Documente de certificare | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la regulament - METODE DE CONTROL, SISTEME ȘI DOCUMENTE aferente certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții -
III.
Documente de certificare

1. Certificatul de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și sediul organismului de certificare;

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare; standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanță; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data certificatului de conformitate;

- condițiile și data de valabilitate a certificatului, dacă este cazul;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze certificatul.

2. Declarația de conformitate trebuie să indice cel puțin următoarele elemente:

- numele și adresa/sediul fabricantului sau furnizorului;

- identificarea și descrierea produsului cuprinzând: denumire; tip; documentul de identificare: standard sau agrement tehnic; alte date de identificare: număr de lot, șarjă sau serie; caracteristici principale de calitate sau performanțe; domeniu de utilizare;

- reglementări sau dispoziții speciale la care răspunde produsul;

- condiții speciale de utilizare a produsului;

- numărul și data declarației de conformitate;

- numele și adresa organismelor autorizate (organisme de inspecție, laborator de încercări), care au participat la acțiunea de control al conformității;

- numele și calitatea persoanei abilitate să semneze declarația, în numele fabricantului.

3. Marca de conformitate, aplicată de fabricant sau furnizor produselor folosite în construcții certificate, conform sistemelor de certificare de conformitate specificate la cap. II din prezenta anexă, este completată cu următoarele date care trebuie să fie incluse în documentele comerciale însoțitoare:

- numele fabricantului sau furnizorului sau simbolul mărcii distinctive proprie a acestuia;

- indicații permițând identificarea caracteristicilor produsului, în funcție de specificațiile tehnice aferente (standarde sau agremente tehnice);

- ultimele două cifre ale anului de fabricație;

- numărul certificatului sau declarației de conformitate.

Simbolul mărcii de conformitate poate fi aplicat pe produsele înseși, pe etichetele alăturate acestora, pe ambalajele aferente sau pe documentele comerciale însoțitoare.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Metode de control al conformității
Sisteme de certificare sau atestare de conformitate
Documente de certificare
;
se încarcă...