Art 9 Monumentele istorice | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protejarea monumentelor istorice - Monumentele istorice -
Art. 9.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural. Jurisprudență

(2) Delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condițiile legii.

(3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție delimitate conform alin. (2).

(4) În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii. Reviste (1)

(5) În zonele de protecție a monumentelor istorice care sunt lăcașuri de cult este interzisă desfășurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfășoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării serviciului religios.

(6) Prin excepție, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorității religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu impieteze asupra desfășurării serviciului religios.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Monumentele istorice
Art 9 Monumentele istorice
Art 10 Monumentele istorice
Art 11 Monumentele istorice
Art 12 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 13 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 14 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 15 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 16 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 17 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 18 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 19 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Reviste:
Cerere în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune a unui imobil - lăcaș de cult. Admisibilitate în raport de actele normative speciale
Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/lărgită și amplasare a mijloacelor de publicitate în România - elemente normative și tehnice geo-spațiale de planificare urbană
;
se încarcă...