Art 57 " | Lege 255/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 57 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 57.
-

(1) Uniunea Națională a Barourilor din România - U.N.B.R. este formată din toate barourile din România și are sediul în capitala țării, municipiul București.

(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu și buget proprii.

(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contribuția barourilor în cote stabilite de Congresul avocaților. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit și în activități producătoare de venituri, în condițiile legii.

(4) Baroul de avocați se constituie și funcționează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi și statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocaților din România."

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 255/2004:
Art 30 "
Art 31 "
Art 31^1 "
Art 33 "
Art 35 "
Art 37^1 "
Art 38 "
Art 42 "
Art 45 "
Art 56 "
Art 57 "
Art 58 "
Art 59 "
Art 61 "
Art 62 "
Art 63 "
Art 64 "
Art 65 "
Art 66 "
Art 67 "
Art 75 "
;
se încarcă...