Art 100 Răspunderea contravențională | Ordonanță de urgență 195/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea contravențională -
Art. 100.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepția celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b); Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

3. nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

4. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare; Modificări (1), Proceduri (2), Caută hotărâri judecătorești

5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învățării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau staționare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

8. nerespectarea traseelor stabilite de poliția rutieră pentru pregătirea practică sau susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere; Caută hotărâri judecătorești

9. nerespectarea obligației de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, într-o intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri; Caută hotărâri judecătorești

10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

11. nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulația pe drumurile publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

12. neutilizarea echipamentului de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel; Caută hotărâri judecătorești

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (47), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

b) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (92), Caută hotărâri judecătorești

c) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului; Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (45), Caută hotărâri judecătorești

e) nerespectarea regulilor privind depășirea; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (76), Caută hotărâri judecătorești

f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (18), Caută hotărâri judecătorești

g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2). Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 195/2002:
Art 90 Infracțiuni și pedepse
Art 91 Infracțiuni și pedepse
Art 92 Infracțiuni și pedepse
Art 93 Infracțiuni și pedepse
Art 94 Infracțiuni și pedepse
Art 95 Răspunderea contravențională
Art 96 Răspunderea contravențională
Art 97 Răspunderea contravențională
Art 98 Răspunderea contravențională
Art 99 Răspunderea contravențională
Art 100 Răspunderea contravențională
Art 101 Răspunderea contravențională
Art 102 Răspunderea contravențională
Art 103 Răspunderea contravențională
Art 104 Răspunderea contravențională
Art 105 Răspunderea contravențională
Art 106 Răspunderea contravențională
Art 107 Răspunderea contravențională
Art 108 Răspunderea contravențională
Art 109 Răspunderea contravențională
Art 110 Răspunderea contravențională
Reviste:
Sancțiuni mai mari pentru posesorii de autovehicule zgomotoase
Ce regim are un tractor agricol sau forestier
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Reducerea perioadei de suspendare a permisului auto, la cerere, în funcție de gravitatea faptei
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui nou certificat de înmatriculare în cazul pierderii, furtului sau distrugerii acestuia
Procedură privind obținerea unui nou permis de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii celui vechi
;
se încarcă...