TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI | Scrisoare de acord

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA I -
TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI

1. Activitățile necesare în vederea pregătirii proiectului pentru care este acordat avansul sunt:

a) costurile operaționale adiționale pentru stabilirea și funcționarea unității de management a proiectului (UMP), care va coordona implementarea proiectului, și pentru stabilirea și funcționarea unităților de implementare a proiectului (UIP), pentru Grupul Central de Închidere a Minelor (G.C.I.M.), Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (AND) și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.);

b) servicii de consultanță pentru pregătirea managementului financiar al proiectului și a sistemului de raportare;

c) servicii de consultanță pentru pregătirea termenilor de referință și a specificațiilor tehnice pentru bunuri, servicii și lucrări, necesare pentru a implementa proiectul;

d) achiziția bunurilor inițiale, incluzând mijloace de transport, pentru stabilirea UMP și UIP;

e) servicii de consultanță pentru demararea elaborării planurilor, programelor, evaluărilor și manualelor, care vor trebui pregătite ca parte a proiectului;

f) pregătirea inițială și stagii de pregătire referitoare la închiderea minelor.

2. Cheltuielile care vor fi finanțate din avans sunt: Modificări (1)

Categoria Suma avansului (dolari S.U.A.) Procentul de cheltuieli care vor fi finanțate
1. Bunuri necesare pentru pregătirea proiectului 75.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costurile ex-factory) și 85% din cheltuielile locale pentru alte articole procurate de la intern
2. Serviciile de consultanță și pregătire 325.000 100%
3. Costuri operaționale adiționale 100.000 100% (cu excepția bunurilor produse la intern - 85%)
TOTAL: 500.000

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în valuta oricărei țări, alta decât aceea a Împrumutatului, pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul oricărei țări, alta decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valuta Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii achiziționate de pe teritoriul Împrumutatului; și

c) termenul costuri operaționale adiționale înseamnă costuri cu combustibilul și cu asigurarea mijloacelor de transport, echipament de birou, materiale și furnituri, salarii pentru personalul UMP și costuri de audit pentru UIP, pentru remunerarea serviciilor pe termen scurt ale consultanților, necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar și a costurilor de audit. Modificări (1)

3. Primitorul va îndeplini activitățile cu diligența și eficiența necesară; va asigura în mod prompt fonduri, facilități, servicii și alte resurse necesare pentru scopul proiectului; va furniza B.I.R.D. toate informațiile asupra activităților și asupra folosirii sumelor avansului, așa cum B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil; din timp în timp, va schimba cu reprezentanții B.I.R.D. opinii asupra progresului și rezultatelor activităților. Modificări (1)

4. Pentru a facilita îndeplinirea activităților de pregătire a proiectului de mai sus, Primitorul poate deschide un cont (contul special) în dolari S.U.A. la o bancă comercială, conform termenilor și condițiilor stabilite în anexa II la această scrisoare de acord. Banca de depozit a contului special va confirma într-o formă acceptabilă B.I.R.D. că fondurile din contul special vor fi stabilite ca depozit special pentru scopurile specifice pentru care este acordat avansul și ca fondurile nu pot fi supuse compensării, confiscării, sechestrării.

5. Cu excepția cazului în care B.I.R.D. va stabili în alt fel, achiziția bunurilor și a serviciilor de consultanță necesare pentru îndeplinirea activităților și care vor fi finanțate din sumele avansului se va afla sub incidența anexei III la această scrisoare de acord.

6. Tragerea, folosirea și rambursarea avansului se vor face în concordanță cu "Prevederile financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului", stabilite în anexa IV la această scrisoare de acord.

7. B.I.R.D. poate cere ca tragerile din avans să fie făcute, pe baza declarațiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli destinate: a) serviciilor firmelor de consultanță, în valoare de mai puțin de 50.000 dolari S.U.A., și serviciilor consultanților individuali, în valoare de mai puțin de 25.000 dolari S.U.A.; b) bunurilor, în asemenea termeni și condiții după cum Banca va specifica prin notificarea Primitorului; c) instruirii; și d) costurilor operaționale adiționale.

8. Pentru scopurile paragrafului 6 din anexa IV la această scrisoare de acord este menționată data de 15 noiembrie 1999. După data menționată nu se va mai efectua nici o tragere din avans și orice sumă din avans rămasă netrasă va fi anulată, exceptând cazul în care B.I.R.D. va stabili o dată ulterioară pentru scopurile paragrafului 6. Modificări (1)

9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate în numele Primitorului de către ministrul finanțelor sau de altă persoană autorizată în scris de ministrul finanțelor. Specimenele de semnătură autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise împreună cu prima cerere de tragere.

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare de acord:
Andrew N Vorkink,
director de țară
Unitatea de țară pentru Bulgaria și România
Regiunea Europa și Asia Centrală
Decebal Traian Remeș,
ministrul finanțelor
România
TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI
CONTUL SPECIAL
ACHIZIȚII
PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI
;
se încarcă...