Art 21 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protejarea monumentelor istorice - Inventarierea și clasarea monumentelor istorice -
Art. 21.
- Jurisprudență

(1) Clasarea de urgență este procedura excepțională prin care un bun imobil aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B, după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.

(2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor pot declanșa procedura de clasare de urgență, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Declanșarea procedurii de clasare de urgență se efectuează în maximum 3 zile de la identificarea situației imobilului sau înregistrarea solicitării privind situația imobilului, pe baza notei de constatare elaborate de delegatul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor, al muzeului județean, respectiv al muzeului municipiului București, sau al autorităților administrației publice locale, după caz.

(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor comunică imediat în scris proprietarului bunului imobil declanșarea procedurii de clasare de urgență a imobilului în Lista monumentelor istorice. De la data comunicării declanșării procedurii de clasare de urgență până la finalizarea procedurii, imobilului i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

(5) Împotriva declanșării procedurii de clasare de urgență sau a ordinului de clasare de urgență, proprietarul se poate adresa instanței de contencios administrativ.

(6) Până la soluționarea litigiului, bunului imobil în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

(7) La solicitarea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, proprietarii imobilelor propuse pentru clasare din oficiu sau de urgență vor transmite acestora documentele necesare completării dosarului de clasare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 11 Monumentele istorice
Art 12 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 13 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 14 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 15 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 16 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 17 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 18 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 19 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 20 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 21 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 22 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 23 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 24 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 25 Instituții
Art 26 Instituții
Art 27 Instituții
Art 28 Instituții
Art 29 Instituții
Art 30 Organisme de specialitate
Art 31 Organisme de specialitate
;
se încarcă...