Guvernul României

Hotărârea nr. 486/2000 privind aprobarea stemelor unor municipii

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și al dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliile statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă stemele municipiilor Târgu Mureș, județul Mureș, Turda, județul Cluj, și Turnu Măgurele, județul Teleorman, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

București, 9 iunie 2000.

Nr. 486.

ANEXA Nr. 1


municipiului TÂRGU MUREȘ,
județul MUREȘ

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei municipiului TÂRGU MUREȘ, județul MUREȘ

Descrierea stemei:

Stema municipiului Târgu Mureș se compune dintr-un scut în care, pe câmp albastru, un braț drept armat din argint ține transversal spre colțul stâng superior al scutului o spadă din argint, cu mânerul și garda din aur, străpungând un cap natural de urs, iar în colțul din dreapta sus se află o balanță din aur cu talgerele în echilibru.

Scutul este timbrat de o coroană murală din argint cu șapte turnuri crenelate.

Semnificația elementelor însumate:

- brațul armat cu spadă din argint străpungând un cap natural de urs simbolizează lupta pentru apărare, eroism, vitejie și sacrificiu pentru o cauză nobilă;

- balanța din aur cu talgerele în echilibru reprezintă rolul pe care l-au avut unele instituții din această localitate în sistemul judiciar transilvănean;

- coroana murală din argint cu șapte turnuri crenelate simbolizează rangul de reședință de municipiu al orașului.

ANEXA Nr. 2


municipiului TURDA,
județul CLUJ

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei municipiului TURDA, județul CLUJ

Descrierea stemei:

Stema municipiului Turda se compune dintr-un scut ornat cu un "chevron" roșu, răsturnat în partea superioară a câmpului.

Câmpul superior, cu interior albastru, delimitat de "chevron", conține un braț stâng înveșmântat în zale cu o secure de luptă, executat cu smalț argintiu.

Câmpul inferior al scutului este mobilat cu un munte despicat în două, cu fond argintiu, munte pe al cărui câmp, în dextra, este plasată o ștampilă de cărămidă colorată portocaliu, reprezentând epoca romană, iar în senestra este reprezentat un copac în culori naturale.

"Chevronul" este mobilat cu trei coroane voievodale smălțuite în aur.

Scutul este timbrat cu o coroană murală argintie cu cinci turnuri.

Semnificația elementelor însumate:

- coroanele voievodale împreună cu brațul stâng înveșmântat în zale și cu securea de luptă smălțuită în argint, aplicată pe cantonul central delimitat de căprior, amintesc de opera lui Mihai Viteazul, care a fost ucis pe câmpia din sudul Turzii în anul 1601, prin brațul căruia s-a realizat unirea celor trei principate române sub un singur sceptru;

- câmpul scutului sub "chevron" în cartierele inferioare conține un munte despicat în două, colorat cu smalț argintiu, aceasta semnificând rezervația naturală Cheile Turzii;

- ștampila de cărămidă din epoca romană, din dextra, colarată în portocaliu, simbolizează însemnul Legiunii a V-a Macedonica;

- copacul, colorat în verde și portocaliu, din senestra, simbolizează înrădăcinarea, evoluția, perpetuarea în timp a acestei așezări, copacul fiind o figură heraldică preluată din stema heraldică a orașului;

- cele cinci turnuri din coroana murală semnifică rangul de municipiu al urbei.

ANEXA Nr. 3


municipiului TURNU MĂGURELE,
județul TELEORMAN

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei municipiului TURNU MĂGURELE,
județul TELEORMAN

Descrierea stemei:

Stema municipiului Turnu Măgurele se compune dintr-un scut albastru, cu o câmpie verde, plasată lângă o apă argintie.

Pe câmpie se înalță un turn etajat din argint, zidit și crenelat negru, cu ferestre luminate albastru. Turnul menționat este sprijinit de doi lei din aur rampanți și afrontați.

În cantonul drept, pe roșu, un caduceu redat negru; în cel din stânga, având aceeași cromatică, o ancoră din argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală din argint, formată din cinci turnuri crenelate.

Semnificația elementelor însumate:

- turnul amintește de vechile construcții de apărare realizate încă din timpul domnitorului Mircea cel Bătrân;

- ancora evocă faptul că așezarea este un port, iar fascia crenelată face aluzie la ctitoriile care s-au înfăptuit de-a lungul vremii în oraș și evocă, în special, linia de apărare romană ridicată de Septimius Severus în zonă;

- caduceul, atribut al zeului Mercur, relevă contribuția așezării la dezvoltarea comerțului din secolul al XIV-lea și până astăzi (punct de vamă);

- câmpia amintește de zona geografică în care orașul este construit;

- coroana murală cu cele cinci turnuri simbolizează comunitatea orășenească și atestă că stema aparține unui municipiu.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...