METODE DE CONTROL, SISTEME ȘI DOCUMENTE aferente certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la regulament -
METODE DE CONTROL, SISTEME ȘI DOCUMENTE
aferente certificării de conformitate a calității produselor
folosite în construcții

I. Metode de control al conformității

Se efectuează de către:
fabricant organism de certificare
A. Încercări (teste)
1. Încercări iniţiale, preliminare, pe specimene de produse * *
2. Încercări pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris * *
3. Încercări prin sondaj, pe eşantioane de produse prelevate din fabrică, de pe piaţă sau din şantiere * *
4. Încercări pe eşantioane prelevate dintr-un lot de produse gata de livrare sau livrate * *
B. Controale ale calităţii producţiei
1. Control interior permanent al producţiei în fabrici, pe bază de proceduri scrise * -
2. Inspecţie iniţială a fabricii şi a controlului interior al producţiei în fabrici, pentru validarea acestuia şi verificarea caracteristicilor de calitate cerute produselor - *
3. Supraveghere, evaluare şi apreciere permanente ale controlului interior al producţiei în fabrică - *

II. Sisteme de certificare sau atestare de conformitate

A. Certificarea de conformitate a calității produselor de către un organism de certificare autorizat, utilizând următoarele metode de control:

1. De către fabricant

a) Încercări:

- încercări pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris.

b) Controlul calității producției:

- control interior permanent al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

2. De către organismul de certificare

a) Încercări:

- încercări inițiale (preliminare) pe specimene de produse;

- încercări prin sondaj pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, de pe piață sau din șantiere.

b) Controlul calității producției:

- inspecție inițială a fabricii și a controlului interior al producției în fabrică;

- supraveghere, evaluare și apreciere permanente ale controlului interior al producției în fabrică.

B. Declarația de conformitate a produselor, dată de către fabricant, pe baza următoarelor metode de control:

B.1. -Varianta 1 (certificarea de către o terță parte a controlului interior al produselor în fabrică).

1. Sarcini ale fabricantului

a) Încercări:

- încercări inițiale, preliminare, pe specimene de produse;

- încercări pe eșantioane de produse prelevate din fabrică, după un plan de încercări prescris.

b) Controlul calității producției:

- controlul interior permanent al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

2. Sarcini ale organismelor de certificare

b) Controlul calității producției:

- inspecție inițială a fabricii și a controlului interior al producției în fabrică (audit);

- supraveghere, evaluare și apreciere permanente ale controlului interior al producției în fabrică.

B.2. -Varianta 2 (încercări inițiale într-un laborator autorizat):

- încercări inițiale (preliminare) pe specimene de produse printr-un laborator autorizat;

- control interior permanent, de către fabricant, al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

B.3. -Varianta 3 (încercări inițiale de către fabricant):

- încercări inițiale (preliminare), pe specimene de produse, efectuate de către fabricant;

- controlul interior permanent, de către fabricant, al producției în fabrică, pe bază de proceduri scrise.

III. Documente de certificare

1. Certificatul de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și sediul organismului de certificare;

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare; standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanță; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data certificatului de conformitate;

- condițiile și data de valabilitate a certificatului, dacă este cazul;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze certificatul.

2. Declarația de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare: standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanțe; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data declarației de conformitate;

- numele și adresa organismelor autorizate (organisme de inspecție, laborator de încercări), care au participat la acțiunea de control al conformității;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze declarația, în numele fabricantului.

3. Marca de conformitate, aplicată de fabricant sau furnizor produselor folosite în construcții certificate, conform sistemelor de certificare de conformitate specificate la cap. II din prezenta anexă, este completată cu următoarele date care trebuie să fie incluse în documentele comerciale însoțitoare:

- numele fabricantului sau furnizorului sau simbolul mărcii distinctive proprie a acestuia;

- indicații permițând identificarea caracteristicilor produsului, în funcție de specificațiile tehnice aferente (standarde sau agremente tehnice);

- ultimele două cifre ale anului de fabricație;

- numărul certificatului sau declarației de conformitate.

Simbolul mărcii de conformitate poate fi aplicat pe produsele înseși, pe etichetele alăturate acestora, pe ambalajele aferente sau pe documentele comerciale însoțitoare.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
DEFINIȚIILE principalilor termeni folosiți în domeniul certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
METODE DE CONTROL, SISTEME ȘI DOCUMENTE aferente certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
;
se încarcă...