CONTUL SPECIAL | Scrisoare de acord

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA II -
CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul categorii eligibile semnifică categoriile de articole care urmează să fie finanțate din sumele avansului, după cum este specificat în paragraful 2 din anexa I la această scrisoare de acord;

b) termenul cheltuieli eligibile semnifică cheltuielile corespunzătoare costului rezonabil al bunurilor și serviciilor solicitate pentru activitățile de finanțat din sumele avansului alocat periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu reglementările paragrafului 2 din anexa I la această scrisoare de acord;

c) termenul alocație autorizată semnifică suma echivalentă cu 150.000 dolari S.U.A., care va fi trasă din avans și depozitată în contul special conform paragrafului 3 a) din această anexă.

2. Plățile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După ce B.I.R.D. a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile pentru alocația autorizată și tragerile ulterioare făcute pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

a) Primitorul va transmite B.I.R.D. o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume care să nu depășească suma agregată a alocației autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, B.I.R.D., în numele Primitorului, va depozita în contul special suma din sumele avansului, după cum a fost solicitată de Primitor.

b)

(i) În vederea realimentării contului special, Primitorul va transmite B.I.R.D. cereri pentru depozit în contul special la asemenea intervale după cum va specifica B.I.R.D.

(ii) Anterior sau în momentul fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va furniza B.I.R.D. documentele sau alte dovezi solicitate conform paragrafului 4 din această anexă, pentru plata sau plățile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de solicitări, B.I.R.D. va depozita în contul special, în numele Primitorului, din sumele avansului, acele sume care au fost solicitate de către Primitor și justificate cu documentele menționate și cu alte documente de plăți care urmează să fie făcute din contul special pentru cheltuieli eligibile.

4. Pentru fiecare plată efectuată de către Primitor din contul special Primitorul (în momentul în care B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil) va transmite B.I.R.D. astfel de documente sau alte dovezi arătând că astfel de plăți au fost făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a ține seama de prevederile paragrafului 3 din prezenta anexă, nu se va putea solicita B.I.R.D. să efectueze în continuare depozite în contul special:

a) dacă, oricând, B.I.R.D. va stabili că tragerile ulterioare din avans ar trebui efectuate direct de către Primitor; sau

b) dacă B.I.R.D. va fi notificat Primitorului asupra intențiilor sale de a suspenda în totalitate sau în parte dreptul Primitorului de a face trageri din avans, corespunzător condițiilor stabilite în paragraful 8 din anexa IV la această scrisoare de acord; sau

c) o dată ce totalul sumelor netrase din avans este egal cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate.

Ca urmare, tragerea din sumele avansului rămase netrase va urma acele proceduri pe care B.I.R.D. le va notifica Primitorului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după și în măsura în care B.I.R.D. va avea convingerea că toate sumele rămase în depozit în contul special la data notificării vor fi utilizate numai pentru efectuarea plăților pentru cheltuielile eligibile.

6.

a) Dacă B.I.R.D. stabilește în orice moment că plata din contul special a fost:

(i) efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă conform paragrafului 2 din prezenta anexă; sau

(ii) nu este justificată de dovezile transmise B.I.R.D., Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D.:

A. va transmite dovezi suplimentare, după cum B.I.R.D. va solicita; sau

B. va depozita în contul special (sau, dacă B.I.R.D. va solicita astfel, va rambursa B.I.R.D.) o sumă egală cu suma plății respective sau o porțiune din această plată care nu a fost eligibilă sau justificată.

Dacă B.I.R.D. nu va conveni altfel, nu se vor efectua depozite ulterioare în contul special până când Primitorul nu va furniza dovezi sau nu va efectua un astfel de depozit sau rambursare, după caz.

b) Dacă B.I.R.D. stabilește în orice moment că orice sumă trasă în contul special și nerambursată nu va fi solicitată pentru acoperirea plăților ulterioare pentru cheltuielile eligibile, Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D., va rambursa orice astfel de sumă trasă și nerambursată.

c) Primitorul, pe baza notificării B.I.R.D., va rambursa B.I.R.D. în întregime sau porțiuni din fondurile depozitate în contul special.

d) Rambursările către B.I.R.D. se vor efectua conform prevederilor paragrafului 6 a), b) și c) din prezenta anexă și vor fi adăugate la suma netrasă din avans.

Acesta este un fragment din Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare de acord:
Andrew N Vorkink,
director de țară
Unitatea de țară pentru Bulgaria și România
Regiunea Europa și Asia Centrală
Decebal Traian Remeș,
ministrul finanțelor
România
TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI
CONTUL SPECIAL
ACHIZIȚII
PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI
;
se încarcă...