Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 90/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2.284/2015 pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de finanțare privind submăsurile, măsurile și schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din 14.01.2016

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 29 ianuarie 2016 până la 28 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
România
Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020
MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTARE
- secțiunea II Autorizare plăți -
Anexa 1.3 Formulare Specifice submăsuri
Anexa 1.3.2 Sub-măsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"
M 01-02
Versiunea 02

Formularul AP 1.5 - sM 6.1

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP - tranșa I

Beneficiar . . . . . . . . . .

Titlul proiectului . . . . . . . . . . . .

Cod cerere de plată . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . (data depunerii DCP la OJFIR)

Secțiunea A Fișa de verificare a DCP

Nr. Crt. Obiectul verificării Da Nu Nu este cazul
1. Cererea de plata AP 1.1 este completată, datată, semnată de beneficiar, corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic și este depusa în termenul prevazut în contractul de finanțare/declarației de eșalonare a plăților (inițiala/rectificată), iar răspunsurile din cartușul III sunt bifate cu "da".
2. Anexa la Cererea de plată AP 1.1 - Identificarea financiara, este completată, datată, semnată (după caz) de banca/trezoreria beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului.
3. Beneficiarul este înregistrat și autorizat conform prevederilor legislației în vigoare
4. Valoarea tranșei I de plată este de 75% din valoarea sprijinului nerambursabil pentru instalare.
5. Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată, semnată de beneficiar.
6. Beneficiarul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență
7. Pista de audit este completată, datată și semnată
8. Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate, semnate de emitent -
1. . . . . . . . . . . . . .

Rezultatul verificării:

1. Valoarea admisă . . . . . . . . . . lei;

2. Valoarea respinsă . . . . . . . . . . lei.

3. Observații . . . . . . . . . .

Nume și prenume Semnătura Data
Întocmit expert 1
Ofițer de proiect
Verificat
Expert 2 SAFPD/OJFIR
Revizuit
Șef SAFPD/OJFIR

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experții SAFPD-OJFIR în verificarea prezentului dosar cerere de plată.

Confirm că experții SAFPD/OJFIR implicați în verificarea prezentului dosar cerere de plată nu au participat în verificarea documentelor aferente cererilor și contractelor de finanțare.

Șef serviciu SAFPD/ OJFIR/ SAFPD/CRFIR (nume și prenume) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . /. . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Aprobat Director OJFIR
(nume și prenume) . . . . . . . . . .
Semnatura și ștampila . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . /. . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5
- tranșa de plată - I

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...