CARTEA II Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii și combaterii corupției - TITLUL II Asigurarea transparenței și stabilității în mediul de afaceri - Art. X. - Titlul VI "Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 14. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins: - " -
← Art 80
CARTEA II Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii și combaterii corupției - TITLUL II Asigurarea transparenței și stabilității în mediul de afaceri - Art. X. - Titlul VI "Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: - 18. Alineatul (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins: - " -
Art 91 →

Art. 82. -

(1) După blocarea contului, potrivit art. 81 alin. (2), banca va plăti din acest cont datoria debitorului garantat, potrivit cererii creditorului.

(2) Dacă, potrivit ordinii de prioritate reglementate prin prezentul titlu, un alt creditor are grad de prioritate superior asupra contului de depozit, banca trebuie să plătească mai întâi creditorul cu gradul de prioritate superior, chiar dacă creanța acestuia nu a devenit exigibilă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...