Art 84 Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală | Lege 161/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Incompatibilități - Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală -
Art. 84.
- Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu: Modificări (1), Practică judiciară (4)

a) orice altă funcție publică de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator ori a altor situații prevăzute de Constituție;

b) o funcție de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizațiilor cu scop comercial; Practică judiciară (1)

c) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, precum și la instituțiile publice; Modificări (1), Practică judiciară (7)

d) funcția de președinte sau de secretar al adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților la societățile comerciale prevăzute la lit. c); Modificări (1)

e) funcția de reprezentant al statului în adunările generale ale societăților comerciale prevăzute la lit. c); Modificări (1)

f) funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale; Practică judiciară (1)

g) calitatea de comerciant persoană fizică; Practică judiciară (3)

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) o funcție publică încredințată de un stat străin, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte.

(2) Funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, precum și cu exercitarea funcțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-i). Practică judiciară (6)

(3) În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) ca reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor ori ca membri în consiliul de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta. Modificări (1)

(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat și persoanele care îndeplinesc funcții asimilate acestora pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Mergi la:
Art 74 Conflictul de interese în exercitarea funcției de membru al Guvernului și a altor funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
Art 75 Conflictul de interese în exercitarea funcției de membru al Guvernului și a altor funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
Art 76 Conflictul de interese privind aleșii locali
Art 77 Conflictul de interese privind aleșii locali
Art 78 Conflictul de interese privind aleșii locali
Art 79 Conflictul de interese privind funcționarii publici
Art 80 Dispoziții generale
Art 81 Incompatibilități privind calitatea de parlamentar
Art 82 Incompatibilități privind calitatea de parlamentar
Art 83 Incompatibilități privind calitatea de parlamentar
Art 84 Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
Art 85 Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
Art 86 Incompatibilități privind funcția de membru al Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală
Art 87 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 88 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 89 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 90 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 91 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 92 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 93 Incompatibilități privind aleșii locali
Art 94 Incompatibilități privind funcționarii publici

Acesta este un fragment din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...