Art 30 Organisme de specialitate | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Instituții și organisme de specialitate cu atribuții în protejarea monumentelor istorice - Organisme de specialitate -
Art. 30.
-

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se reorganizează Comisia Națională a Monumentelor Istorice, organism științific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul protejării monumentelor istorice, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(2) Comisia Națională a Monumentelor Istorice propune strategiile și avizarea metodologiilor, normativelor și măsurilor tehnico-științifice din domeniul protejării monumentelor istorice.

(3) Comisia Națională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, personalități, specialiști și experți atestați în domeniul protejării monumentelor istorice. Modificări (1)

(4) Comisia Națională a Monumentelor Istorice este compusă din 21 de membri, este condusă de un președinte și 4 vicepreședinți și funcționează în baza propriului regulament de organizare și funcționare. Puneri în aplicare (1)

(5) Membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sunt numiți de ministrul culturii și cultelor la propunerea:

a) Academiei Române - 2 membri;

b) Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - un membru;

c) Ministerului Educației și Cercetării - 2 membri;

d) organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice - un membru;

e) Ministerului Culturii și Cultelor - 15 membri, dintre care 8 propuși de comisiile regionale ale monumentelor istorice.

(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(7) Comisia Națională a Monumentelor Istorice poate alege ca membri de onoare ai săi specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de recunoaștere internațională din domeniul cercetării și protejării monumentelor istorice; aceștia sunt propuși de președinte și sunt validați cu votul majorității simple a comisiei.

(8) Ministerul Culturii și Cultelor asigură mijloacele materiale și financiare necesare pentru funcționarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 20 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 21 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 22 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 23 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 24 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 25 Instituții
Art 26 Instituții
Art 27 Instituții
Art 28 Instituții
Art 29 Instituții
Art 30 Organisme de specialitate
Art 31 Organisme de specialitate
Art 32 Organisme de specialitate
Art 33 Organisme de specialitate
Art 34 Organisme de specialitate
Art 35 Organisme de specialitate
Art 36 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 37 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 38 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 39 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art 40 Obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
;
se încarcă...