Prevederi generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 1 Prevederi generale

Art. 1. -

Certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, instituit prin lege, prin care se demonstrează că produsele respective prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme cu specificațiile tehnice, care să permită aprecierea aptitudinii lor la utilizare și să garanteze, cu o probabilitate acceptabilă, că prin folosirea acestor produse se pot realiza exigențele esențiale prescrise pentru construcțiile respective.

Art. 2. -

Certificarea de conformitate a calității constituie o obligație a producătorilor ori a furnizorilor pentru produsele folosite în construcții, livrate spre a fi utilizate la:

- construcțiile din categoria de importanță excepțională sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 261/1994;

- lucrările publice finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale și din credite garantate de stat;

- lucrările la care utilizarea produselor condiționează realizarea exigențelor esențiale, indiferent de categoria de importanță a acestora, de proveniența fondurilor de investiții aferente sau de natura proprietății asupra construcțiilor respective.

În cazurile menționate mai sus, se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calității acestora.

Art. 3. -

Prezentul regulament*) stabilește cadrul normativ general, principalele elemente de conținut, metodologice și de organizare, ale acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții.

*) Definițiile principalilor termeni sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agenților economici care fabrică, furnizează sau utilizează produse de construcții, materiale și elemente de construcții și instalații, echipamente, provenite din producția internă sau din import.

Prevederile se referă la toate produsele identificate prin documente, atât cele tradiționale care fac obiectul unor standarde, cât și cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite în lucrările de construcții noi, cât și la produsele folosite în timpul perioadei de exploatare a construcțiilor existente care fac parte din categoriile menționate la art. 2, cum sunt lucrări de reparații, consolidări, modernizări, transformări sau extinderi.

Art. 5. -

Modalitatea și condițiile certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții se stabilesc în contractele care se încheie între furnizori, fabricanți și utilizatori.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Obligații și răspunderi
Dispoziții finale
;
se încarcă...