Art 31^1 " | Lege 255/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins: - " -
Art. 311.
-

(1) Cheltuielile efectuate pentru investiții de sediu, de dotări și utilități necesare cabinetelor de avocați sau altor forme de exercitare a profesiei la înființarea lor în temeiul art. 5 și care se efectuează pe o perioadă de 3ani de la intrarea în exercițiul profesiei, se scad din veniturile impozabile, eșalonat, până la achitarea investiției. Pentru avocații stagiari, termenul de 3 ani se calculează de la data definitivării în profesie.

(2) De prevederile alin. (1) un avocat poate beneficia o singură dată.

(3) Destinația profesională a investițiilor prevăzute la alin. (1) trebuie menținută și acestea nu pot fi înstrăinate prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la expirarea termenului de 3 ani, cu excepția cesiunilor între avocați, prevăzute la art. 5 alin. (9).

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) atrage nulitatea de drept a actului de înstrăinare și plata facilităților de care s-a beneficiat, majorate cu procentul corespunzător dobânzii legale."

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 255/2004:
Art 18 "
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 30 "
Art 31 "
Art 31^1 "
Art 33 "
Art 35 "
Art 37^1 "
Art 38 "
Art 42 "
Art 45 "
Art 56 "
Art 57 "
Art 58 "
Art 59 "
;
se încarcă...