Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Vehiculele -
SECȚIUNEA 1
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (2)

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (10)

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele și tramvaiele trebuie să fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante și stingătoare de incendiu, omologate. Modificări (1)

Art. 9. - Librăria Indaco (1)

(1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele, mopedele, remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulație fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, cu avizul Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile legii.

(4) Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate se supun inspecției tehnice periodice. Modificări (1), Reviste (1)

(5) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare.

(6) Pentru autovehiculele aparținând instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, inspecția tehnică periodică se poate efectua și în stații proprii, autorizate potrivit legii. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat, precum și a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12)

(2) Constatarea defecțiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună cu instituțiile abilitate de lege.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora
Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor
Dispoziții generale
Permisul de conducere
Obligațiile participanților la trafic
Reguli pentru circulația vehiculelor
Reguli pentru alți participanți la trafic
Circulația pe autostrăzi
Obligații în caz de accident
Circulația autovehiculelor în traficul internațional
Reviste:
Ordonanța nr. 21/2014 pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Reguli noi privind suspendarea permisului de conducere
Referințe în cărți:
Codul rutier. Ediția a 2-a actualizată la 15 februarie 2016
;
se încarcă...