Obligații și răspunderi | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 4 Obligații și răspunderi

Art. 16. -

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului are următoarele atribuții și obligații:

a) acreditarea, împreună cu Institutul Român de Standardizare și cu Ministerul Industriilor, a unor agenți economici, persoane juridice, ca organisme independente de certificare, pentru efectuarea activităților din cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament;

b) aprobarea procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea sistemelor de certificare de conformitate.

Pentru procedurile și instrucțiunile tehnice cu caracter normativ, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va solicita avizul ministerelor de resort;

c) publicarea în materiale de specialitate a listelor organismelor de certificare pentru produsele folosite în construcții, acreditate, și a celor cărora li s-a retras acreditarea;

d) publicarea și actualizarea periodică a listelor produselor folosite în construcții, cuprinzând:

- lista produselor folosite în construcții, care au obținut sau cărora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul la marcă de certificare;

- lista produselor cu slabă incidență asupra exigențelor esențiale.

Art. 17. -

Producătorii și furnizorii de produse folosite în construcții - materiale, elemente și echipamente de construcție și instalații - au următoarele obligații și răspunderi:

a) să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcții, fabricate și livrate, care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament;

b) să furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele și informațiile necesare, privitoare la unitățile producătoare și la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu și condiții de utilizare etc.);

c) să faciliteze și să asigure organismelor de certificare acreditate condițiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate, și anume:

- examinarea unității producătoare sub aspectul existenței sistemului propriu de conducere și asigurare a calității;

- identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanță;

- efectuarea operațiunilor de control, verificare, încercare și supraveghere în timp, aferente produselor supuse certificării de conformitate;

d) să efectueze toate operațiunile de control și încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate și prevederilor din prezentul regulament;

e) să emită declarația de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare și condițiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competența tehnică și probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operațiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declarației proprii;

f) să răspundă solidar cu executanții lucrărilor de construcții, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcții, furnizate și puse în lucrare cu respectarea indicațiilor și condițiilor speciale stabilite de fabricanți sau de furnizori.

Art. 18. -

Investitorii, proiectanții, executanții de lucrări de construcții, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să ceară și să utilizeze, la executarea lucrărilor de construcții specificate la art. 2 din prezentul regulament, numai produsele pentru care există certificare de conformitate conform prevederilor acestui regulament;

b) să prevadă, în contractele încheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în construcții sau cu alți agenți economici implicați, clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calității produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament sau cerințelor speciale impuse de specificațiile tehnice aplicabile construcțiilor în cauză.

Art. 19. -

Organismele de certificare acreditate, independente, implicate în acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, au următoarele obligații și răspunderi:

a) să îndeplinească condițiile minimale specificate la art. 11 și 12 ale prezentului regulament;

b) să păstreze confidențialitatea asupra tehnologiilor și secretelor de fabricație ale agenților economici supuși procedurilor de acreditare și certificare;

c) să comunice semestrial la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului lista produselor folosite în construcții pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificatul de conformitate.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Obligații și răspunderi
Dispoziții finale
;
se încarcă...