Art 17 Obligații și răspunderi | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligații și răspunderi -
Art. 17.
-

Producătorii și furnizorii de produse folosite în construcții - materiale, elemente și echipamente de construcție și instalații - au următoarele obligații și răspunderi:

a) să solicite organismelor de certificare acreditate efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în construcții, fabricate și livrate, care intră sub incidența prevederilor prezentului regulament;

b) să furnizeze organismelor de certificare acreditate toate datele și informațiile necesare, privitoare la unitățile producătoare și la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate (date de identificare, descriere, caracteristici, domeniu și condiții de utilizare etc.);

c) să faciliteze și să asigure organismelor de certificare acreditate condițiile necesare pentru desfășurarea tuturor activităților legate de acțiunea de certificare de conformitate, și anume:

- examinarea unității producătoare sub aspectul existenței sistemului propriu de conducere și asigurare a calității;

- identificarea produselor supuse certificării de conformitate sub aspectul caracteristicilor de performanță;

- efectuarea operațiunilor de control, verificare, încercare și supraveghere în timp, aferente produselor supuse certificării de conformitate;

d) să efectueze toate operațiunile de control și încercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate și prevederilor din prezentul regulament;

e) să emită declarația de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare și condițiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurând competența tehnică și probitatea profesională ale personalului propriu implicat în operațiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declarației proprii;

f) să răspundă solidar cu executanții lucrărilor de construcții, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrări cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor folosite în construcții, furnizate și puse în lucrare cu respectarea indicațiilor și condițiilor speciale stabilite de fabricanți sau de furnizori.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 7 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 8 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 9 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 10 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 11 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 12 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 13 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 14 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 15 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 16 Obligații și răspunderi
Art 17 Obligații și răspunderi
Art 18 Obligații și răspunderi
Art 19 Obligații și răspunderi
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...