Art 42 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Responsabilitățile proprietarilor de monumente istorice și ale autorităților administrației publice locale - Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice -
Art. 42.
-

(1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin moștenire un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale, și care se angajează în scris la direcția pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național în al cărei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în termen de 12 luni, lucrările de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în condițiile legii.

(2) În situații justificate și cu avizul direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu încă 12 luni.

(3) În cazul neîndeplinirii în condițiile și în termenele prevăzute la alin. (1) și (2) a obligațiilor asumate de proprietar la dobândirea bunului, precum și în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin direcția generală a finanțelor publice, pe baza notei de constatare a direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică și celor care dobândesc prin donație un bun imobil clasat ca monument istoric.

(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale a monumentelor istorice este scutită de plata taxelor de timbru.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 32 Organisme de specialitate
Art 33 Organisme de specialitate
Art 34 Organisme de specialitate
Art 35 Organisme de specialitate
Art 36 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 37 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 38 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 39 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 40 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 41 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 42 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 43 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 44 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 45 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 46 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 47 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 48 Atribuțiile autorităților administrației publice locale
Art 49 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 50 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 51 Finanțarea protejării monumentelor istorice
Art 52 Finanțarea protejării monumentelor istorice
;
se încarcă...