiei islamice.

7. Administrația poștală din Filipine își rezervă dreptul de a nu accepta trimiteri din poșta de scrisori (simple, recomandate sau cu valoare declarată) care conțin monede, bancnote sau orice valoare la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur ori argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase ori alte obiecte prețioase.

8. Administrația poștală din Australia nu acceptă nici o trimitere poștală care conține lingouri sau bilete de bancă. În plus, ea nu acceptă trimiterile recomandate având ca destinație Australia, nici trimiterile în tranzit deschis care conțin obiecte de valoare, precum bijuterii, metale prețioase, pietre prețioase sau semiprețioase, titluri, monede ori alte efecte negociabile. Ea își declină orice responsabilitate în ceea ce privește trimiterile depuse și care violează prezenta rezervă.

9. Administrația poștală din China (Rep. Pop.), exceptând Regiunea administrativă specială Hong Kong, nu acceptă trimiteri cu valoare declarată care conțin monede, bancnote, bilete de bancă, valori la purtător sau cecuri de călătorie, în conformitate cu reglementările sale interne.

10. Administrațiile poștale din Letonia și Mongolia își rezervă dreptul de a nu accepta trimiteri simple, recomandate sau cu valoare declarată, care conțin monede, bancnote, valori la purtător și cecuri de călătorie, dat fiind că legislația lor națională se opune acestui lucru.

11. Administrația poștală din Brazilia își rezervă dreptul de a nu accepta curierul simplu, recomandat sau cu valoare declarată, ce conține monede, bancnote în circulație și orice valori la purtător.

12. Administrația poștală din Vietnam își rezervă dreptul de a nu accepta scrisori conținând obiecte și mărfuri.

ARTICOLUL IX Interdicții (colete poștale)

1. Administrațiile poștale din Myanmar și Zambia sunt autorizate să nu accepte colete cu valoare declarată, ce conțin obiectele prețioase menționate la art. 15.6.1.3.1, dat fiind că reglementările lor interne se opun acestui lucru.

2. În mod excepțional, administrațiile poștale din Liban și Sudan nu acceptă colete care conțin monede, bancnote și orice tip de valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate ori nu, pietre prețioase și alte obiecte prețioase, ori care conțin lichide și elemente ușor lichefiabile sau obiecte din sticlă ori asemănătoare sau fragile. Ele nu sunt obligate să respecte dispozițiile respective din Regulamentul privind coletele poștale.

3. Administrația poștală din Brazilia este autorizată să nu accepte colete cu valoare declarată, care conțin monede și bancnote în circulație, precum și orice valoare la purtător, dat fiind că reglementările sale interne se opun acestui lucru.

4. Administrația poștală din Ghana este autorizată să nu accepte colete cu valoare declarată, care conțin monede sau bancnote în circulație, dat fiind că reglementările sale interne se opun acestui lucru.

5. În plus față de obiectele menționate la art. 15, administrația poștală din Arabia Saudită nu acceptă colete care conțin monede, bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur ori argint, prelucrate sau nu, pietre și alte obiecte prețioase. Ea nu acceptă nici colete care conțin medicamente de orice fel, decât dacă sunt însoțite de o rețetă medicală emisă de o autoritate oficială competentă; nu acceptă nici produse destinate stingerii focului, lichide chimice sau obiecte care contravin principiilor religiei islamice.

6. În afara obiectelor citate la art. 15, administrația poștală din Oman nu acceptă colete ce conțin:

6.1. medicamente de orice tip, decât dacă ele sunt însoțite de o rețetă medicală emisă de o autoritate medicală competentă;

6.2. produse destinate stingerii focului și lichide chimice;

6.3. obiecte ce contravin principiilor religiei islamice.

7. În afară de obiectele citate la art. 15, administrația poștală din Iran (Republica Islamică) este autorizată să nu accepte colete ce conțin obiectele care contravin principiilor religiei islamice.

8. Administrația poștală din Filipine este autorizată să nu accepte coletele care conțin monede, bancnote sau orice valoare la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur ori argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase ori alte obiecte prețioase sau care conțin lichide și elemente ușor lichefiabile ori obiecte din sticlă sau asimilabile ori fragile.

9. Administrația poștală din Australia nu acceptă nici o trimitere poștală conținând lingouri sau bilete de bancă.

10. Administrația poștală din China (Rep. Pop.) nu acceptă coletele simple care conțin monede, bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur ori argint, prelucrate sau nu, pietre prețioase ori alte obiecte prețioase. În plus, mai puțin în ceea ce privește Regiunea administrativă specială Hong Kong, coletele cu valoare declarată ce conțin monede, bancnote, valori la purtător sau cecuri de călătorie nu sunt nici ele acceptate.

11. Administrația poștală din Mongolia își rezervă dreptul de a nu accepta, potrivit legislației sale naționale, colete ce conțin monede, bancnote, titluri la vedere și cecuri de călătorie.

12. Administrația poștală din Letonia nu acceptă nici colete simple, nici colete cu valoare declarată, ce conțin monede, bancnote, valori la purtător (cecuri) sau devize străine, și își declină orice responsabilitate în caz de pierdere sau de avariere a acestor trimiteri.

ARTICOLUL X Obiecte pasibile de drepturi vamale

1. Cu referire la art. 15, administrațiile poștale din țările următoare nu acceptă trimiteri cu valoare declarată, ce conțin obiecte pasibile de drepturi vamale: Bangladesh și Salvador.

2. Cu referire la art. 15, administrațiile poștale din țările următoare nu acceptă scrisori simple și recomandate, ce conțin obiecte pasibile de drepturi vamale: Afganistan, Albania, Azerbaidjan, Belarus, Cambogia, Chile, Columbia, Cuba, El Salvador, Estonia, Italia, Letonia, Nepal, Uzbekistan, Peru, Rep. Pop. Dem. Coreană, San Marino, Turkmenistan, Ucraina, Venezuela.

3. Cu referire la art. 15, administrațiile poștale din următoarele țări nu acceptă scrisori simple ce conțin obiecte pasibile de drepturi vamale: Benin, Burkina Fasso, Coasta de Fildeș (Rep.), Djibouti, Mali și Mauritania.

4. Contrar dispozițiilor prevăzute la paragrafele 1-3, trimiterea de seruri, vaccinuri, precum și medicamente de necesitate urgentă care sunt dificil de procurat sunt admise în toate cazurile.

ARTICOLUL XI Reclamații

1. Prin derogare de la art. 17.3, administrațiile poștale din Arabia Saudită, Bulgaria (Rep.), Cap Verde, Egipt, Gabon, Teritoriile de dincolo de mare dependente de Regatul Unit, Grecia, Iran (Rep. Islamică), Kirghizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Filipine, Rep. Pop. Dem. Coreeană, Sudan, Siria (Rep. Arabă), Ciad, Turkmenistan, Ucraina și Zambia își rezervă dreptul de a percepe o taxă de reclamație de la clienții lor pentru trimiterile poștei de scrisori.

2. Prin derogare de la art. 17.3, administrațiile poștale din Argentina, Austria, Azerbaidjan, Slovacia și Cehia (Rep.) își rezervă dreptul de a percepe o taxă specială atunci când, cu ocazia unor demersuri întreprinse ca urmare a unei reclamații, se dovedește că aceasta a fost neîntemeiată.

3. Administrațiile poștale din Afganistan, Arabia Saudită, Bulgaria (Rep.), Cap Verde, Congo (Rep.), Egipt, Gabon, Iran (Rep. Islamică), Kirghizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Sudan, Surinam, Siria (Rep. Arabă), Turkmenistan, Ucraina și Zambia își rezervă dreptul de a percepe o taxă de reclamație de la clienții lor pentru colete.

4. Prin derogare de la art. 17.3, administrațiile poștale din America (Statele Unite), Brazilia și Panama își rezervă dreptul de a percepe de la clienții lor o taxă de reclamație pentru trimiterile poștei de scrisori și colete poștale depuse în țările care aplică acest fel de taxe în concordanță cu dispozițiile paragrafelor 1-3 din cadrul acestui articol.

ARTICOLUL XII Taxe de prezentare la vamă

1. Administrația poștală din Gabon își rezervă dreptul de a percepe o taxă de prezentare în vamă de la clienții săi.

2. Administrațiile poștale din Congo (Rep.) și Zambia își rezervă dreptul de a percepe o taxă de prezentare în vamă de la clienții lor, pentru colete.

ARTICOLUL XIII Depunerea în străinătate a trimiterilor poștei de scrisori

1. Administrațiile poștale din America (Statele Unite), Australia, Austria, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Grecia și Noua Zeelandă își rezervă dreptul de a percepe o taxă, în raport cu costurile de muncă ocazionate, de la toate administrațiile poștale care, în virtutea art. 27.4, le returnează obiecte care, la origine, nu au fost expediate ca trimiteri poștale de către serviciile lor.

2. Prin derogare de la art. 27.4, administrația poștală din Canada își rezervă dreptul de a percepe de la administrația de origine o remunerație care să îi permită să recupereze cel puțin costurile care i-au fost ocazionate de prelucrarea unor astfel de trimiteri.

3. Art. 27.4 autorizează administrația poștală de destinație să reclame administrației de depunere o remunerație corespunzătoare pentru distribuirea de trimiteri din poșta de scrisori depuse în străinătate în cantitate mare. Australia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord își rezervă dreptul de a limita această plată la suma corespunzătoare tarifului intern al țării de destinație, aplicabil trimiterilor echivalente.

4. Art. 27.4 autorizează administrația poștală de destinație să reclame administrației de depunere o remunerație corespunzătoare pentru distribuirea trimiterilor poștei de scrisori depuse în străinătate în cantitate mare. Următoarele țări își rezervă dreptul să limiteze această plată la limitele autorizate în Regulament pentru curierul în număr: America (Statele Unite), Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, China (Rep. Pop.), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Teritoriile de dincolo de mare dependente de Regatul Unit, Grenada, Guiana, India, Malaezia, Nepal, Noua Zeelandă, Olanda, Antilele Olandeze și Aruba, St. Lucia, Saint-Vincent și Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Surinam și Tailanda.

5. Contrar rezervelor de la paragraful 4, următoarele țări își rezervă dreptul de a aplica integral dispozițiile art. 27 al Convenției curierului primit din țările membre ale Uniunii: Germania, Arabia Saudită, Argentina, Austria, Benin, Brazilia, Burkina Fasso, Camerun, Cipru, Coasta de Fildeș (Rep.), Danemarca, Egipt, Franța, Grecia, Guineea, Israel, Italia, Japonia, Iordania, Liban, Luxemburg, Mali, Maroc, Mauritania, Monaco, Norvegia, Portugalia, Senegal, Siria (Rep. Arabă) și Togo.

6. În scopul aplicării art. 27.4, administrația poștală din Germania își rezervă dreptul de a solicita administrației poștale din țara de depunere a trimiterilor o remunerație cu o valoare echivalentă celei pe care ea ar primi-o de la administrația poștală a țării în care este rezident expeditorul.

7. În ciuda rezervelor făcute la art. XIII, China (Rep. Pop.) își rezervă dreptul de a limita orice plată pentru distribuția trimiterilor poștei de scrisori depuse în străinătate în cantitate mare, la limitele autorizate de Convenția UPU și Regulamentul poștei de scrisori pentru curierul în număr.

ARTICOLUL XIV Cote-părți teritoriale de sosire excepționale

1. Prin derogare de la art. 34, administrația poștală din Afganistan își rezervă dreptul de a percepe 7,50 DST drept cotă-parte teritorială de sosire excepțională, suplimentară per colet.

ARTICOLUL XV Tarife speciale

1. Administrațiile poștale din America (Statele Unite), Belgia și Norvegia au posibilitatea de a percepe pentru coletele par avion cote-părți teritoriale mai ridicate decât pentru coletele de suprafață.

2. Administrația poștală din Liban este autorizată să perceapă pentru colete până la 1 kg taxa aplicabilă coletelor cântărind peste 1 până la 3 kg.

3. Administrația poștală din Panama (Rep.) este autorizată să perceapă 0,20 DST per kilogram pentru colete de suprafață transportate pe cale aeriană (S.A.L.) în tranzit.

Drept care plenipotențiarii de mai jos au redactat prezentul protocol, care va avea aceeași forță și aceeași valoare ca și cum dispozițiile sale ar fi fost incluse în cadrul textului Convenției, și l-au semnat într-un exemplar, care este depus la directorul general al Biroului Internațional. O copie va fi predată fiecărei părți de către Biroul Internațional al Uniunii Poștale Universale.

Întocmit la București la 5 octombrie 2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...