Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 293 alin. (2) și ale art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" și, respectiv, la titlul VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 și la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) și art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.220/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 4 decembrie 2007.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 22 ianuarie 2016.

Nr. 105.

ANEXA Nr. 1

NORME
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

;
se încarcă...