Răspunderea contravențională | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Răspunderea contravențională Referințe (1)

Art. 95. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (6)

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(3) Avertismentul se aplică în cazul în care prin încălcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguranța circulației. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) se stabilesc și se aplică contravenienților, persoane fizice ori juridice. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 96. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului. Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (20), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Sancțiunile contravenționale complementare sunt următoarele: Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe în jurisprudență (4)

a) aplicarea punctelor de penalizare; Respingeri de neconstituționalitate (3)

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat; Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe în jurisprudență (6)

c) confiscarea bunurilor destinate săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ori folosite în acest scop; Respingeri de neconstituționalitate (1)

d) imobilizarea vehiculului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) și (4); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulației, pe lângă sancțiunea principală sau, după caz, una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) și f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică și un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București ori de înlocuitorul acestuia, pe raza căreia a fost săvârșită una dintre faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), sau de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de polițiștii rutieri din subordine. În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia își are domiciliul sau, după caz, reședința titularul permisului de conducere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) Confiscarea se dispune de către poliția rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenției, odată cu aplicarea sancțiunii amenzii. Respingeri de neconstituționalitate (9)

(6) Sunt supuse confiscării: Reviste (1)

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore deținute, montate și folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (3); Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe în jurisprudență (1)

b) dispozitivele care perturbă funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; Respingeri de neconstituționalitate (9)

c) plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare și care sunt montate pe vehicule; Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe în jurisprudență (1)

d) vehiculele cu tracțiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritățile publice locale. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (1)

(7) Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe în jurisprudență (1)

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier, ca urmare a săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 97. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pe lângă sancțiunile contravenționale, polițistul rutier dispune, în cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, și una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

a) reținerea permisului de conducere și/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora; Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe în jurisprudență (2)

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

c) anularea permisului de conducere. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Reținerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către polițistul rutier, odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispozițiilor art. 96 alin. (2) lit. b). Modificări (2), Referințe în jurisprudență (7)

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituție medicală autorizată. Modificări (3)

(5) Anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(6) Procedura aplicării măsurilor administrative se stabilește prin regulament. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

Art. 98. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. Referințe în jurisprudență (9)

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Derogări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (6), Proceduri (1)

(3) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență li se stabilesc clase de sancțiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Clasele de sancțiuni sunt următoarele: Referințe în jurisprudență (8)

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă; Referințe în jurisprudență (3)

b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Proceduri (2)

c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (8)

d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19)

e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

(5) Contravențiile prevăzute la clasa a V-a de sancțiuni se aplică persoanelor juridice. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 99. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice: Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei de schimbare a direcției de mers; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

4. neîndeplinirea obligației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

5. nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate și cortegiilor; Caută hotărâri judecătorești

6. nerespectarea semnificației semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor săgeți de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunță schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulație reversibilă; Caută hotărâri judecătorești

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

8. nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul și a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranță omologate; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

9. nerespectarea obligației de către conducătorul de motocicletă sau moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecție omologată; Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

10. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă; Caută hotărâri judecătorești

11. nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii de animale; Caută hotărâri judecătorești

12. nerespectarea obligației de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a vehiculului; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligațiilor ce le revin atunci când se află în vehicule; Caută hotărâri judecătorești

15. nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheață sau zăpadă de natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori plăcuțele nu corespund standardelor în vigoare; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecțiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorată vizibil. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (48), Caută hotărâri judecătorești

Art. 100. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepția celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b); Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

3. nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

4. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare; Modificări (1), Proceduri (2), Caută hotărâri judecătorești

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învățării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau staționare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliția rutieră pentru pregătirea practică sau susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere; Caută hotărâri judecătorești

9. nerespectarea obligației de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri; Caută hotărâri judecătorești

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

11. nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulația pe drumurile publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

12. neutilizarea echipamentului de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel; Caută hotărâri judecătorești

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (47), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

b) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (92), Caută hotărâri judecătorești

c) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului; Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (45), Caută hotărâri judecătorești

e) nerespectarea regulilor privind depășirea; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (76), Caută hotărâri judecătorești

f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (18), Caută hotărâri judecătorești

g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Art. 101. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: Referințe în jurisprudență (43), Caută hotărâri judecătorești

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere național românesc la schimbarea domiciliului sau reședinței, în termenul prevăzut de lege; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obținut în alt stat, în termenul prevăzut de lege; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

4. neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege; Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

5. nepăstrarea distanței laterale suficiente față de vehiculul care circulă din sens opus; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificației indicatoarelor și marcajelor de interzicere sau restricție ori a celor temporare, cu excepția celor care interzic accesul sau depășirea care se încadrează în altă clasă de sancțiuni; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

7. nerespectarea obligației de a permite părăsirea intersecției conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia; Caută hotărâri judecătorești

8. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor și mopedelor; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

10. montarea la autovehicul, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

11. circulația cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defecțiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane și tuneluri; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și al obiectelor în sau pe vehicule; Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu ușile deschise, circulația cu ușile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea ușilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staționat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în stațiile semnalizate ca atare; Caută hotărâri judecătorești

16. nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roți, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roți. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană; Caută hotărâri judecătorești

d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

Art. 102. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

3. conducerea unui vehicul cu tracțiune animală neînregistrat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidență, în cazurile și termenele prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deține atestatul profesional; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

6. neefectuarea verificării medicale periodice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) în cazul implicării, cu vinovăție, a conducătorului de vehicul aflat în evidența sa într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai pagube materiale; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

8. deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

9. lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

10. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

11. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcționarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulație prioritară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată la trecerea la nivel; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus; Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

15. neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

16. nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

17. nerespectarea dispozițiilor art. 74 privind circulația pe autostrăzi; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

18. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule și remorci care circulă în baza autorizației pentru probe; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizației pentru probe în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

21. nerespectarea semnificației luminii roșii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

22. săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanțe sau vehicule, după caz; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

27. transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din față ale vehiculelor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

28. conducerea autovehiculului cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenției asupra circulației rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

30. staționarea neregulamentară pe drumurile publice în condiții de vizibilitate redusă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porților de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

32. lovirea și/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

36. aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

37. încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa și/sau gabaritul depășit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 35 alin. (3); Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (189), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 103. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliției rutiere, care are în evidență contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții. Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (2)

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.

(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reședința, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3)

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b). Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (5)

Art. 104. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4)

La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere al județului sau al municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dar nu mai puțin de 30 de zile, în condițiile prevăzute în regulament.

Art. 105. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice: Referințe în jurisprudență (4)

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată; Referințe în jurisprudență (1)

2. neîndeplinirea obligațiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public; Referințe în jurisprudență (2)

4. neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalațiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcții sau instalații ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restricții de circulație pe drumurile publice fără autorizația administratorului drumului și avizul poliției rutiere; Referințe în jurisprudență (1)

7. nerespectarea termenelor și condițiilor stabilite de administratorul drumului public și de poliția rutieră privind amplasarea și executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligațiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puțin la starea inițială;

9. neîndeplinirea obligațiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele și conducătorii acestora; Referințe în jurisprudență (2)

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice; Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4)

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor;

12. neasigurarea însoțirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum și a celor cu mase sau gabarite depășite;

13. nerespectarea obligației de a echipa personalul de execuție a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea stațiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliției rutiere;

15. nerespectarea obligațiilor de a efectua orele de educație rutieră în unitățile de învățământ;

16. practicarea actelor de comerț pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităților, în zona de siguranță a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menționa în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului; Referințe în jurisprudență (1)

18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deținătorul mandatat al vehiculului, a obligației de a solicita autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului; Referințe în jurisprudență (1)

19. neîndeplinirea obligațiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic;

20. neîndeplinirea obligației, de către autoritățile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării traficului, precum și nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

21. încredințarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri și produse periculoase sau a vehiculelor cu masa și/sau gabaritul depășit fără autorizație specială emisă în condițiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;

23. neîndeplinirea obligației de înștiințare a poliției rutiere de pe a cărei rază de competență pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit și localitatea de destinație;

24. neîndeplinirea obligației de către autoritățile administrației publice locale de a amenaja drumuri laterale în condițiile art. 71 alin. (2);

25. nerespectarea obligației administratorului drumului public sau autorității publice locale de a executa sau, după caz, de a desființa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliția rutieră;

26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public și poliția rutieră;

27. încălcarea dispozițiilor legale privind efectuarea de modificări și completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum și verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenței asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule;

28. neîndeplinirea obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 106. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

(1) În cazurile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și art. 107 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cazul nepromovării testului de cunoaștere a regulilor de circulație, perioada de suspendare se prelungește până la promovarea testului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 107. -

Sancțiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) și la art. 106 se aplică și instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 108. - Referințe în jurisprudență (12), Hotărâri judecătorești

(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip "mâini libere"; Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

3. nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță ori căștile de protecție omologate, după caz; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (28), Caută hotărâri judecătorești

4. depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

5. circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers; Caută hotărâri judecătorești

7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

8. staționarea neregulamentară; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

9. refuzul înmânării actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte: Referințe în jurisprudență (23), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E); Caută hotărâri judecătorești

2. depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

4. nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

5. nerespectarea semnificației indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul stațiilor de tramvai; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

6. pătrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată; Caută hotărâri judecătorești

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte: Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

1. nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate; Caută hotărâri judecătorești

2. nerespectarea semnificației indicatorului "STOP"; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

3. depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulație sau durata acesteia a expirat; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată care dirijează circulația la trecerile la nivel cu calea ferată; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

3. depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostradă; Caută hotărâri judecătorești

6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate; Caută hotărâri judecătorești

7. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile; Caută hotărâri judecătorești

8. nerespectarea semnificației indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

9. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

10. pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției. Caută hotărâri judecătorești

(2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabilește prin regulament. Caută hotărâri judecătorești

Art. 109. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (32), Reviste (13)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (2)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

(4) Forma și conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției se stabilesc prin regulament. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2)

(5) Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(6) Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte-amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Reviste (1)

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanța reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menționează data, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, numele, prenumele și semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă nu se dispune și o sancțiune contravențională complementară. Referințe în jurisprudență (1)

(8) Amenzile privind circulația pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcționează acestea, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut de lege. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(9) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanță de urgență nu se dispune altfel. Referințe în jurisprudență (6)

Art. 110. - Modificări (1)

În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranță prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicul.

Art. 111. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Proceduri (1)

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reține în următoarele cazuri: Referințe în jurisprudență (5)

a) la cumularea a cel puțin 15 puncte de penalizare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

b) când titularul acestuia a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) și la art. 92 alin. (3) și (5); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe în jurisprudență (5)

c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și la art. 115 alin. (1); Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe în jurisprudență (25)

d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie; Modificări (1)

e) când prezintă modificări, ștersături sau adăugări, este deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane; Referințe în jurisprudență (1)

f) când perioada de valabilitate a expirat.

(2) La reținerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (3)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și la art. 102 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe în jurisprudență (3)

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulație dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3), eliberându-se dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Dacă regula de circulație încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 100 alin. (3) și la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10)

(5) În situațiile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) și la art. 101 alin. (3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. Modificări (3), Referințe în jurisprudență (1)

(6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (4) teza a II-a și alin. (5), dreptul de circulație se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toată perioada urmăririi penale de către șeful poliției rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanței de judecată care soluționează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Hotărâri judecătorești

(7) Decizia șefului poliției rutiere privind prelungirea dreptului de circulație poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă de orice persoană interesată. Procedura prealabilă nu este obligatorie. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 112. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri: Referințe în jurisprudență (1)

a) vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare; Reviste (1)

d) vehiculul circulă cu defecțiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate; Modificări (1)

e) sistemul de frânare de serviciu este defect; Modificări (1)

f) sistemul de frânare de ajutor sau de staționare este defect; Modificări (1)

g) mecanismul de direcție prezintă uzuri peste limitele admise; Modificări (1)

h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;

i) zgomotul în mers sau staționare depășește limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunțate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afișe sau reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât și din exterior; Modificări (1)

m) autovehiculul are aplicat pe partea frontală și/sau posterioară a acestuia afișe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare; Modificări (1)

n) autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; Modificări (1)

o) plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;

p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r) vehiculul nu a fost radiat din circulație în cazurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii; Referințe în jurisprudență (1)

t) deținătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale; Referințe în jurisprudență (1)

u) vehiculul nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

v) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare;

x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învățării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare. Modificări (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) și s), la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) și x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile. Modificări (2), Reviste (1)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) și s), odată cu reținerea certificatului de înmatriculare polițistul rutier retrage și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepția celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliția rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reținut, în condițiile prevăzute în regulament. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 113. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (4)

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

a) la expirarea perioadei de suspendare; Referințe în jurisprudență (2)

b) când, în condițiile art. 96 alin. (4), s-a hotărât că exercitarea dreptului de a conduce nu se suspendă; Referințe în jurisprudență (1)

c) la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal; Modificări (1)

d) în baza rezoluției sau, după caz, a ordonanței procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale;

e) în baza hotărârii judecătorești rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1)

f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condițiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.

(2) Permisul de conducere se restituie de către poliția rutieră în condițiile stabilite în regulament. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 114. - Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2)

(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: Referințe în jurisprudență (2), Proceduri (1)

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 89 alin. (1) și (2), art. 90 alin. (1) și la art. 92 alin. (3); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

c) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul se afla în urmărire penală pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6);

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducător de vehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal; Modificări (2)

e) permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă. Referințe în jurisprudență (9), Comentarii expert (1)

(2) Permisul de conducere se anulează și în cazul în care titularul acestuia a decedat. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabilește prin regulament. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 115. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Proceduri (1)

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997. Referințe în jurisprudență (2), Proceduri (1)

(2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliția rutieră care a dispus măsura.

Art. 116. - Referințe în jurisprudență (5), Librăria Indaco (1)

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă: Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă; Referințe în jurisprudență (1)

b) a trecut un an de la data grațierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată. Modificări (2)

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a săvârșirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să facă dovada că:

a) este aptă din punct de vedere medical și psihologic; Modificări (1)

b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 117. - Referințe în jurisprudență (3)

(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;

b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranța circulației, deteriorează drumul public sau afectează mediul; Modificări (1)

c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală;

e) refuză să se legitimeze;

f) se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană; Modificări (1)

g) nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(3) Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), poliția rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilește prin regulament.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce se întâmplă în situația în care o persoană deține -în același timp- două permise de conducere? - Mădălina Moceanu
Recurentul-reclamant se încadrează în această situație, deoarece deține atât permisul nr.X7586729-H eliberat de autoritățile spaniole, cât și permisul B00376321V eliberat de autoritățile din România.
Or, pentru intrarea în legalitate nu este suficientă numai aplicarea sancțiunii amenzii, care nu pune capăt situației nelegale în care se află cel ce deține două permise de conducere, ci se impune și anularea unuia dintre ele. Numai prin anularea unuia dintre cele două permise sunt respectate dispozițiile Directivei 2006 /126/CE a Parlamentului European, potrivit cărora nici o persoană nu poate deține mai mult de un permis de conducere.
[ Mai mult... ]

De ce polițistul rutier poate să încheie PV de contravenție pe baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 4/30.01.2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Caraș Severin și, în consecință, a stabilit că:
“În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 180 și art. 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 15 și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, polițistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla polițistul rutier”.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Când intervine nulitatea parțială a unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr.8/19.03.2018 în dosarul nr.2798/1/2017– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, neconsemnarea, în cuprinsul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, a sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, a intervalului de timp în care acesta este suspendat și a temeiului juridic este sancționată cu nulitatea relativă parțială a procesului-verbal, condiționată de producerea unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea măsurii privind reținerea permisului de conducere.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Dispoziții generale
Vehiculele
Conducătorii de vehicule
Semnalizarea rutieră
Reguli de circulație
Infracțiuni și pedepse
Răspunderea contravențională
Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice
Dispoziții finale
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Ce regim are un tractor agricol sau forestier
Rolul mijloacelor tehnice în constatarea contravențiilor
Reducerea perioadei de suspendare a permisului auto, la cerere, în funcție de gravitatea faptei
PROIECT: Puncte bonus pentru șoferii care nu acumulează puncte de penalizare și sancțiuni într-un an
Reținerea permisului auto și sancțiuni complementare
Sancțiuni mai mari pentru posesorii de autovehicule zgomotoase
Ce polițist are competența de a solicita comunicarea identității persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice?
Certificat de înmatriculare reținut
Despre (ne)legalitatea hotărârilor de consiliu local prin care reglementează procedura privind ridicarea, transportul, depozitatea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui nou permis de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii celui vechi
Procedură privind obținerea unui nou certificat de înmatriculare în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia
Procedură privind obținerea unui permis de conducere
Referințe în cărți:
Codul rutier. Ediția a 2-a actualizată la 15 februarie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 4/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Caraș-Severin - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 23.520/271/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești referitor la unele probleme de drept
Decizia nr. 1/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la stabilirea procedurii judecării cererii de prelungire a dreptului de circulație de către instanța de judecată - potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...