Art 2 " | Ordonanță 94/2004

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 2.
-

(1) Începând cu data de 1 iulie 2005 Agenția va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat susținerii agriculturii și va pregăti structura instituțională pentru acordarea plăților directe și a măsurilor de piață și de dezvoltare rurală.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană Agenția va fi responsabilă cu derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii (FEOGA) și va îndeplini funcția de autoritate de plată pentru FEOGA Orientare și pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP)."

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 94/2004:
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
Art XXXII Modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
Art 2 "
Art 5 "
Art XXXIII Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
Art 3^1 "
Art XXXIV Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
Art XXXV Completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Art XXXVI Modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
Art 87 "
Art 94 "
Art XXXVII Suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
Art XXXVIII Abrogări ale unor acte normative
;
se încarcă...