Art 103 Răspunderea contravențională | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea contravențională -
Art. 103.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliției rutiere, care are în evidență contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.

(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. Modificări (1)

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reședința, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (1)

(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Art 93 Infracțiuni și pedepse
Art 94 Infracțiuni și pedepse
Art 95 Răspunderea contravențională
Art 96 Răspunderea contravențională
Art 97 Răspunderea contravențională
Art 98 Răspunderea contravențională
Art 99 Răspunderea contravențională
Art 100 Răspunderea contravențională
Art 101 Răspunderea contravențională
Art 102 Răspunderea contravențională
Art 103 Răspunderea contravențională
Art 104 Răspunderea contravențională
Art 105 Răspunderea contravențională
Art 106 Răspunderea contravențională
Art 107 Răspunderea contravențională
Art 108 Răspunderea contravențională
Art 109 Răspunderea contravențională
Art 110 Răspunderea contravențională
Art 111 Răspunderea contravențională
Art 112 Răspunderea contravențională
Art 113 Răspunderea contravențională
Reviste:
Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002/The suspension of the exercise of the right to drive on public roads. Unlawfulness of the measure by non-compliance with art. 103 paragraph (1) letter a) of the Government Emergency Ordinance no. 195/2002
Suspendarea permisului: Noutăți privind testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație
Proiect: Fără permis dacă nu plătim amenzile de circulație
Propunere legislativă pentru predarea permisului de conducere în cazul suspendării
Neplata amenzii de circulație în 60 zile poate duce la suspendarea permisului
PROIECT: Permis suspendat 90 de zile în cazul șoferilor care filmează în timp ce conduc
PROIECT: Puncte bonus pentru șoferii care nu acumulează puncte de penalizare și sancțiuni într-un an
Reducerea perioadei de suspendare a permisului auto, la cerere, în funcție de gravitatea faptei
Proiectul de lege cu suspendarea permisului de conducere pe perioade diferite, adoptat în Parlament
Noutăți privind suspendarea permisului de conducere
;
se încarcă...