Art 15 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice | Lege 422/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protejarea monumentelor istorice - Inventarierea și clasarea monumentelor istorice -
Art. 15.
- Jurisprudență

(1) Comunicarea de clasare, de declasare sau răspunsul privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii și Cultelor în termen de 30 de zile de la data comunicării; contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) În cazul în care prin votul a două treimi din numărul membrilor Comisia Națională a Monumentelor Istorice susține hotărârea inițială de clasare sau de neclasare, ministrul culturii și cultelor este îndreptățit să respingă contestația.

(3) În cazul în care contestatarul nu este mulțumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. Jurisprudență

(4) În cazul în care ordinul de clasare a fost contestat în condițiile legii, acesta rămâne definitiv după epuizarea căilor de atac.

(5) În cazul în care ordinul de clasare nu este contestat în condițiile legii, acesta rămâne definitiv după 30 de zile de la comunicarea lui în scris proprietarului și autorităților administrației publice locale.

(6) La data rămânerii definitive a comunicării de declasare sau de la data comunicării răspunsului privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absența descoperirii unor elemente noi care să o justifice. Jurisprudență

(7) În situația introducerii unei acțiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanșării procedurii de clasare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 422/2001:
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Monumentele istorice
Art 9 Monumentele istorice
Art 10 Monumentele istorice
Art 11 Monumentele istorice
Art 12 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 13 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 14 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 15 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 16 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 17 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 18 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 19 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 20 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 21 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 22 Inventarierea și clasarea monumentelor istorice
Art 23 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 24 Intervenții asupra monumentelor istorice
Art 25 Instituții
;
se încarcă...