Art 23 Dispoziții finale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 23.
-

Până la înființarea, organizarea și autorizarea de organisme independente pentru efectuarea activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate a calității produselor pentru construcții, pe baza prevederilor prezentului regulament, se învestesc cu atribuțiile aferente acestei acțiuni, potrivit profilului, următoarele unități:

- Institutul de Cercetare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC și filialele sale din Cluj-Napoca, Iași și Timișoara;

- Societatea Comercială "Laboratorul Central București" - S.A.;

- Societatea Comercială "Institutul de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală pentru Construcții și Materiale de Construcții - PROCEMA" - S.A.;

- Societatea Comercială Institutul Național Ciment - CEPROCIM - S.A.;

- Institutul Național al Lemnului - I.N.L. - S.A.;

- Institutul de Proiectare pentru Automatizări - I.P.A. - S.A.;

- Institutul de Cercetare și Proiectare Electrotehnică - I.C.P.E. - S.A.;

- Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;

- Registrul Feroviar Român - REFER - R.A.

Încercările necesare în cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții pot fi efectuate, până la organizarea unei rețele de laboratoare acreditate în construcții, și de către laboratoare independente autorizate conform Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului ~nr. 393/1994~, care au în profil încercări de certificare.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 13 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 14 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 15 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 16 Obligații și răspunderi
Art 17 Obligații și răspunderi
Art 18 Obligații și răspunderi
Art 19 Obligații și răspunderi
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...