Parlamentul României

Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2001
Formă aplicabilă de la 29 iulie 2005 până la 24 martie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 25 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile și militare care operează în spațiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate.

Art. 2. -

(1) Spațiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spațiului extraatmosferic.

(2) În scopul apărării colective, spațiul aerian al României este integrat în spațiul aerian al NATO, în conformitate cu tratatele la care România este parte.

(3) Pentru a realiza apărarea și controlul utilizării spațiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianței organizează și execută serviciul poliție aeriană.

SECȚIUNEA a 2-a Termeni și definiții

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, se utilizează termenii și definițiile de mai jos:

3.1. act de intervenție ilicită - orice act de violență împotriva echipajului și persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice acțiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigație aeriană și care pot pune în pericol siguranța unei aeronave;

3.2. aerodrom - suprafața delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalații și materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea și manevrarea la sol a aeronavelor militare;

3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat ori nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate menține în atmosferă cu ajutorul altor reacții ale aerului decât cele asupra suprafeței pământului;

3.4. aeronavă de stat - aeronavă folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliție;

3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spațiul aerian al României - aeronavă militară sau civilă, română sau străină, care execută activități de zbor în spațiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite;

3.6. aeronavă interceptoare - aeronavă militară care execută manevre de apropiere față de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia;

3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronavă special amenajată și autorizată care, în afara personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate;

3.8. aeroport - suprafața delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalații și materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea și manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare;

3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafața apei, din momentul redresării și până în momentul opririi acestuia pe această suprafață;

3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării și până la oprirea acesteia;

3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafața solului, din momentul începerii redresării și până în momentul opririi acesteia pe pista sau pe platforma de aterizare;

3.12. deturnare - acțiunea de schimbare a destinației unei aeronave prin folosirea forței sau a amenințării cu forța;

3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenționarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită;

3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian al României;

3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea și manevrarea la sol a elicopterelor;

3.16. hidroavion - aeronavă de construcție specială care poate staționa, decola și ameriza pe suprafața unei ape;

3.17. hidroelicopter - elicopter de construcție specială care poate staționa, decola și ameriza pe suprafața unei ape;

3.18. organe de trafic aerian - structuri civile și militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul și dirijarea aeronavelor;

3.19. survol - pătrunderea și traversarea cu sau fără escală a spațiului aerian al unui stat;

3.20. traiect de zbor - linia care unește pozițiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor.

Art. 4. -

Orice activitate de zbor în spațiul aerian al României se desfășoară pe baza unei autorizări date de:

a) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru aeronavele civile române și străine;

b) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naționale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranța națională a României;

c) Ministerul Apărării Naționale, pentru toate aeronavele de stat române și străine;

d) Ministerul Apărării Naționale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul București la înălțimi mai mici de 3.000 m.

Art. 5. -

(1) Răspunderea pentru controlul utilizării spațiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naționale, care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege.

(2) În condițiile apărării colective a spațiului aerian al NATO, conducerea elementelor naționale ale serviciului poliție aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naționale structurilor specializate ale Alianței, prin transfer de autoritate.

(3) Organele civile de trafic aerian înștiințează cu oportunitate structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale despre aeronavele care urmează să opereze în spațiul aerian al României, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informații că utilizează neautorizat spațiul aerian.

CAPITOLUL II

SECȚIUNEA 1 Situații în care aeronavele utilizează neautorizat
spațiul aerian al României

Art. 6. -

Situațiile în care aeronavele utilizează neautorizat spațiul aerian al României sunt următoarele:

a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul național fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept;

b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înștiințarea organelor de trafic aerian;

c) intrarea în spațiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4;

d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare;

e) întreruperea legăturii radio și/sau intervenția ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată;

f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispozițiilor organelor de trafic aerian.

Art. 7. -

Determinarea momentului și a locului de producere a situațiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian.

SECȚIUNEA a 2-a Măsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează
neautorizat spațiul aerian al României

Art. 8. -

Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României Ministerul Apărării Naționale va lua succesiv următoarele măsuri:

a) stabilirea de la sol a poziției aeronavei, a legăturii radio și a identității acesteia;

b) transmiterea de la sol a informațiilor și dispozițiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spațiului aerian al României;

c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spațiul aerian al României;

d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare;

e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare;

f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană.

SECȚIUNEA a 3-a Modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează
neautorizat spațiul aerian al României

Art. 9. -

(1) Stabilirea de la sol a poziției aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta și determinarea identității ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în funcțiune special în acest scop.

(2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Naționale, pot participa aeronave aparținând Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații și altor deținători de aeronave.

Art. 10. -

Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii și identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi și, pe baza informațiilor de care dispun, dau dispoziții piloților sau echipajelor în vederea utilizării legale a spațiului aerian al României.

Art. 11. -

(1) În cazul imposibilității stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare.

(2) Interceptarea se realizează și în situația în care piloții sau echipajele nu execută dispozițiile primite de la organele de trafic aerian.

(3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice și are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcțiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistență în caz de nevoie, dirijarea în afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restricționate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat.

(4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispozițiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecvențele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale și manevre conform reglementărilor internaționale stabilite în acest scop.

(5) Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian pot acționa și forțe și mijloace aeriene aparținând altor state membre NATO, în condițiile stabilite prin înțelegeri.

(6) Utilizarea spațiului aerian al altor state de către aeronave interceptoare aparținând Ministerului Apărării Naționale, pentru a acționa împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian, se face în conformitate cu prevederile înțelegerilor încheiate în acest sens.

Art. 12. -

(1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia.

(2) Focul de avertisment are drept scop atenționarea piloților sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spațiul aerian al României și obligarea acestora să urmeze necondiționat instrucțiunile și dispozițiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare.

(3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea muniției trasoare și a armelor inteligente.

Art. 13. -

Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucțiunile, dispozițiile și semnalele transmise.

Art. 14. -

(1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de forță majoră - condiții meteorologice periculoase, defecțiuni tehnice sau avarii, situații speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c).

(2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-și continua zborul sau de a ateriza în siguranță.

Art. 15. -

(1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronavă care utilizează neautorizat spațiul aerian al României până la obținerea de la organele abilitate a autorizării de a-și relua zborul.

(2) Până la obținerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri:

a) parcarea în locul indicat;

b) supravegherea și paza aeronavei;

c) stabilirea identității membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii și obținerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum și la circumstanțele care au determinat abaterea de la autorizarea deținută.

(3) Obligația de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au:

a) comandanții bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviația civilă;

b) directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea;

c) organele Ministerului Administrației și Internelor, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri și aeroporturi.

(4) La solicitarea comandanților bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului Administrației și Internelor vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b).

SECȚIUNEA a 4-a Competențele privind aprobarea executării măsurilor împotriva
aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României

Art. 16. -

Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au șefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 17. -

Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare și de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 18. -

În scopul executării în siguranță a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naționale, prin structurile de specialitate ale Forțelor Aeriene, poate da dispoziții de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spațiu aerian al României.

Art. 19. -

Transmiterea datelor, dispozițiilor și ordinelor cu privire la clarificarea situației aeriene și acțiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicații naționale.

Art. 20. -

(1) Datele obținute, demersurile făcute, dispozițiile și ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spațiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate și păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului.

(2) Aceste date vor fi puse la dispoziție organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Distrugerea, falsificarea sau divulgarea către instituții sau persoane neautorizate a datelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește conform legii.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 21. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naționale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor emite dispoziții comune privind aplicarea prezentei legi.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum și orice alte dispoziții contrare.

*
* *

NOTĂ

Redăm mai jos art. II și III din Legea nr. 461/2004, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 257/2001:

"

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor emite un ordin comun pentru aplicarea Legii nr. 257/2001, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

Art. III. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...