Art 16 Obligații și răspunderi | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Obligații și răspunderi -
Art. 16.
-

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului are următoarele atribuții și obligații:

a) acreditarea, împreună cu Institutul Român de Standardizare și cu Ministerul Industriilor, a unor agenți economici, persoane juridice, ca organisme independente de certificare, pentru efectuarea activităților din cadrul acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții, conform prevederilor art. 11 din prezentul regulament;

b) aprobarea procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea sistemelor de certificare de conformitate.

Pentru procedurile și instrucțiunile tehnice cu caracter normativ, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va solicita avizul ministerelor de resort;

c) publicarea în materiale de specialitate a listelor organismelor de certificare pentru produsele folosite în construcții, acreditate, și a celor cărora li s-a retras acreditarea;

d) publicarea și actualizarea periodică a listelor produselor folosite în construcții, cuprinzând:

- lista produselor folosite în construcții, care au obținut sau cărora li s-a suspendat sau anulat certificarea de conformitate, respectiv dreptul la marcă de certificare;

- lista produselor cu slabă incidență asupra exigențelor esențiale.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind certificarea calității produselor folosite în construcții din 19.10.1994 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Art 6 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 7 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 8 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 9 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 10 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 11 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 12 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 13 Elemente principale de conținut ale certificării de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 14 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 15 Organizarea acțiunii de certificare de conformitate a calității produselor folosite în construcții
Art 16 Obligații și răspunderi
Art 17 Obligații și răspunderi
Art 18 Obligații și răspunderi
Art 19 Obligații și răspunderi
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...