Back

Procedură privind autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

În vigoare de la 12.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Conform Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi,

Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Conform Capitolului II din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în Anexanr. 1 din aceleaşi Norme metodologice.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

a) copii de pe actele de înfiinţare;

b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1425/2006

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează:

a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) verifică actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

d) asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în Anexa nr. 4 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

e) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.

Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...