Art 102 Răspunderea contravențională | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea contravențională -
Art. 102.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

3. conducerea unui vehicul cu tracțiune animală neînregistrat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidență, în cazurile și termenele prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deține atestatul profesional; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

6. neefectuarea verificării medicale periodice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligațiilor prevăzute la art. 22 alin. (5) în cazul implicării, cu vinovăție, a conducătorului de vehicul aflat în evidența sa într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai pagube materiale; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

8. deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

9. lipirea de afișe, inscripții sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

10. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

11. deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcționarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulație prioritară; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată la trecerea la nivel; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus; Respingeri de neconstituționalitate (7), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

15. neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

16. nerespectarea obligațiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

17. nerespectarea dispozițiilor art. 74 privind circulația pe autostrăzi; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

18. neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule și remorci care circulă în baza autorizației pentru probe; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizației pentru probe în afara județului sau a municipiului București în raza căruia își are sediul titularul autorizației; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

21. nerespectarea semnificației luminii roșii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulație reversibilă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

22. săvârșirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanțe sau vehicule, după caz; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliție rutieră la care au fost invitate pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe sau materiale ce pun în pericol siguranța circulației; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

27. transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din față ale vehiculelor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

28. conducerea autovehiculului cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenției asupra circulației rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

30. staționarea neregulamentară pe drumurile publice în condiții de vizibilitate redusă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porților de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

32. lovirea și/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

36. aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

37. încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa și/sau gabaritul depășit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 35 alin. (3); Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (189), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Art 92 Infracțiuni și pedepse
Art 93 Infracțiuni și pedepse
Art 94 Infracțiuni și pedepse
Art 95 Răspunderea contravențională
Art 96 Răspunderea contravențională
Art 97 Răspunderea contravențională
Art 98 Răspunderea contravențională
Art 99 Răspunderea contravențională
Art 100 Răspunderea contravențională
Art 101 Răspunderea contravențională
Art 102 Răspunderea contravențională
Art 103 Răspunderea contravențională
Art 104 Răspunderea contravențională
Art 105 Răspunderea contravențională
Art 106 Răspunderea contravențională
Art 107 Răspunderea contravențională
Art 108 Răspunderea contravențională
Art 109 Răspunderea contravențională
Art 110 Răspunderea contravențională
Art 111 Răspunderea contravențională
Art 112 Răspunderea contravențională
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
Ce amenzi riscă în 2018 șoferii care circulă fără anvelope de iarnă?
Considerații privind abaterile la regimul circulației rutiere în Austria
25. Decizia nr. 11 din 19 iunie 2017 în dosarul nr. 3/2017
Ce polițist are competența de a solicita comunicarea identității persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice?
ÎCCJ: Polițiștii locali nu pot amenda șoferii
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Codul rutier: Ce prevede legea privind remorcarea unui autovehicul?
Scurte considerații în legatură cu modificarea normei de metrologie legală, NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)"
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din același act normativ, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...