Reguli de circulație | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Reguli de circulație

SECȚIUNEA 1 Obligațiile participanților la trafic Puneri în aplicare (3)

Art. 35. - Referințe în jurisprudență (31)

(1) Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1)

(2) Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, polițistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum și identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflați în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârșirea unei fapte de natură contravențională sau penală.

(4) În exercitarea atribuțiilor de dirijare a circulației rutiere, polițiștii rutieri sunt obligați să poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive.

(5) Polițiștii de frontieră, îndrumătorii de circulație ai Ministerului Apărării, agenții căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum și membrii patrulelor școlare de circulație sunt obligați ca, pe timpul exercitării atribuțiilor, să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligați să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenții la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Modificări (1)

(7) Nevăzătorii sunt obligați să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albă.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Conducătorii de autovehicule și persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (3)

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor și persoanele transportate pe acestea au obligația să poarte cască de protecție omologată. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

Art. 37. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea și la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonore. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare și să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonore. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), pietonilor le sunt interzise traversarea și circulația pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

Art. 38. - Referințe în jurisprudență (4)

Conducătorii vehiculelor, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestați să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorul autorității competente, în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, sunt obligați să se supună testării aerului expirat și/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea polițistului rutier. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 39. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (4)

Proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 40. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Regulile de circulație pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare. Modificări (1)

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum și conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestați profesional de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații, destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum și conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituții, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituții, în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituții. Modificări (1)

(4) Condițiile de obținere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoțit de permisul de conducere.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli pentru circulația vehiculelor

§1. Poziții în timpul mersului și circulația pe benzi
Puneri în aplicare (2)

Art. 41. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13)

(1) Vehiculele și animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulație, cât mai aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de circulație. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (15)

(2) Numerotarea benzilor de circulație pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgență nu intră în numerotarea benzilor de circulație.

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulației bicicletelor, acestea, precum și mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă. Modificări (1)

Art. 42. - Referințe în jurisprudență (2)

Când circulația se desfășoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcție de intensitatea traficului și viteza de deplasare, având obligația să revină pe prima bandă ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă.

(2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părții carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizează intenția de a reintra în trafic din stațiile prevăzute cu alveole și s-au asigurat că prin manevra lor nu pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

§2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule
Puneri în aplicare (1)

Art. 44. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) În circulația pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condițiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonoră și luminoasă aflate în dotare și omologate.

(2) În circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Conducătorii motocicletelor și mopedelor sunt obligați să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice.

(4) În circulația pe drumurile publice se interzice deținerea la vedere, montarea și folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră și luminoasă pe și în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum și deținerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcționare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. Reviste (1)

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizați de poliția rutieră în legătură cu prezența în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.

§3. Depășirea
Puneri în aplicare (1)

Art. 45. - Referințe în jurisprudență (8)

(1) Depășirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depășire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în fața sau în spatele lui nu a inițiat o asemenea manevră. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Atunci când prin manevra de depășire se trece peste axa care separă sensurile de circulație, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul și că dispun de spațiu suficient pentru a reintra pe banda inițială, unde au obligația să revină după efectuarea manevrei de depășire. Referințe în jurisprudență (6)

(4) Nu constituie depășire, în sensul alin. (1), situația în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în același sens de circulație. Referințe în jurisprudență (2)

(5) Depășirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depășit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenția și s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depășește prin partea dreaptă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5)

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depășit și pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între șina din dreapta și marginea trotuarului nu există spațiu suficient.

Art. 46. - Referințe în jurisprudență (2)

Obligațiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depășirea și ale conducătorilor vehiculelor care sunt depășite, precum și cazurile în care depășirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

§4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus

Art. 47. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanță laterală suficientă și să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulație respective.

§5. Viteza și distanța dintre vehicule
Puneri în aplicare (1)

Art. 48. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (1), Doctrină (1)

Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță. Referințe în jurisprudență (12)

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (29), Hotărâri judecătorești

(1) Limita maximă de viteză în localități este de 50 km/h. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (90), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A și B, și limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliției rutiere. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

(3) Pe anumite sectoare de drum, ținând seama de împrejurări și de intensitatea circulației, administratorul drumului, cu avizul poliției rutiere, poate stabili și limite de viteză inferioare, dar nu mai puțin de 10 km/h pentru tramvaie și de 30 km/h pentru toate autovehiculele. Caută hotărâri judecătorești

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităților sunt: Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

a) pe autostrăzi - 130 km/h; Caută hotărâri judecătorești

b) pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) - 100 km/h; Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h. Caută hotărâri judecătorești

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

(1) Vitezele maxime admise în afara localităților pentru categoriile și subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B și BE; Referințe în jurisprudență (4)

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D și DE și subcategoriile D1 și D1E;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 și C1E;

d) 45 km/h, pentru tractoare și mopede. Modificări (1)

(2) Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

(3) Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase și/sau gabarite depășite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localități, iar în afara localităților de 70 km/h.

(4) Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puțin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 51. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19)

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligația de a păstra o distanță suficientă față de acesta, pentru evitarea coliziunii. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 52. - Referințe în jurisprudență (6)

(1) Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliția rutieră. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8)

(2) Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contravențional, civil sau penal, după caz.

Art. 53. - Referințe în jurisprudență (2)

Autoritățile publice locale, cu autorizația administratorului drumului public și cu avizul poliției rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităților de învățământ, piețelor, târgurilor, spitalelor, precum și în zonele cu risc sporit de accidente. Referințe în jurisprudență (1)

§6. Reguli referitoare la manevre
Puneri în aplicare (1)

Art. 54. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20)

(1) Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (29)

(2) Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie să fie menținută pe întreaga durată a manevrei.

§7. Intersecții și obligația de a ceda trecerea
Puneri în aplicare (1)

Art. 55. -

Intersecțiile sunt:

a) cu circulație nedirijată; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

b) cu circulație dirijată. În această categorie sunt incluse și intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu.

Art. 56. - Referințe în jurisprudență (8)

La apropierea de o intersecție conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanților la trafic care au acest drept.

Art. 57. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

(1) La intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) La intersecțiile cu circulație dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către polițistul rutier, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația sau indicațiile acestuia. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (24)

(3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersecție este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecției. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 58. -

În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecție dintre un drum închis circulației publice și un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.

Art. 59. - Referințe în jurisprudență (5)

(1) În intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe șine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabilește o altă regulă de circulație. Referințe în jurisprudență (1)

(2) În intersecții, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligați să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează și care circulă din partea dreaptă. Referințe în jurisprudență (6)

(3) În intersecțiile cu circulație dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorității de dreapta se respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecție de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeași semnificație de prioritate sau de pierdere a priorității.

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.

§8. Trecerea la nivel cu calea ferată
Puneri în aplicare (1)

Art. 60. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Participanții la trafic trebuie să dea dovadă de prudență sporită la apropierea și traversarea liniilor de cale ferată curentă sau industrială, după caz.

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în poziție orizontală și/sau semnalele sonore și luminoase care anunță apropierea trenului sunt în funcțiune. Referințe în jurisprudență (4)

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligați să se conformeze semnificației semnalelor agentului de cale ferată.

§9. Autovehicule cu regim de circulație prioritară

Art. 61. - Referințe (1)

(1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b), atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență, trebuie să aibă în funcțiune semnalele luminoase și sonore. Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Conducătorii autovehiculelor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulație, cu excepția celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată. Modificări (1)

(3) Când pe drumul public circulația este dirijată de un polițist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile acestuia.

Art. 62. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) La intrarea în intersecțiile unde lumina roșie a semaforului este în funcțiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorității de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza și să circule cu atenție sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulație, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.

(2) Când două autovehicule cu regim de circulație prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase și sonore în funcțiune, se apropie de o intersecție, venind din direcții diferite, vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate.

§10. Oprirea, staționarea și parcarea
Puneri în aplicare (1)

Art. 63. -

(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staționare. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Nu se consideră oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulația pe drumul public respectiv; Referințe în jurisprudență (2)

b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operațiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unitățile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autoritățile administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopții, în care oprirea sau staționarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor.

(4) Se consideră parcare staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător.

(5) Vehiculul oprit sau staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 64. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Poliția rutieră poate dispune ridicarea și depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă și care constituie un obstacol pentru circulația publică. Ridicarea și depozitarea vehiculelor se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar se suportă de către deținătorul acestuia. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 65. - Referințe în jurisprudență (1)

Cazurile și condițiile în care oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Referințe în jurisprudență (1)

§11. Circulația vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
Puneri în aplicare (1)

Art. 66. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze și autobuze, transporturi agabaritice, precum și pentru autovehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă în trafic intern și internațional. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Conducerea autovehiculelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații, destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum și conducerea vehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituții, sunt permise conducătorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituții, în condițiile stabilite de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituții. Modificări (3)

(3) Condițiile de obținere a certificatului de atestare profesională se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoțit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 67. -

Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor și produselor periculoase în vehicule care nu au dotările și echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condițiile tehnice și de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deține certificat A.D.R. corespunzător.

Art. 68. -

(1) Autovehiculul care transportă mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Vehiculele care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășesc masa și/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 69. -

Autovehiculele cu mase și/sau gabarite depășite, cele care transportă mărfuri sau produse periculoase, precum și cele de însoțire trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie să le mențină în funcțiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli pentru alți participanți la trafic

Art. 70. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Bicicletele și mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 71. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sunt interzise accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naționale, în municipii și pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale sunt obligate să amenajeze drumuri laterale destinate circulației acestora, potrivit competențelor stabilite prin lege. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povară, de tracțiune și de călărie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracțiune animală vor fi echipate și cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 72. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15)

(1) Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția lor de mers. Când și acostamentul lipsește, pietonii sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile, în direcția lor de mers. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10)

(2) Pietonii au prioritate de trecere față de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajați în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate și semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

(3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localități, pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11)

(4) Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector. Referințe în jurisprudență (5)

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum și cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni polițistul rutier și persoanele care se află pe platforma drumului public și sunt autorizate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să îndrume sau să dirijeze circulația rutieră, în condițiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 73. - Modificări (1)

Regulile privind circulația pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament.

SECȚIUNEA a 4-a Circulația pe autostrăzi Puneri în aplicare (1)

Art. 74. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor și mopedelor, a tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învățarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile sportive de orice fel, precum și cortegiile. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Se interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.

(4) Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de mers.

SECȚIUNEA a 5-a Obligații în caz de accident

Art. 75. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

Accidentul de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale; Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Comentarii expert (1)

c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare;

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulație. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 76. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animală, a remorcilor și a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Poliția rutieră dispune măsura reținerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulație.

(3) Dacă deținătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliția rutieră dispune radierea din evidență a vehiculului.

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei. Referințe în jurisprudență (20)

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunțe de îndată poliția și să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112, existent în rețelele de telefonie din România. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să șteargă urmele accidentului fără încuviințarea poliției care cercetează accidentul. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 78. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorului autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicați într-un accident de circulație, le este interzis consumul de alcool sau de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului și până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (75)

(2) În situația în care nu sunt respectate dispozițiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (12)

Art. 79. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14)

(1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părții carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (57)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte imediat la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Dacă în accidentul de circulație sunt implicați doi sau mai mulți conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranța circulației, aceștia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliție pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

Art. 80. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Proprietarul sau deținătorul al cărui autovehicul, remorcă sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație este obligat să anunțe imediat poliția pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 81. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăților de asigurare, autoritatea care are în evidență vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică datele referitoare la acestea și proprietarilor sau deținătorilor acestora. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (19)

(2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăților de asigurare, poliția rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 6-a Circulația autovehiculelor în traficul internațional

Art. 82. -

(1) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil, conform prevederilor Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat și pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în convenția menționată la alin. (1), dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulație. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenției asupra circulației rutiere, prevăzute la alin. (1), trebuie să posede și permis de conducere internațional. Modificări (1)

(4) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în alte state, deținute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în țară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulație. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Persoanele care și-au stabilit reședința în România pot să își înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă din zona de reședință. Modificări (2)

(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere prevăzute la alin. (1) sunt obligate să poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea. Modificări (2)

Art. 83. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenția asupra circulației rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (1), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate. Modificări (1)

(2) Persoanele cu domiciliul în România care posedă permise de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în țară.

(3) Persoanele care și-au stabilit reședința în România pot să își preschimbe permisul de conducere obținut în alt stat semnatar al Convenției asupra circulației rutiere într-unul românesc, la autoritatea competentă din zona de reședință. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Preschimbarea permiselor de conducere naționale emise de autoritățile străine cu documente similare românești se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane are în vedere și autorănirea? - Marian Orzață
Potrivit unui comuncat de presă al Î.C.C.J. din data de 21 martie 2019 prin Decizia nr. 8 în dosarul nr.228/1/2019 a fost admisă sesizarea Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr.65/206/2018, prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept „dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice rap. la art.338 alin.(3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.”
Curtea a stabilit că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 lit.b) din OUG nr.195/2002, cuprinsă în definiția accidentului de circulație, ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, nu are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Fapta ilicită a conducătorului auto, care a frânat brusc, situație în care apelanta-reclamantă, pasager în autobuz, s-a dezechilibrat și a căzut, suferind mai multe răni, a existat și a constat în nerespectarea dispozițiilor art. 48 din O.U.G. nr. 195/2002, potrivit cărora "conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poate efectua orice manevră în condiții de siguranță". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Dispoziții generale
Vehiculele
Conducătorii de vehicule
Semnalizarea rutieră
Reguli de circulație
Infracțiuni și pedepse
Răspunderea contravențională
Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice
Dispoziții finale
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Răspundere civilă delictuală. Condițiile necesare pentru antrenarea răspunderii conducătorului auto. Culpa exclusive a victimei care a traversat prin loc nepermis
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
25. Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 3/2017
Ce polițist are competența de a solicita comunicarea identității persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice?
ÎCCJ: Polițiștii locali nu pot amenda șoferii
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
O nouă completare la Codul rutier privind luminile pentru circulația diurnă
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Referințe în cărți:
Codul rutier. Ediția a 2-a actualizată la 15 februarie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 5/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 8.618/279/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Decizia nr. 8/2019 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. 65/206/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 29/2008 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu soluționarea în cadrul procesului penal a acțiunii civile exercitate de proprietarul autoturismului avariat de către inculpatul trimis în judecată numai pentru infracțiunea de conducere fără permis
;
se încarcă...