Art 1 " | Lege 255/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 1 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1.
-

(1) Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei.

(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. Doctrină (1)

(3) Constituirea și funcționarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire și de înregistrare ale acestora sunt nule de drept." Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   - organizațiile profesionale ale avocaților, denumite colegii de avocați, au fost înființate prin art. 5 din Decretul nr. 281/1954, potrivit căruia acestea sunt „organizații obștești, cu personalitate juridică”. Prin Decretul-lege nr. 90/1990 (art. 3) colegiile de avocați au fost transformate în barouri și a fost înființată Uniunea națională a avocaților. Acest ultim act normativ a fost abrogat de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care, prin art. 52, a făcut referire expresă la personalitatea juridică avută de Uniunea avocaților din România. În sfârșit, prin art. 1 alin. (2) din Legea nr. 255/2004 denumirea Uniunii avocaților din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Barourilor din România; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 255/2004:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 5^1 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 11 "
Art 12 "
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...