Art 37 " | Lege 519/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 37 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 37.
-

(1) Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înființa unități protejate. Unitățile protejate pot fi:

a) agenți economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare și de proprietate, care au cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

b) secții, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agenților economici sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

c) asociații familiale, asociații sau fundații fără scop lucrativ, constituite de cel puțin o persoană cu handicap, precum și persoana cu handicap care este autorizată, potrivit legii, să desfășoare activități economice independente, cu condiția achitării contribuțiilor de asigurări sociale prevăzute de lege; criteriile de încadrare și modul de autorizare ale acestor unități se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin unități protejate se înțelege și centrele de integrare prin terapie ocupațională aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap."

Acesta este un fragment din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 519/2002:
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 30 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 40 "
Art 41 "
Art 42 "
Art 43 "
Art 46 "
Art 47 "
Art 49 "
Art 51 "
Art 51^1 "
;
se încarcă...