Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducătorii de vehicule -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător și să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți, cu excepția celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 și B1, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniți. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, mașini și utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevăzute în regulament. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane, precum și cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depășite ori care transportă produse sau substanțe periculoase trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniți. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(4) Condițiile de obținere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament. Reviste (2)

Art. 21. - Modificări (2), Reviste (1)

(1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoștințele și îndemânarea necesare conducerii și să fie apți din punct de vedere medical și psihologic. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificați periodic din punct de vedere medical și psihologic, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare. Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Examinarea medicală și psihologică se realizează în scopul certificării stării de sănătate, a calităților fizice și a aptitudinilor necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai. Modificări (1)

(2) Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(3) Examinarea medicală și psihologică se realizează în vederea:

a) aprobării prezentării la examen pentru obținerea permisului de conducere;

b) obținerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule și tramvaie; Modificări (2)

c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Examinarea medicală se realizează în instituții medicale autorizate, cu obligația luării în evidență a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie, iar verificarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituțiilor abilitate. Lista instituțiilor medicale și a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (3)

(5) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidența sa, care posedă permis de conducere, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat poliției rutiere pe raza căreia medicul își desfășoară activitatea. Modificări (2)

(6) Verificarea medicală și psihologică se efectuează în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (3)

(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituțiile medico-legale, la solicitarea și pe cheltuiala părților interesate. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Se schimbă evaluările psihologice pentru examenul pentru permisul de conducere
Ordonanța nr. 21/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
INFOGRAFIC: Vârsta minimă pentru obținerea permiselor de conducere
MAI scade vârsta de la care se poate obține permis de conducere, pentru unele categorii
Obținerea permisului auto ar putea fi condiționată de atingerea unui nivel minim de educație
Șoferii inapți medical, obligați să anunțe Poliția rutieră
;
se încarcă...