Art 45 Atribuțiile autorităților administrației publice locale | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Responsabilitățile proprietarilor de monumente istorice și ale autorităților administrației publice locale - Atribuțiile autorităților administrației publice locale -
Art. 45.
-

(1) În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

a) cooperează cu organismele de specialitate și cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și asigură punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;

b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orașului sau comunei, precum și a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;

c) cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice;

d) se pot asocia între ele, precum și cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice și pot înființa în acest scop instituții și servicii publice de interes local;

e) participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează;

f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială și urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează și aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conțin monumente istorice;

g) iau măsurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;

h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice;

i) elaborează planurile anuale de gestiune și protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și asigură monitorizarea acestora prin personalul propriu.

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 35 Organisme de specialitate
Art 36 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 37 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 38 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 39 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 40 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 41 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 42 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 43 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 44 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 45 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 46 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 47 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 48 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 49 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 50 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 51 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 52 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 53 Sancțiuni
Art 54 Sancțiuni
Art 55 Sancțiuni
;
se încarcă...