Art 5^1 " | Lege 255/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins: - " -
Art. 51.
-

(1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată se constituie prin asocierea a cel puțin 2 avocați definitivi și aflați în exercițiul profesiei, are personalitate juridică și patrimoniu propriu. Aporturile asociaților la capitalul social pot fi în industrie, în bani sau în natură, reprezentat de activitatea profesională, inclusiv aportul de clientelă. Capitalul social al societății este reprezentat de părți sociale transmisibile și negociabile și este de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro. Transmiterea părților sociale se poate face numai către avocați aflați în exercițiul profesiei. Activitatea profesională se realizează de către avocații asociați, avocați colaboratori și avocați salarizați. Avocații care își exercită profesia în cadrul societății civile profesionale cu răspundere limitată își angajează răspunderea profesională numai în limitele capitalului social subscris și vărsat.

(2) Dobândirea personalității juridice a societății civile profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal.

(3) Societățile civile profesionale cu răspundere limitată sunt supuse regimului impozitării pe profit."

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 255/2004:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 5^1 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 16 "
Art 16^1 "
Art 18 "
Art 19 "
;
se încarcă...