Obligații în caz de accident | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli de circulație -
SECȚIUNEA a 5-a
Obligații în caz de accident

Art. 75. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

Accidentul de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale; Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Comentarii expert (1)

c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare;

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulație. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 76. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animală, a remorcilor și a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Poliția rutieră dispune măsura reținerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulație.

(3) Dacă deținătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliția rutieră dispune radierea din evidență a vehiculului.

Art. 77. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliției, să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului și să nu părăsească locul faptei. Referințe în jurisprudență (20)

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoștință de producerea unui accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, precum și în situația în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunțe de îndată poliția și să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112, existent în rețelele de telefonie din România. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să șteargă urmele accidentului fără încuviințarea poliției care cercetează accidentul. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 78. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorului autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicați într-un accident de circulație, le este interzis consumul de alcool sau de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului și până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (75)

(2) În situația în care nu sunt respectate dispozițiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (12)

Art. 79. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14)

(1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulație în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părții carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (57)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte imediat la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Dacă în accidentul de circulație sunt implicați doi sau mai mulți conducători ale căror vehicule avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranța circulației, aceștia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de poliție pe raza căreia a avut loc evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.

Art. 80. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Proprietarul sau deținătorul al cărui autovehicul, remorcă sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulație este obligat să anunțe imediat poliția pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

Art. 81. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(1) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăților de asigurare, autoritatea care are în evidență vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică datele referitoare la acestea și proprietarilor sau deținătorilor acestora. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (19)

(2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăților de asigurare, poliția rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane are în vedere și autorănirea? - Marian Orzață
Potrivit unui comuncat de presă al Î.C.C.J. din data de 21 martie 2019 prin Decizia nr. 8 în dosarul nr.228/1/2019 a fost admisă sesizarea Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr.65/206/2018, prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept „dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice rap. la art.338 alin.(3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.”
Curtea a stabilit că rănirea uneia sau mai multor persoane prevăzută de art.75 lit.b) din OUG nr.195/2002, cuprinsă în definiția accidentului de circulație, ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art.338 alin.(1) din Codul penal, nu are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Intenția eventuală, pe teritoriul culpei cu prevedere, în accidentele fatale de circulație
Răspundere civilă delictuală. Acțiune în răspundere delictuală
ÎCCJ: Ce se înțelege prin "rănire" în cazul infracțiunii de părăsire a locului accidentului?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
îCCJ: Ce se întâmplă când singura persoană rănită este conducătorul singurului autovehicul implicat în accident?
ÎCCJ: Singura persoană rănită este conducătorul singurului autovehicul implicat în accident
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 5/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 8.618/279/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Decizia nr. 8/2019 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. 65/206/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 29/2008 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu soluționarea în cadrul procesului penal a acțiunii civile exercitate de proprietarul autoturismului avariat de către inculpatul trimis în judecată numai pentru infracțiunea de conducere fără permis
;
se încarcă...