Art 38 " | Lege 519/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 38 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 38.
-

(1) Unitățile protejate prevăzute la art. 37 beneficiază de următoarele drepturi:

a) scutire de plata impozitului pe profit, cu condiția ca cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să fie reinvestit pentru achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru și/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate;

b) scutire de plata taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje și părți componente ale acestora necesare procesului de producție; este interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani, sub sancțiunea plății retroactive a taxelor vamale;

c) scutire de T.V.A. a operațiunilor desfășurate în unitățile protejate autorizate;

d) alte facilități ce pot fi acordate de autoritățile administrației publice locale din fondurile proprii.

(2) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor controla modul în care unitățile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putând ridica autorizația de funcționare a acestora ca unități protejate în cazul nerespectării prevederilor alin. (1)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 519/2002:
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 30 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 40 "
Art 41 "
Art 42 "
Art 43 "
Art 46 "
Art 47 "
Art 49 "
Art 51 "
Art 51^1 "
Art 53 "
;
se încarcă...