Art 9 " | Lege 519/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 9 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 9.
-

(1) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap pot fi înființate și în comun de mai multe instituții și persoane juridice dintre cele menționate la art. 8, prin contract de asociere.

(2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor județene, consiliilor locale, Ministerului Sănătății și Familiei și al altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, și reprezentanții legali ai persoanelor juridice.

(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă sursele financiare reprezentând contribuția fiecărei părți la susținerea cheltuielilor de investiții și de funcționare ale instituției de protecție specială care se înființează prin asociere, durata asocierii și modul de administrare a patrimoniului instituției. Contractul-cadru de asociere se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei."

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 519/2002:
Articol unic
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 9 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 14 "
Art 15 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 18 "
Art 19 "
Art 20 "
;
se încarcă...