Obligațiile participanților la trafic | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli de circulație -
SECȚIUNEA 1
Obligațiile participanților la trafic Puneri în aplicare (3)

Art. 35. - Referințe în jurisprudență (31)

(1) Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1)

(2) Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, polițistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum și identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflați în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârșirea unei fapte de natură contravențională sau penală.

(4) În exercitarea atribuțiilor de dirijare a circulației rutiere, polițiștii rutieri sunt obligați să poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive.

(5) Polițiștii de frontieră, îndrumătorii de circulație ai Ministerului Apărării, agenții căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum și membrii patrulelor școlare de circulație sunt obligați ca, pe timpul exercitării atribuțiilor, să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligați să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenții la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Modificări (1)

(7) Nevăzătorii sunt obligați să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albă.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Conducătorii de autovehicule și persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (3)

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor și persoanele transportate pe acestea au obligația să poarte cască de protecție omologată. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

Art. 37. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea și la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonore. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare și să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonore. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), pietonilor le sunt interzise traversarea și circulația pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

Art. 38. - Referințe în jurisprudență (4)

Conducătorii vehiculelor, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestați să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorul autorității competente, în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, sunt obligați să se supună testării aerului expirat și/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanțe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea polițistului rutier. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 39. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (4)

Proprietarul sau deținătorul unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 40. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) Regulile de circulație pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare. Modificări (1)

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum și conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestați profesional de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații, destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum și conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite, care execută transporturi pentru nevoile proprii ale acestor instituții, sunt permise conducătorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste instituții, în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada în care conducătorii auto respectivi fac parte din aceste instituții. Modificări (1)

(4) Condițiile de obținere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoțit de permisul de conducere.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
Răspundere civilă delictuală. Condițiile necesare pentru antrenarea răspunderii conducătorului auto. Culpa exclusive a victimei care a traversat prin loc nepermis
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
25. Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 3/2017
Ce polițist are competența de a solicita comunicarea identității persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice?
ÎCCJ: Polițiștii locali nu pot amenda șoferii
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...