Dispoziții finale | Lege 29/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL XII Dispoziții finale Modificări (1)

Art. 73. -

Din împuternicirea Președintelui României înmânarea decorațiilor poate fi făcută de primul-ministru, de miniștri sau conducători ai altor organe centrale, comandanți de mari unități militare și de șefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

Art. 74. -

Brevetele și însemnele decorațiilor rămân, după deces, în posesia moștenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin acestea.

Art. 75. -

În cazul conferirii unei decorații post-mortem brevetul și însemnul acesteia se predau spre păstrare moștenitorilor legali.

Art. 76. -

Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al fiecărei decorații, numărul maxim pentru fiecare grad sau clasă, precum și motivele care determină conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distincții.

Art. 77. -

(1) Decorațiile de război se pot conferi și pe timp de pace unor unități militare sau militari români care participă la misiuni sub jurisdicția unor organisme internaționale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi răsplătite cu ordine și medalii militare, cu însemne de război.

(2) În cazuri excepționale, pentru acțiuni de mare amploare și cu cotă ridicată de risc, Președintele României poate conferi persoanelor prevăzute la alin. (1) și decorații naționale cu însemne de război.

Art. 78. -

În cazul unor acțiuni militare internaționale, la care participă și subunități sau unități românești, Președintele României poate conferi decorații de război românești unor militari străini care, prin acțiunile lor, au ajutat trupele române la îndeplinirea misiunilor sau au salvat viața unor militari români.

Art. 79. - Referințe (1)

Prezenta lege-cadru va fi dezvoltată printr-o lege și un regulament pentru fiecare decorație. Referințe (1)

Art. 80. -

Instituirea oricărei noi decorații se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare.

Art. 81. -

La instituirea prezentului sistem de decorații se poate conferi orice grad sau clasă, în limita a maximum 15% din numărul legal prevăzut pentru fiecare decorație.

Art. 82. -

Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului Național de Istorie și Muzeului Militar Național câte un exemplar din fiecare decorație.

Art. 83. - Modificări (1)

Confecționarea, fără drept, de însemne de decorații constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 84. -

Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fără drept al însemnelor decorațiilor se pedepsește potrivit Codului penal.

Art. 85. -

Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale însemnelor din sistemul național de decorații al României.

Art. 86. -

Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflată la dispoziția sa, fondurile necesare pentru activitățile prevăzute la art. 63, 64 și 71.

Art. 87. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decorații și titluri de onoare, cu excepția: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înființarea Medaliei "Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945", republicată**). Modificări (2)

(2) Denumirea decorației "Medalia Revoluția Română din decembrie 1989", menționată în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată***), cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu denumirea "Crucea Comemorativă a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989", prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispoziții rămânând valabile.

(3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", menționată în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război, se înlocuiește cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 și 4 din prezenta lege, celelalte dispoziții rămânând valabile. Referințe în jurisprudență (1)

*) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998.

**) Legea nr. 68/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000.

***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 29/2000:
Sistemul de decorații
Ierarhia decorațiilor
Conferirea ordinelor naționale
Conferirea crucilor și medaliilor naționale
Conferirea ordinelor și medaliilor pe domenii de activitate
Brevete
Modul de purtare a decorațiilor
Drepturile persoanelor decorate
Retragerea decorațiilor
Cancelaria Ordinelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...