Conferirea crucilor și medaliilor naționale | Lege 29/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Conferirea crucilor și medaliilor naționale

Art. 17. -

(1) Cetățenilor români li se conferă o cruce sau o medalie națională începând cu cea mai mică clasă.

(2) Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste se acordă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

(3) Crucea Comemorativă a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Art. 18. -

(1) Propunerile se fac de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasă a fiecărei cruci sau medalii stabilite pentru promoția anuală de Cancelaria Ordinelor.

(2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor și medaliilor naționale vor fi motivate, iar esența motivării trebuie înscrisă în brevetele care însoțesc însemnele.

Art. 19. -

Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor și medaliilor naționale nu dă automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care poate fi făcută noua propunere de decorare, în cazul existenței unor noi merite.

Art. 20. -

Cetățenii străini cărora li se conferă cruci și medalii naționale românești nu sunt supuși regulilor stabilite pentru cetățenii români.

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 29/2000:
Dispoziții generale
Sistemul de decorații
Ierarhia decorațiilor
Conferirea ordinelor naționale
Conferirea crucilor și medaliilor naționale
Conferirea ordinelor și medaliilor pe domenii de activitate
Brevete
Modul de purtare a decorațiilor
Drepturile persoanelor decorate
Retragerea decorațiilor
Cancelaria Ordinelor
Dispoziții finale
;
se încarcă...