Dispoziții finale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 20. -

Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentului regulament, de către unitățile implicate, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, prin Inspecția de stat pentru calitatea construcțiilor, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului.

Art. 21. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderi și sancțiuni contravenționale și/sau penale, conform legilor în vigoare.

Art. 22. -

Finanțarea activităților de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții se face din fondurile de producție ale unităților producătoare și/sau furnizoare interesate.

Art. 23. -

Până la înființarea, organizarea și autorizarea de organisme independente pentru efectuarea activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor pentru construcții, pe baza prevederilor prezentului regulament, se învestesc cu atribuțiile aferente acestei acțiuni, potrivit profilului, următoarele unități:

- Institutul de Cercetare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC și filialele sale din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara;

- Societatea Comercială "Laboratorul Central București" - S.A.;

- Societatea Comercială "Institutul de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală pentru Construcții și Materiale de Construcții - PROCEMA" - S.A.;

- Societatea Comercială Institutul Național Ciment - CEPROCIM - S.A.;

- Institutul Național al Lemnului - I.N.L. - S.A.;

- Institutul de Proiectare pentru Automatizări - I.P.A. - S.A.;

- Institutul de Cercetare și Proiectare Electrotehnică - I.C.P.E. - S.A.;

- Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;

- Registrul Feroviar Român - REFER - R.A.

Încercările necesare în cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții pot fi efectuate, până la organizarea unei rețele de laboratoare acreditate în construcții, și de către laboratoare independente autorizate conform Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului ~nr. 393/1994~, care au în profil încercări de certificare.

Art. 24. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Obligații și răspunderi
Dispoziții finale
;
se încarcă...